Jonge kunstenaars slaan bruggen naar de socialprofitsector

Wat als je… 19 jonge kunstenaars met een bijzondere belangstelling voor maatschappelijke uitdagingen, aanmoedigt om in een participatief proces ondergedompeld te worden samen met een kwetsbare doelgroep? Dan krijg je 10 inspirerende trajecten die het belang van kunst voor de samenleving promoten. Arts in Society Award brengt sociale organisaties in contact met alumni en masterstudenten van verschillende kunstdisciplines om om samen een kunstproject te ontwikkelen, dat een antwoord biedt of een reflectie stimuleert op een maatschappelijke uitdaging.

Op 16 november 2017 sluiten we de derde projectoproep ‘Arts in Society Award’ af. We toasten op de samenwerking tussen Cera, LUCA School of Arts, het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en Sint Lucas Antwerpen.

Laureaten:

  1. Koenst- de taal die bindt. “Een kleurenspel vol positiviteit, die je dwingt tot zelfreflectie en uitdaagt om grenzen over te steken, naar een plek waar we elkaar vinden in onze eigenheid.” Zo vat jonge kunstenaar Bram Van Breda, LUCA School of Arts zijn deelname aan Arts in Society Award samen. In samenwerking met De Loodsen vzw uit Antwerpen ging hij aan de slag met volwassenen van buitenlandse origine met (of zonder) een tijdelijke verblijfsvergunning die Nederlands komen leren op vrijwillige basis. Samen met hen ging de kunstenaar op zoek naar nieuwe woordenschat en boodschappen die men via kledij wenst uit te dragen. De collectie is in beeld gebracht via een portrettenreeks.
  2. 'To me a photo is just a piece of paper.’ Door de lens van haar camera toont Charlotte Hooij, LUCA School of Arts, hoe het is om te leven met een visuele of een visueel-meervoudige beperking. Dit vooral voor jongeren die zelfstandig leven in het decentrale huis in Tervuren, buiten de muren van Centrum Ganspoel vzw uit Huldenberg. De fotoreportage stelt de talenten van de jongeren voorop.
  3. Songwriting met jongeren. Via Buurtwerk ’t Lampeke in Leuven kwam Yentl Vanderiviere, studente LUCA School of Arts, in contact met sociaal kwetsbare jonge meisjes. Samen zetten ze zich in rond muziek: zowel zingen, een instrument bespelen als het schrijven van eigen songs.
  4. Rainbow Children is de naam van een documentaire met een groep kinderen tussen 5 en 8 jaar in de hoofdrol. Bayani Maryam, studente LUCA School of Arts, filmt hen in de klas in de École communale Clair-Vivre uit Evere en laat de kijker deel uit maken van hun verbeelding en verhalen. Hierbij toont de jonge kunstenaar de grens tussen fantasie en werkelijkheid.
  5. 'Het Welkomstfeest'. Corinne Heyrman, alumnus Koninklijk Conservatorium Antwerpen gaf acteerlessen aan een groep nieuwkomers bij KunstZ vzw. Dat is een organisatie die inzet op de opleiding, ondersteuning en begeleiding van acteurs en podiumkunstenaars van diverse origine. De lessenreeks mondde uit in een toonmoment.
  6. Animation Movie Children’s Right. Iwona Pomianowka, alumnus LUCA School of Arts, werkte in visuele co-creatie in een aantal sessies met kinderen in Leuven rond het thema kinderrechten. De kinderen werden bereikt via 2 etnische scholen namelijk de Poolse school en de Ethiopische school in Leuven. Dit resulteerde in een animatiefilm.
  7. Theaterproject Odessa. Jonge kunstenaars Silke Thorrez en Sascha Bornkamp, alumni Koninklijk Conservatorium Antwerpen, gingen participatief aan de slag met Oekraïners die in en rond Antwerpen wonen. Ze werkten hiervoor samen met Linguapolis en Welzijnsschakels. Het theaterstuk zit in de laatste fase voor het in avant-première zal worden opgevoerd op 24 november!
  8. Project Equal. Pieter De Vocht, campus C-Mine, LUCA School of Arts liep een traject in samenwerking met OCMW Turnhout. Samen met mensen in armoede en sociale werkers werd een spel ontwikkeld, om mensen in armoede op een laagdrempelige manier te informeren over de sociale kaart en aldus hulpmogelijkheden in hun buurt.
  9. Een groep van maar liefst 13 studenten beeldende vorming/studio reclame van LUCA School of Arts en Buurtwerk Muide-Meulenstede-Afrikalaan uit Gent sloegen de handen in elkaar rond communicatie naar de-moeilijk-te-bereiken-burger. Dit mondde uit in communicatieontwerpen die de studenten voorstelden aan de hele buurt. Een beeldend verslag van het hele proces is tevens beschikbaar.
  10. A new sauce for fries. Atlas vzw biedt in Antwerpen een inburgeringstraject, Nederlandse lessen en toeleiding naar vrije tijd aan. Ramon Pino Hernandez, Sint Lucas School of Arts Antwerpen, ging participatief aan de slag met de doelgroep van de vzw. Op een creatieve manier pakten ze maatschappelijke uitdagingen aan, bijvoorbeeld in kookworkshops met de doelgroep. Een film, foto’s en interviews documenteren het traject.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by