Keuzetraject in de bachelor- en masteropleiding Beeldende Kunsten
3 + 1 jaar / 180 + 60 studiepunten
Campus Gent / Sint-Lucas

Hoe ziet de opleiding eruit?

NIEUW VANAF 2021-2022: 1BA SCULPTUUR, GLAS & KERAMIEK

Vanaf het academiejaar 2021-2022 integreren we stapsgewijs het atelier Beeldhouwkunst’ en het atelier ‘Glas & Keramiek’ tot een voor België uniek atelier binnen de opleiding Beeldende Kunsten: ‘Sculptuur, Glas en Keramiek’. De integratie van beide ateliers start volgend jaar in het eerste bachelorjaar. Het tweede en derde bachelorjaar van beide ateliers bieden we in 2021-2021 wel nog apart aan, pas na 2 jaar zal de integratie tot een gezamenlijk atelier over de hele bachelorfase afgerond zijn.   


BACHELOROPLEIDING

Eerste bachelor Sculptuur, Glas & Keramiek (nieuw curriculum)

In het eerste bachelor ‘Sculptuur, Glas & Keramiek’ leer je de basis van de drie disciplines kennen door middel van  opdrachten, modules en workshops. Je verkent het boetseren naar natuur en model, assemblages & mallen maken en gaat aan de slag met diverse sculpturale opbouwtechnieken in klei, gips en metaal. Daarnaast krijg je ook technieken uit de keramiek- en glaskunst onder de knie zoals onder meer glazuren, het draaien aan de schijf, het glasblazen, de koude en warme oventechnieken in glas en het werken aan de brander. Via wekelijkse groepsgesprekken schetsen we aan de hand van de praktijk van beeldende kunstenaars een overzicht van de hedendaagse kunstwereld, een overzicht dat door verschillende daguitstappen, atelierbezoeken en de jaarlijkse reis- en werkweken wordt aangescherpt. In de volgende jaren wordt de nieuwe atelierwerking ‘Sculptuur, Glas & Keramiek’ verder uitgerold in het tweede en derde bachelor waar je je als student kan specialiseren in een discipline en bijhorende technieken.

Tweede en derde bachelor Beeldhouwkunst

In het tweede jaar krijgt je eigen praktijk meer aandacht. Via wekelijkse evaluatiegesprekken met de docenten wordt een richting gevormd, je werk krijgt een duidelijker signatuur. We bieden wel nog opdrachten aan maar deze zijn er om een nieuwe context te creëren en om nieuwe inzichten te stimuleren.

In het derde jaar Beeldhouwkunst focus je je uitsluitend op de ontwikkeling van je artistieke praktijk. Onderdelen hiervan zijn een portfolio, een project in de publieke ruimte, een jurypresentatie op verplaatsing, het organiseren van een groepstentoonstelling met je medestudenten en een vijfdaagse stage in het atelier van een kunstenaar.

MASTEROPLEIDING

Na je bachelor kan je kiezen tussen een eenjarige artistieke master of een tweejarige educatieve master.

In de artistieke master positioneer je je met een eigen artistiek project binnen het actuele kunstenveld en de maatschappij. In functie van dit persoonlijk onderzoek bepaal je in grote mate zelf hoe je de opleidingsonderdelen invult en wie je docenten zijn. Het programma wordt net als in de bacheloropleiding verrijkt met buitenlandse studiereizen en met projecten in het werkveld.

In de educatieve master bouw je verder aan je artistieke competenties met het oog op een professionele carrière in het artistiek-educatieve werkveld (deeltijds kunstonderwijs, leerplichtonderwijs, non-formele kunsteducatie). De educatieve masteropleiding is zo opgevat dat het educatieve en het artistieke elkaar versterken.

Kies je voor de zuiver artistieke master, en ben je nadien toch geïnteresseerd in onderwijs? Na het behalen van je master Beeldende Kunsten kan je instromen in een verkort eenjarig traject van de educatieve master.

Wil je meer weten over welke vakken je krijgt, bekijk dan hier het onderwijsaanbod met studiegids voor inhoud en studiepunten voor bachelor en voor master.

Je docenten

Stijn Cole gebruikt in zijn werk diverse media. In tekeningen, fotografische werken, sculpturen en installaties verwerkt hij concepten zoals de tijd, het licht en de positie van een kijker. Het landschap waaraan hij zijn concepten ophangt wordt simultaan abstract als figuratief afgebeeld.

www.stijncole.eu

Hans De Pelsmacker (° Gent 1960) is beeldhouwer en realiseert uiteenlopende opdrachten in de publieke ruimte. Het zijn projecten die zich bevinden in de hybride zone tussen sculptuur en functioneel object, vaak binnen een architecturale context. Vanuit de traditie van de beeldhouwkunst ontstaan eveneens talrijke meubel- en designobjecten.

www.hansdepelsmacker.com

Na je studie

Toekomstperspectieven

Onze afgestudeerden gaan vele richtingen uit in het artistieke werkveld. Sommigen ontwikkelen geleidelijk aan  hun eigen artistieke praktijk en  werken in ondertussen als assistent voor kunstenaars, helpen bij de opbouw van tentoonstellingen of combineren hun artistieke praktijk met deeltijds werk. Sommigen komen terecht in de culturele sector of geven les in het onderwijs. Anderen zetten hun studie elders verder en halen een aanvullend diploma.

Starten

Om te starten met onze opleiding moet je voldoen aan enkele toelatingsvoorwaarden. Behalve diploma- en leerkredietvoorwaarden zijn er voor studenten van buiten de Vlaamse Gemeenschap ook bijkomende taal- en verblijfsvoorwaarden. Bovendien moet je ook slagen voor een Artistieke Toelatingsproef. 

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden

Online toelatingsproeven

  • Deadline afleggen van de proef: 18 april 2021 (23:59) - Interview24.04.2021 >
  • Deadline afleggen van de proef: 1 juli 2021 (23:59) - Interview7.07.2021 >
  • Deadline afleggen van de proef: 2 september 2021 (23:59) - Interview8.09.2021 >

Kom langs

Bezoek ons op onze campus

Wil je meer weten over onze onderwijsaanpak en onze onderwijsprogramma's? Wil je onze campus bezoeken en praten met studenten en docenten? Kom dan langs tijdens onze open campus dagen. Nog niet helemaal overtuigd? Bezoek dan onze graduation shows en stel zelf vast hoe goed onze afstuderende studenten echt zijn!

OPEN CAMPUS DAG

GRADUATION SHOW
Eind juni 2021, Campus Sint-Lucas Gent 
Alexianenplein 1, 9000 Gent

Nog vragen?

Contacteer ons. 

+32 2 447 14 00

info.sintlucas@luca-arts.be

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.