Onderdeel van de micro degree Health Innovation
Module van zes studiepunten
Campus Gent / Sint-Lucas

LUCA organiseert samen met Odisee, Thomas More, UC Leuven-Limburg en Vives een micro degree in Health Innovation Facilitation. Binnen deze microdegree voorziet LUCA een opleidingsonderdeel rond het gebruik van 3D en Virtual Reality. Een microdegree is een kort, diplomagericht programma waarbij jezelf de keuze maakt om het programma in één keer of stapsgewijs te volgen. Volledig naar eigen keuze en op maat van je eigen werk / prive-situatie.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Opleidingsonderdeel 3D Print & Design in Health Innovation

Ontwerpen in 3D lijkt soms op tekenen met bokshandschoenen. Echter intuïtieve, experimentele en nieuwe technologieën worden meer en meer beschikbaar en toegankelijk. Deze technieken laten toe om je ideeën in de 3D wereld te brengen zonder de spontaniteit van de input te verliezen. De nadruk ligt op beeldende vormgeving en de creatieve sector. In deze lessenreeks maak je kennis met deze mogelijkheden in een atelier context. Je verkent, onderzoekt en test. Dit aan de hand van workshops maar ook lezingen of inspiratie momenten van experts die deze werkwijzen inzetten in hun praktijk. Je 3D ontwerpen worden gematerialiseerd in 3D print. 

Andere opleidingsonderdelen

Dit zijn de verplichte gemeenschappelijke inhouden voor de studenten die de volledige microdegree volgen:

Opleidingsonderdeel Aantal studiepunten Inhouden
Digital Leadership and Innovation 3 Project management, Innovation Design, GDPR
Development en designprocessen 4 User-centered design, design thinking, project planning, usability-studies en implementatiestrategie
Challenge your talents 8 Interdisciplinair project
Ethische en filosofische reflectie 3 Techniek en ethiek: wat zijn de kansen en gevaren

Dit zijn de keuzeinhouden van het luik 'Zorg en Welzijn':

Opleidingsonderdeel Aantal studiepunten Inhouden
Microbiologie en hygiëne  3 Vanuit patiëntveiligheid:
inzicht krijgen in afweermechanisme, micro-organismen, ziekenhuishygiëne
Omgaan met wetenschappelijke bronnen 3 Opstellen onderzoeksvraag, wetenschappelijke literatuur opzoeken en interpreteren, refereren, basisbegrippen wetenschappelijk onderzoek
Organisatie van de zorg- en welzijnssector 4 Kennen van de context: sociale zekerheid, financiering en organisatie van de verschillende onderdelen van de zorg- en welzijnssector
Anatomie en fysiologie 4 Specifieke kennis: de belangrijkste anatomische en fysiologische termen, de verschillende niveaus in het menselijk lichaam en de bouw en de werking van verschillende orgaanstelsels
Introductie in specifieke zorgbehoeften 4 Omgaan met langdurige zorg en psychische kwetsbaarheid

Dit zijn de keuzeinhouden van het luik 'Technologie':

Opleidingsonderdeel Aantal studiepunten Inhouden
3D Design & Print / Essentials 6 3D animaties, digitaal prototypen, ontwerpen en ontwikkelen
Businessprocessen 5 Business Process Modelling Notation en bijbehorende BPMN-software
Introductie ERP 
Praktische focus op de meest voorkomende businessprocessen door middel van SAP
Medical Devices 3 Erkenning, classificiering en op de markt brengen van medical devices 

Over de micro degree

Deze microdegree biedt een traject aan personen met een technische achtergrond of een zorg-, welzijnsachtergrond om ze klaar te stomen voor een brugfunctie van innovatieprocessen.

Ondanks de hoeveelheid en snelheid waarmee (technologische) innovaties hun ingang vinden in de welzijns- en gezondheidszorgsector, zijn heel wat van deze innovaties onvoldoende gekend in de dagelijkse praktijk en/of worden ze weinig of niet gehanteerd door de juiste zorgverstrekkers en/of voor de juiste zorgvragers. 

Eén van de steeds weerkerende obstakels hierbij is immers de kloof tussen de ontwikkelaars enerzijds en de zorgverstrekkers en/of zorgvragers anderzijds. Personen die een brugfunctie kunnen vormen tussen deze 2 groepen worden daarom ook steeds frequenter gezocht om een innovatietraject te faciliteren.

Organisatie

Om deze microdegree vorm te geven, staken de vijf associatie-hogescholen (LUCA, Odisee, Thomas More, UC Leuven-Limburg en Vives) de koppen bij elkaar om ieders expertise te bundelen in een aantrekkelijk, duurzaam en maatschappelijk relevant aanbod. De microdegree Health Innovation Facilitation wordt aangeboden door de vijf partnerhogescholen (LUCA School of Arts, Odisee, Thomas More, UCLL & Vives), waarbij je, afhankelijk van welke opleidingsonderdelen je je inschrijft, de vakken zult volgen. 

Waar heb je les?

Vijf partnerhogescholen werken samen aan deze opleiding. Je volgt je lessen op de campus van de hogeschool die dat opleidingsonderdeel organiseert. 

Nog vragen?

Voor vragen en opmerkingen kan je terecht bij Tina Baetens.