Over

Uit de klinische muziektherapiepraktijk blijkt dat psychiatrische patiënten vaak grote belangstelling hebben voor het maken en uitvoeren van muziek. We stellen echter vast dat deze artistieke activiteit, die meestal solitair wordt beoefend, steeds leidt tot een stagnatie van het creatieve proces.
In deze verkennende studie zullen we onderzoeken (i) of het gebruik van een proces-compositionele benadering dit isolement kan doorbreken en (ii) hoe het artistieke proces kan worden ondersteund en gefaciliteerd op een manier die resulteert in de creatie van een echt muzikaal product. Proces-compositie wordt hier omschreven als een muziektherapeutische benadering waarbij improvisatie en compositie nauw met elkaar verweven zijn. Terwijl proto-muzikale thema's spontaan ontstaan tijdens improvisatie, worden ze ontwikkeld door compositietechnieken en/of interventies. Deze procedure vindt plaats binnen de context van een intensieve dialoog waarin de therapeut/onderzoeker een sleutelfiguur is, die het creatieve proces ondersteunt.
Deze verkennende studie maakt gebruik van een multiple case study design. Op basis van deze studie zullen nieuwe muziektherapeutische interventies worden ontwikkeld om de stagnatie en het solitaire karakter van creatieve processen bij patiënten met langdurige psychotische problemen aan te pakken. Bovendien zal de studie de invloed van deze proces-compositie benaderingen op de kwaliteit van leven (QoL) van patiënten omvatten.

Onderzoekseenheid: Music & Drama

Looptijd: 2018 - 2022

Onderzoekers

Prof. dr. Jos De Backer

Prof. dr. Katrien Foubert

Drs. Leen Adam