Over

In de Eerste Wereldoorlog kwam de Antwerpse Zoo in grote moeilijkheden. Dieren stierven door voedseltekort en bombardementen en de bezoekers bleven weg. Door het oprichten van een filmzaal in de voormalige feestzaal wist de Zoo de oorlog financieel te overleven. Cine Zoologie werd een groot succes en zou tot 1936 blijven bestaan.
Aan de hand van het uitgebreide archief werden de geschiedenis en programmatie van Cine Zoologie nauwgezet gereconstrueerd. Deze bijzonder gedetailleerde gevalstudie draagt bij aan een beter begrip van zowel de film- en bioscoopgeschiedenis als de cultuurgeschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Het werd gevaloriseerd in verschillende wetenschappelijke publicaties. Het unieke archief vroeg echter om meer. Het bestond uit honderden rijkelijk geïllustreerde programmaboekjes en affiches van de hand van anonieme en soms gekende kunstenaars en vormgevers, zoals de Antwerpenaar Julien t’ Felt. Het archief werd breed beschikbaar gemaakt via de website www.cinezoologie.be, die eveneens de programmatie van de bioscoop naar een breed publiek ontsloot. Een inspirerende site die zowel vormgevers, grafici en historici als het brede publiek aanspreekt. In het kader van de 175ste verjaardag van de Antwerpse dierentuin werd eveneens op basis van dit onderzoek een tentoonstelling opgezet (juni-november 2018). De tentoonstelling was tevens de aanleiding voor de publicatie van een publieksboek, Cine Zoologie. Hoe film de Antwerpse dierentuin heeft gered.
Cine Zoologie is een initiatief van Leen Engelen (LUCA Inter-Actions / KU Leuven) en Roel Vande Winkel (LUCA Intermedia / KU Leuven). De valorisatie gebeurde in samenwerking met de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen, scenografisch bureau Sien en uitgeverij Letterwerk (Thomas Crombez).
Voor Cine Zoologie werden Leen Engelen en Roel Vande Winkel in 2019 uitgeroepen tot Laureaten van de Jaarprijs Wetenschapscommunicatie van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

Onderzoekers:

  • Leen Engelen (LUCA / KU Leuven)
  • Roel Vande Winkel (LUCA / KU Leuven)

Project partners:

  • the Royal Zoological Society of Antwerp
  • Ghislain Belmans (Sien)
  • Geert Werkers (Sien)
  • Thomas Crombez (Letterwerk)

Onderzoekseenheid: Inter-Actions

Looptijd: 2017 - 2019