Keuzetraject in de bachelor- en masteropleiding Beeldende Kunsten
3 + 1 jaar / 180 + 60 studiepunten
Campus Gent / Sint-Lucas

Hoe ziet de opleiding eruit?

De beeldhouwkunst heeft een lange traditie maar blijft vernieuwen en grenzen verleggen. In deze fascinerende beeldende taal staat het tastbare beeld in de ruimte centraal. Naast de klassieke (beeldhouw)materialen schenkt de opleiding ook aandacht aan andere media die onlosmakelijk verbonden zijn met een eigentijdse artistieke praktijk zoals fotografie, grafiek, tekenkunst en video. Doorheen de jaren ontdek je wat je het meest ligt en wat je verder kan uitdiepen, je ontwikkelt een eigen artistieke taal en visie. In ons atelier krijgen de studenten een eigen werkplek en op de campus kunnen ze gebruik maken van de verschillende werkplaatsen. (gipswerkplaats, metaalatelier, houtwerkplaats, keramiekwerkplaats, fotostudio, printlokaal, grafische werkplaats,...)​.

BACHELOROPLEIDING

Tijdens het eerste jaar krijg je basistechnieken aangeleerd zoals boetseren, mouleren of lassen, (we boetseren en tekenen oa. een week naar levend model). Via enkele ruim omschreven opdrachten wordt je uitgedaagd op zoek te gaan naar minder voor de hand liggende of voor jou nieuwe media en zetten we je aan het denken over de inhoud als aanvulling van de vorm. Via wekelijkse groepsgesprekken schetsen we aan de hand van de praktijk van beeldende kunstenaars een overzicht van de hedendaagse kunstwereld, een overzicht dat door verschillende daguitstappen, atelierbezoeken en de jaarlijkse reis- en werkweken wordt aangescherpt.

In het tweede jaar krijgt je eigen praktijk meer aandacht. Via wekelijkse evaluatiegesprekken met de docenten wordt een richting gevormd, je werk krijgt een duidelijker signatuur. We bieden wel nog opdrachten aan maar deze zijn er om een nieuwe context te creëren en om nieuwe inzichten te stimuleren.

In het derde jaar focus je je uitsluitend op de ontwikkeling van je artistieke praktijk. Onderdelen hiervan zijn een portfolio, een project in de publieke ruimte, een jurypresentatie op verplaatsing, het organiseren van een groepstentoonstelling met je medestudenten en een vijfdaagse stage in het atelier van een kunstenaar.

MASTEROPLEIDING

Na je bachelor kan je kiezen tussen een eenjarige artistieke master of een tweejarige educatieve master.

In de artistieke master positioneer je je met een eigen artistiek project binnen het actuele kunstenveld en de maatschappij. In functie van dit persoonlijk onderzoek bepaal je in grote mate zelf hoe je de opleidingsonderdelen invult en wie je docenten zijn. Het programma wordt net als in de bacheloropleiding verrijkt met buitenlandse studiereizen en met projecten in het werkveld.

In de educatieve master bouw je verder aan je artistieke competenties met het oog op een professionele carrière in het artistiek-educatieve werkveld (deeltijds kunstonderwijs, leerplichtonderwijs, non-formele kunsteducatie). De educatieve masteropleiding is zo opgevat dat het educatieve en het artistieke elkaar versterken.

Kies je voor de zuiver artistieke master, en ben je nadien toch geïnteresseerd in onderwijs? Na het behalen van je master Beeldende Kunsten kan je instromen in een verkort eenjarig traject van de educatieve master.

Wil je meer weten over welke vakken je krijgt, bekijk dan hier het onderwijsaanbod met studiegids voor inhoud en studiepunten voor bachelor en voor master.

Je docenten

 Je krijgt les van 2 vaste docenten, elk met een zeer eigen artistieke praktijk en een specifieke blik.
Daarnaast bestaat er een rotatiesysteem waarbij docenten uit andere opleidingen langskomen om samen je werk te bekijken en te bespreken.​​

Na je studie

Toekomstperspectieven

Onze afgestudeerden gaan vele richtingen uit in het artistieke werkveld. Sommigen ontwikkelen geleidelijk aan  hun eigen artistieke praktijk en  werken in ondertussen als assistent voor kunstenaars, helpen bij de opbouw van tentoonstellingen of combineren hun artistieke praktijk met deeltijds werk. Sommigen komen terecht in de culturele sector of geven les in het onderwijs. Anderen zetten hun studie elders verder en halen een aanvullend diploma.

Starten

Om te starten met onze opleiding moet je voldoen aan enkele toelatingsvoorwaarden. Behalve diploma- en leerkredietvoorwaarden zijn er voor studenten van buiten de Vlaamse Gemeenschap ook bijkomende taal- en verblijfsvoorwaarden. Bovendien moet je ook slagen voor een Artistieke Toelatingsproef. 

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden

Online toelatingsproeven

  • Deadline afleggen van de proef: 18 april 2021 (23:59) - Interview24.04.2021 >
  • Deadline afleggen van de proef: 1 juli 2021 (23:59) - Interview7.07.2021 >
  • Deadline afleggen van de proef: 2 september 2021 (23:59) - Interview8.09.2021 >

Kom langs

Virtuele onderwijsbeurzen

Normaalgezien kan je ons een eerste keer ontmoeten tijdens de SID - beurzen en dit bij jou in de buurt. Zoals wel meer zaken de afgelopen maanden zal dat dit jaar online verlopen. Virtueel of niet, je bent bij ons op onze stand even welkom.

Bezoeken in klasverband

Individuele bezoeken aan de SID-beurs (voor iedereen)

  • Op woensdag 13 & 20 januari van 14 tot 19 uur
  • Op zaterdag 16 & 23 januari van 10 tot 16 uur

Bezoek ons op onze campus

Wil je meer weten over onze onderwijsaanpak en onze onderwijsprogramma's? Wil je onze campus bezoeken en praten met studenten en docenten? Kom dan langs tijdens onze open campus dagen. Nog niet helemaal overtuigd? Bezoek dan onze graduation shows en stel zelf vast hoe goed onze afstuderende studenten echt zijn!

OPEN CAMPUS DAG

GRADUATION SHOW
Eind juni 2021, Campus Sint-Lucas Gent 
Alexianenplein 1, 9000 Gent

Nog vragen?

Contacteer ons. 

+32 2 447 14 00

info.sintlucas@luca-arts.be

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.