Over

Bespoke Design verkende de mogelijkheden van een fabricatielab (fablab) en open design in een participatieve ontwerpbenadering. Vertrekkend van dit vraagstuk om gepersonaliseerde zelfzorg en zelfmanagement tools te creëren om mensen met type 1 diabetes te helpen, definieerden we het algemene doel voor Bespoke Design als het opzetten van een lange termijn traject voor het creëren van op maat gemaakte ontwerpen op een open manier. Tijdens Bespoke Design ontwikkelden we verschillende zelfmanagementtools voor en samen met één persoon. In tegenstelling tot de gangbare medische en top-down benaderingen waarbij een 'universeel' hulpmiddel wordt ontworpen voor een grote groep gebruikers, sluit de participatieve aanpak meer aan bij het feit dat mensen met diabetes deze hulpmiddelen 24/7 gebruiken en dus experts zijn in het omgaan met deze chronische aandoening. Tijdens het hele project hebben we de projectdocumentatie met anderen gedeeld, waardoor deze processen en prototypes het specifieke project, de deelnemers en het betrokken team konden overstijgen. Bovendien evalueerden we hoe participatief maken in een FabLab een manier kan zijn om participatie uit te breiden naar de maakfase, in plaats van beperkt te blijven tot de conceptuele fase van een ontwerpproject.

Onderzoekers:

  • Katrien Dreessen (projectleider, LUCA)
  • Ollivier Piqueray (LUCA)
  • Danny Leen (LUCA)
  • Jessica Schoffelen (LUCA)
  • Niels Hendriks (LUCA)

Onderzoekseenheid: Inter-Actions

Looptijd: 2012 - 2016