Over

Charlotte Dorn, Doctoraat in de Kunsten

Empathie voor het dier in de hedendaagse kunst - Een kritische bespreking van Europese, hedendaagse kunstwerken rond het thema van de mens-dierrelatie vanuit het perspectief van een esthetiek van mededogen.

Het doel van het project is het ontwikkelen van een esthetische praktijk en theorie gebaseerd op empathie. De theorie zal worden ontwikkeld via de artistieke praktijk. Ik zal methoden van inlevingstraining zoals "Cognitive based Compassion Training" integreren in mijn creatief proces en de ervaring registreren door middel van schrijven en tekenen. De kennis opgedaan door het creatieve proces, gecombineerd met ethische en esthetische theorieën, zal leiden tot een esthetisch concept gebaseerd op een inlevend begrip van het gebruikte materiaal en de beeldtaal.

In een tweede stap dient dit concept om hedendaagse kunstwerken die in Europa zijn gemaakt en die het thema van de relatie tussen mens en dier behandelen, bijvoorbeeld door levende of dode dieren te gebruiken of ze af te beelden, opnieuw te evalueren. Het gaat erom een esthetisch concept te ontwikkelen dat gericht is op een meer aandachtige en gevoelige omgang met artistiek materiaal, en dat tevens een mogelijkheid biedt om inlevingstraining in creatieve processen te integreren. De aandacht voor het materiaal is bijzonder belangrijk bij het werken met levende wezens of ook met betrekking tot vragen over vervuiling en duurzaamheid.

  • Promotor: dr. Lut Pil (KU Leuven / LUCA)
  • Co-promotor: dr. Violette Pouillard (Universiteit Gent)

Onderzoekseenheid: Image.

Looptijd: 2021 - 2025