Amber De Coen: Hoe identiteit begrijpen, bereiken, vast leggen en integreren in zorgcontexten voor personen met hoge ondersteuningsbehoeften die niet voor zichzelf kunnen spreken, aan de hand van ontwerp

Doctoral Project

Amber De Coen, Doctoraat in de Kunsten

Dit doctoraatsproject heeft als doel de langetermijnzorg te hervormen richting meer persoonsgerichte zorg door kennis te vergroten en, aan de hand van ontwerp, methodes en hulpmiddelen te ontwikkelen om de identiteit van personen met hoge ondersteuningsbehoeften die niet voor zichzelf kunnen spreken, beter te begrijpen, toegankelijk te maken, vast te leggen en te integreren. Dit project richt zich tot twee groepen personen met een hoge ondersteuningsbehoefte: personen met dementie en personen met een ernstige verstandelijke en meervoudige handicap (aangeduid als PmEVMH) die in een zorgwoning verblijven. Ten eerste zal dit project de conceptualisering van identiteit voor personen met dementie en PmEVMH onderzoeken. Dit zal gebeuren op een interdisciplinaire manier (samen met experts uit de psychologie en biomedische wetenschappen) met behulp van verschillende ontwerpmethoden waarbij personen met een hoge ondersteuningsbehoefte, hun (in)formele en professionele verzorgers en industrie-experts worden betrokken. Ten tweede zal dit project innovatieve ontwerpmethoden, tools en strategieën ontwikkelen, implementeren en evalueren om toegang te krijgen tot de identiteit van personen met dementie en PmEVMH en deze vast te leggen zonder afhankelijk te zijn van de cognitieve en verbale capaciteiten van deze personen, maar hun identiteit vastleggen in nieuwe en multimodale manieren (bijv. toolkit). Ten derde zullen tijdens dit project de voorwaarden voor, het proces van en de effecten van het implementeren van de methoden en strategieën om de identiteit van personen met een  hoge ondersteuningsbehoefte in de langdurige zorg te integreren, worden bestudeerd door een interdisciplinair team waarbij design(experten) samenwerken met experten op het gebied van psychologie en biomedische wetenschappen.

  • Promotor: dr. Niels Hendriks (KU Leuven / LUCA)
  • Co-promotor: dr. Andrea Wilkinson (KU Leuven / LUCA)
  • Co-promotor: prof. dr. Sara Nijs (KU Leuven)

Onderzoekseenheid: Inter-Actions

Looptijd: 2021-2025