Ziektemeldingen tijdens lesperiodes

Studenten hebben 3 werkdagen de tijd om een ziektemelding + doktersattest door te sturen om gewettigd afwezig te zijn.

Een goedgekeurde ziektemelding heeft als gevolg dat je gewettigd afwezig bent wat belangrijk is bij het zoeken naar oplossingen om je achterstand in te halen.

Voor langdurige afwezigheid zijn doktersattesten ook noodzakelijk om eventueel de verloren studiepunten van je leerkrediet terug te vorderen bij de overheid op basis van overmacht.

De betrokken docenten worden ook op de hoogte gebracht dat je afwezigheid gewettigd is.

Ziekte tijdens examenperiodes

Tijdens de examenperiodes moet je bij ziekte via deze link https://www.luca-arts.be/nl/ziektemelding-examenombuds-luca de ombuds verwittigen.

Gelieve dit document volledig in te vullen en te voorzien van een geldig doktersattest en deze binnen de 3 werkdagen door te sturen.
Enkel bij gewettigde afwezigheid heb je recht op een inhaalexamen binnen de zittijd.