Supervisory team

Dr. Ben Hagenaars

Jef Van Campenhout

Cirkel Sector

National Financing

Cirkel Sector is een resource map, lab en studio aan de LUCA School of Arts in Genk (BE) die tot doel heeft circulaire ecosystemen op regionale schaal vorm te geven.
Onze huidige manier van dingen ontwerpen, maken en gebruiken volgt een lineair take-make-dispose patroon. Nu natuurlijke hulpbronnen uitgeput raken, afvalstromen onze collectieve omgeving vervuilen en globale toeleveringsketens instorten, wordt het herontwerpen van het lineaire patroon een kwestie van overleven.  In tegenstelling tot de geglobaliseerde lineaire economie wil Cirkel Sector circulaire ecosystemen vormgeven die menselijke en niet-menselijke hulpbronnen (her)verbinden in een regionale context om zo een veerkrachtigere samenleving te ontwikkelen.
Cirkel Sector ondersteunt industrieën, wetenschappers, beleidsmakers en burgers om de transitie van een lineaire naar een circulaire economie te faciliteren. Om deze transitie te versnellen heeft Cirkel Sector een ecosysteem-methodologie ontwikkeld. Deze methode begint met het in kaart brengen van hulpbronnen in een regionale context die opnieuw verbonden kunnen worden om circulaire producten, diensten en systemen te ontwerpen. Thematische labs worden georganiseerd om te experimenteren en het potentieel van deze regionale hulpbronnen te ontdekken. Pilor projecten worden ontwikkeld om het potentieel van circulaire business modellen te testen en te implementeren. Het Cirkel Sector platform wordt gebruikt om de inzichten te delen die zijn ontwikkeld tijdens het iteratieve proces van mapping, prototyping en piloting. Gedurende dit proces willen we inspireren tot actie in de vorm van rapporten, lezingen, workshops en tentoonstellingen. Al onze middelen, labs en studio's zijn onderdeel van ons lopend onderzoek, we staan altijd open voor ideeën om samen te werken en deze verder uit te werken.

Onderzoekseenheid: Inter-Actions

Looptijd: 2018 - 2019

Financiering: Vlaanderen Circulair

Partners:

 • Leidende partner:
  LUCA School of Arts
   
 • Project partners:
  UHasselt
  KULeuven
  Stebo
  Stad Genk
  OVAM
  BOS+
  PNC
  BKRK
  IKEA di

Onderzoekers

Dr. Ben Hagenaars

Jef Van Campenhout

Publicaties en realisaties