Over

 "Intersecting past and present: a survey project (in)site the Roman Empire" is een praktijkgericht onderzoeksproject over fotografie en landschap. Het project gaat uit van de metafoor van het palimpsest, iets dat in de loop der tijd is veranderd en het bewijs van die verandering draagt. Landschappen getuigen van vervlogen tijden, gelaagdheid en kruisbestuiving tussen heden en verleden. Het project onderzoekt deze kruispunten zowel op een praktisch als theoretisch niveau om het heden met het verleden in verband te brengen en vice versa, of in bredere zin, na te denken over de (re)presentatie van geschiedenis in de fotografie.

Een van de belangrijkste thema's in de hedendaagse fotografie is het door de mens veranderde landschap, waarbij de transformatie van het landschap door stedelijke expansie wordt gedocumenteerd. Binnen het kaderproject willen we dit thema verkennen door terug te gaan in de tijd. Terwijl de meeste hedendaagse praktijken zich alleen richten op hedendaagse veranderingen, richt dit project zich op het verleden in relatie tot het heden.

Onderzoekers:

  • Danny Veys (projectleider, KU Leuven/LUCA)
  • Bruno Vandermeulen (projectleider, KU Leuven)
  • Marc Waelkens (KU Leuven)
  • Jan Baetens (KU Leuven)
  • Luc Salu (fotomuseum Antwerp)
  • Lore Van Hees (museum M)

Onderzoekseenheid: Inter-Actions

Looptijd: afgerond in 2013