Supervisory team

Kasper Jordaens

Jürgen De Blonde

Marc Van De Walle

(3D) Audio MoCap

“AudioMocap” past in de ruimere context van een onderzoek naar de mogelijkheden van 3D audio in relatie tot 360 Film, VR en in extensie Volumetric video waarbij het gebruik van visuele ruimtelijke informatie gebruikt wordt om een bepaling te maken van audio in een ruimtelijke context.
De overeenstemming tussen beeld en geluid wordt nagestreefd met in het bijzonder aandacht voor de positionering in de 3D Ruimte die gesimuleerd wordt in een 360° omgeving. Hierbij wordt niet enkel gezocht naar een één op één aanpak of een zo getrouw mogelijke reconstructie van de realiteit maar ook de creatieve
mogelijkheden en oplossingen voor de problemen die zich stellen bij de productie en post-productie van 360 video voor cinema en VR.
De bedoeling is om sowieso tot een (of meerdere) workflows te komen aan de hand van verschillende proefopstellingen waarbij 360 audio en video op verschillende worden opgenomen en verwerkt, met als uitkomst een dus een workflow pakket en potentieel een audiovisueel eindproduct of work-in-progress.

Onderzoekseenheid: LABO Pro

Looptijd: 2021 - 2023

Onderzoekers

Kasper Jordaens

Jürgen De Blonde

Marc Van De Walle