Supervisory team

Peter Anthonissen

Carl von Winckelmann

Body & Performativity belichaamd

Internal Financing

Het is tot nu toe een ware uitdaging gebleken om het speerpunt Body & Performativity in het onderwijs en het onderzoek aan LUCA School of Arts, Campus Lemmens, te integreren. De quasi-afwezigheid van onderzoekers en onderwijzend personeel die zich hierop specifiek richten, ligt hiervan mede aan de oorsprong. Dit impulsproject is bedoeld om hierin het komende anderhalf jaar, door middel van literatuurstudie en kwalitatief onderzoek, belangrijke stappen te zetten. In eerste instantie vanuit LUCA Drama, maar graag in een volgende fase ook vanuit LUCA Muziek. Een bewustwordingsproces dat zich de afgelopen jaren in de podiumkunsten en de samenleving voordoet, noopt ons hiertoe. Niet toevallig luidt het in het mission statement van LUCA School of Arts als volgt: “Respect voor authenticiteit, diversiteit en integriteit vormen de basisprincipes waardoor de hogeschool zich in haar mens- en maatschappijbeeld laat inspireren.”
In de podiumkunsten in Vlaanderen en Nederland wordt "performativiteit" meestal gelinkt aan performance-achtige uitingen. Hoe dient LUCA Drama zich hiertegenover te verhouden, een opleiding die gekenmerkt wordt door "taal en tekst als hoeksteen en betekenisoverdracht als leidraad" ? Uit die dialoog tussen enerzijds 'taal en tekst' en anderzijds 'body & performativity' zou een opleidingsprofiel kunnen ontstaan dat een bijzondere en noodzakelijke symbiose inhoudt.

Onderzoekseenheid: Music & Drama

Looptijd: 2020 - 2022

Onderzoekers

Peter Anthonissen

Carl von Winckelmann