About

De opleiding tot leraar kunst ondergaat vandaag grondige veranderingen die verbonden zijn aan een onderzoekgerichte benadering van het onderwijs, en dus ook een onderzoekende houding van de student. De student wordt niet langer enkel opgeleid tot leraar, hij dient zich ook tot het leraarschap te verhouden en zich te bezinnen over de betekenis en het belang van kunst in educatie. Daarom stellen we volgende vragen: Hoe wordt er geschreven en gesproken over kunsteducatie? Welke concepten worden gehanteerd, hoe wordt er geredeneerd en naar welke sleutelteksten en documenten wordt vaak gerefereerd, maar worden nooit gelezen? Het onderzoeksproject bestaat er daarom uit sleutelteksten en documenten uit de 20e eeuw te verzamelen en te bestuderen. De bedoeling van deze verzameling is niet om tot een eenduidig antwoord te komen dat als referentiekader functioneert, en van waaruit de opleiding dient vorm te krijgen. Eerder zien we de teksten als aanleidingen of handreikingen om na te denken over de wijze waarop vandaag over kunsteducatie nagedacht wordt en eventueel anders kan gedacht worden.

Research Unit: Image

Duration: 2019 - 2021

Researchers

Nancy Vansieleghem

Volkmar Mühleis