Over

Can Boyan, Doctoraat in de Kunsten

Dit project zal de kunstpraktijk in de studio benaderen als een post-antropocentrisch pedagogische praktijk die wordt gevormd door een conglomeraat van menselijke en niet-menselijke entiteiten en actoren. Postantropocentrische pedagogiek heeft betrekking op de inherente kennisproductie en nieuwe leerpraktijken die ontstaan vanuit dergelijke immanente verwikkelingen. Mijn doel is om de materialiteit van leren en praktijkervaring in de studiokunstpraktijk zichtbaar te maken en hieraan nieuwe leermethodes te verbinden.

  • Promotor: dr. Nancy Vansieleghem (KU Leuven / LUCA)
  • Co-promotor: dr. Joris Vlieghe (KU Leuven)

Onderzoekseenheid: Image

Looptijd: 2021-2025