Over

Het Westerse fonetische alfabet vertaalt klanken in letters en suggereert zo dat het schrift een transcriptie is van het gesproken woord. Het schrift wordt in het Westen doorgaans opgevat als middel, als instrument om de vluchtigheid van de gesproken taal definitief vast te leggen op papier. Het keurslijf van de heldere communicatie beheerst het schrijven. Een belangrijk facet van het schrift blijft zo echter onzichtbaar: het schrift als tekening, het lichamelijke scheppen van esthetische beelden gaat verloren te koste van leesbaarheid en communiceerbaarheid. Het project, Apologie van het Schrift, wil dit vergeten facet van de geschreven taal belichten.
Het project is een samenwerking tussen grafisch ontwerper Eva Moulaert (Dear Reader,) en schrijver Willem Styfhals (cultuurfilosoof verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven). Vanuit de gedeelde fascinatie voor taal als kneedbaar materiaal werken ze samen aan de productie van een boek.
Meer specifiek ligt de focus op het thema van het handschrift dat zowel de vorm als de inhoud van dit artistiek project uitmaakt.
Om tegenwicht te bieden aan de romantische en nostalgische associaties die het originele handschrift oproept, zal letterontwerper Wouter Van Nes onder begeleiding van Frederik Berlaen (programmeur, letterontwerper) een digitaal handschrift ontwikkelen. Het lettertype dat ontwikkeld wordt zal niet gebaseerd zijn
op het handschrift van de eigenlijke auteur maar op dat van de ontwerper. Op die manier wordt het boek als co-creatie in de verf gezet en wordt er een spel gespeeld met klassieke opvattingen over auteurschap.
Het boek zal uitgegeven worden door de Grafische Cel, onderzoeks- en publicatieplatform van de academische opleiding Grafisch Ontwerp van LUCA School of Arts, campus Gent.
 

Onderzoekseenheid: Image

Looptijd: 2021 - 2022

Onderzoekers

Eva Moulaert (LUCA)

Willem Styfhals (KU Leuven)

Wouter Van Nes

Frederik Berlaen