celina.vleugels [at] outlook.com

Herinneringen die opkomen en gevoed worden door zintuiglijke prikkelingen komen in mijn verbeelding tot uiting. Beelden die zich vertalen in tactiele en textiele verwerkingen. Momentopnames waarin het verleden wordt vermengd met een verlangen naar het terugkeren naar vroeger. Waarin de zoektocht naar veiligheid
zich kenbaar maakt, waar tegelijk een leegte ontstaat door het niet vinden van deze geborgenheid.

The summer of 2001

2021

"Het verleden, onbezonnen kinderherinneringen, verlies, de toekomst en het verlangen naar iets dat niet bestaat,
versmelten zich to “één”."
 

Temple Of Childhood Memories