About

Birgit Sebreghts, Doctoraat in de kunsten

Volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) worden vaak niet begrepen in hun andere manier van informatie verwerken en hun kwetsbaarheden. Dit heeft grote gevolgen voor het ontwikkelen van een identiteit of het uitbouwen van positieve relaties. Een groeiende wetenschappelijke kennis over ASS benadrukt het belang van therapeutische afstemmingen op een lichamelijk-affectief niveau, zoals door middel van muzikale interventies. Studies tonen aan dat het bevorderen van creatieve capaciteit bij volwassenen met ASS bijdraagt tot betere intuïtieve- en adaptieve vaardigheden. Verder tonen studies bij kinderen met ASS aan dat muzikale improvisatie in een therapeutische relatie de ontwikkeling van sociale wederkerigheid faciliteert.
We beogen met dit muziek therapeutisch onderzoek de kennis te verfijnen over de wijze waarop muzikale improvisatie in de therapeutische relatie de creatieve capaciteit bevordert bij volwassenen met ASS en trachten de impact te begrijpen van groepsimprovisaties en het integreren van poëzie en muzikale ervaring.
Een nieuw behandelmodel kan worden ontwikkeld waarin muzikale interventies, en kunst gebaseerde interventies in het algemeen, een uniek en noodzakelijk kader bieden om lichamelijk-affectieve processen te bewegen in een therapeutische relatie. Bovendien kunnen muzikale improvisaties een bron van en een brug tot dialoog zijn van waaruit een snelle en hyper-geconnecteerde samenleving kan worden gesensibiliseerd voor stille creaties en trage ontwikkelingsprocessen.

Promotoren:

  • Prof. dr. Jos De Backer (penvoerende promotor, KU Leuven/LUCA)
  • Prof. dr. Katrien Foubert (promotor, KU Leuven/LUCA)

Onderzoekseenheid: Muziek & Drama

Looptijd: 2021 - 2025