Over

Van 2018 tot 2050 zal het aantal mensen met dementie (PeMD) in NWE toenemen van 3,3 tot 8,5 miljoen. Omdat het aanbod van plekken in de residentiële zorg niet in dezelfde mate kan toenemen als het aantal PeMD en PeMD's liever in een vertrouwde omgeving blijven, zullen in de toekomst meer PeMD's langer thuis blijven wonen. Producten die dit langer thuis wonen ondersteunen, zijn dan evenwel nodig. Studies tonen echter aan dat PeMD's en hun ondersteunende netwerk bestaande deze producten niet altijd kennen en vertrouwen (TRL 6). Het is daarom noodzakelijk om standaarden voor zulke ondersteunende producten te definiëren, en, via certificering, het vertrouwen in deze producten te vergroten en de KMO/MKB's aan te moedigen zich op deze markt te concentreren (TRL 8).
Ons project heeft dus als doel KMO/MKB in NWE te ondersteunen om innovatieve en betrouwbare (technologische) producten om zelfstandige thuis te wonen te ontwikkelen en vermarkten, en, zo hun omzet, concurrentievermogen en jobs te vergroten.
De belangrijkste resultaten van dit project zijn: een verbeterd innovatienetwerk, een certificeringsprocesflow en een keurmerk, 24 producten, diensten of processen die zijn getest in Living Labs, 30 KMO/MKB-bedrijven die worden ondersteund door de projectpartners en een voortdurende samenwerking van bedrijven, onderzoeksinstellingen, zorgorganisaties, PeMD en zorgverleners in NWE.
In de toekomst zullen bedrijven en lobbyorganisaties van PeMD de gecertificeerde producten aanbevelen en een dergelijk keurmerk en standaarden als kwaliteitsnorm binnen NWE valideren en vereisen. De certificeringsinstantie en de Living Labs van de partners zullen de basis vormen van een Europese Dementia Living Labs Alliance die wordt ondersteund en gefinancierd door de certificering van verdere producten en na het project het klantenbestand zal uitbreiden naar alle PeMD (thuis wonen).

Onderzoekseenheid: Inter-Actions

Looptijd: 2019 - 2023

Financier: European Union Funding Programme Interreg North-West

 • Financieringsbedrag bedraagt € 2.23 miljoen
 • Totale beschikbare budget bedraagt € 3.71 miljoen​

Partners:

 • Leidende partner:
  Alexian Research Center Krefeld
 • Project partners:
  LUCA School of Arts
  Ulster University
  University of Technology Eindhoven
  Vilans
  Oktober
  OCMW Genk (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn)
  CENTICH - Information and Communication Technologies National Center of Expertise for Autonomy
  GGT German Society for Gerontechnology
  KRG Corporate
  Climax Deutschland GmbH

Onderzoekers

Dr. Andrea Wilkinson

Dr. Niels Hendriks

Dr. Rita Maldonado Branco

Drs. Lieke Lenaerts

Publicaties en realisaties