UPDATE (14/4/2021): Code Rood - Beperkte onderwijsactiviteiten zijn vanaf 19 april opnieuw mogelijk!

Hoewel de pandemie nog steeds duidelijk aanwezig is, kunnen we vanaf 19 april gelukkig terug onze werking hervatten zoals we dat eerder dit semester deden in ‘code rood’.

Dit betekent dat:

 • onze campussen terug beperkt open zullen zijn (mits reservatie)
 • praktijkonderwijs waarvoor geen online in initiatief bestaat is onder voorwaarden mogelijk
 • de ateliers, uitleendiensten en bibliotheken ook terug de deuren openen
 • we de sectorprotocollen bij artistieke activiteiten zorgvuldig opvolgen
 • we zoveel als mogelijk telewerken
 • we alle basisregels (hygiëne, ventilatie, afstand…) blijven respecteren.

Vanaf mei zouden er sneltesten beschikbaar zijn, we bekijken hoe we die in de toekomst kunnen inzetten bij bv. Groepswerken.

De overheid heeft aangekondigd de naleving van het verplicht telewerk in de komende maanden strenger te controleren.
Daarom dient elke medewerker die naar de campus komt te allen tijde een attest van de werkgever bij zich te hebben, met vermelding van de reden en periode waarop de aanwezigheid op de campus noodzakelijk is.
Dit attest werd geactualiseerd en is terug te vinden op de homepage van Sharepoint.”

OPGELET: deze FAQ's worden regelmatig geactualiseerd. Twijfel je over iets, lees ze  nog eens.

ALGEMEEN

Als je toch op de campus moet zijn dan vragen we uitdrukkelijk om de algemene vuistregels te respecteren.

Enkele algemene vuistregels:

 • Respecteer altijd de social distance van 1,50 m.
 • Mondmaskers zijn verplicht bij het betreden van de campus, ook tijdens de lessen.
 • Was zeer regelmatig je handen.
 • Volg de circulatie zoals aangeduid op de campus.
 • Zet het raam open waar het kan om voldoende te ventileren.
 • Je kan je werk- of studieplek steeds zelf desinfecteren, in elk lokaal zal er een kit (70% ethanol + papier) ter beschikking zijn.
 • Verlaat onmiddellijk na afloop van je afspraak (werkplaats, atelier, les,…) het lokaal en de campus.

Voor iedereen op de campus

Kan ik naar de campus komen?

De algemene regel voor personeel en studenten is thuiswerk. Je kunt dus niet zomaar naar een van de LUCA-campussen komen. Om van deze regel af te wijken, zijn er aparte afspraken voor studenten en voor personeel. Meer concrete informatie lees je hieronder.

Hoe beweeg ik me op de campus?

Je bewaart altijd minsten 1,50 m (social distance) afstand van andere personen op de campus. Je draagt je mondmasker. Je neemt de kortste weg naar het lokaal waar je moet zijn. Daarbij volg je de aangebrachte markeringen, de fysieke barrières en signalisatie. Respecteer het eenrichtingsverkeer op de trappen. Liften worden enkel gebruikt door personen met een beperkte mobiliteit. Als je materiaal komt halen of brengen, kan je uitzonderlijk ook de lift gebruiken. Na afloop van je activiteit verlaat je de campus via de kortst mogelijke weg.

Is de bezettingsgraad van de lokalen aangepast?

In alle lokalen geldt de regel dat je minstens 1,50 m afstand met andere personen moet bewaren. De klassieke leslokalen, aula’s en vergaderzalen hebben een aangepaste bezettingsgraad. Respecteer steeds de aangegeven capaciteit van de lokalen en de aanduiding van de beschikbare zitplaatsen. Deze is steeds aangepast aan de geldende kleurcode. Verplaats geen stoelen en tafels.

Kunnen we fysieke evenementen (tentoonstellingen, voorstellingen,  ….) organiseren op of buiten de campus?

Hiervoor volgen we de regels die voor de verschillende cultuursectoren gelden. De protocollen voor cultuur vind je hier. Op dit ogenblik zijn enkel enkel tentoonstellingen mogelijk. Bezoekersaantallen zijn beperkt en enkel mogelijk op afspraak. Om dit te organiseren kan je gebruik maken van volgend LUCA-tool.

Wat doe ik als er brandalarm is?

Als je het evacuatiesignaal hoort, dan gelden de gebruikelijke richtlijnen om de campus te evacueren. Je moet dan de Corona-signalisatie niet volgen. De algemene veiligheid van alle aanwezigen op de campus gaat boven de social distancing-maatregelen.

Wat als de overheid de regels nog aanpast?

Uiteraard passen we die dan toe. We volgen de beslissingen van de overheid op de voet op en we gaan na wat dat voor ons betekent. We communiceren daarover steeds zo snel als mogelijk.


Mondmaskers

Moet ik een mondmasker dragen?

Als je naar de campus komt met het openbaar vervoer draag je steeds een mondmasker. Buiten de campus volg je de lokaal geldende richtlijnen over het dragen van een mondmasker. Informeer je dus ook lokaal.

Op de campus draag je in principe altijd je mondmasker, ook in de buitenruimtes. In werkplaatsen, studio’s of kantoren waar een personeelslid kan controleren of je de 1,50 m social distance respecteert of waar er plexi schermen staan en er voldoende ventilatie is, kan je je mondmasker afzetten vanaf het ogenblik dat je op je werkplek zit of staat.

Je moet ook geen mondmasker dragen op de plaatsen waar je eet, maar hou steeds min. 1,5 m afstand van andere personen, desinfecteer je handen en je zitplaats voor en na het eten.


Diensten op de campus

Kan ik gebruik maken van faciliteiten zoals uitleendiensten, werkplaatsen, etc?

Je kan terecht in al deze faciliteiten na afspraak via de gekende reservatiesystemen. Vrije inloop is eventjes niet mogelijk. Kijk op de Toledopagina voor alle details.

Voor materiaal uit de Uitleendiensten moet je op voorhand reserveren via LUS. Vrije ontleningen zijn niet mogelijk.

We verwachten dat je voor en na gebruik van materialen van de hogeschool je handen desinfecteert met de middelen die we daarvoor ter beschikking stellen. Sommige voorwerpen die naar het gelaat worden gebracht (bijv. camera’s) kunnen tussen twee gebruikers tijdelijk in quarantaine worden gehouden.

Kan ik nog in de LUCA-bibliotheken terecht om boeken uit te lenen?

Je kan nog boeken, etc. uitlenen bij de LUCA-bibliotheken. Maak je keuze in de online catalogus en maak een afspraak om je materiaal op te halen of terug te brengen. Gebruik hiervoor de gekende online tools.

Kan ik andere infrastructuur op de campus gebruiken?

Op de verschillende campussen zijn afspraken gemaakt over het eventueel gebruik van andere infrastructuur (bijv. Individuele werkplekken, ...). Deze regelingen vind je op de Toledo-pagina's van je campus.

Zijn de cafetaria’s op de campussen open?

Alle cafetaria’s op de verschillende LUCA campussen zijn gesloten.

Is er drinkbaar water beschikbaar op de campus?

Het leidingwater op de campus is uiteraard drinkbaar. Maar je brengt zelf je eigen, bij voorkeur herbruikbare, fles mee. Zorg voor een herkenningsteken zodat niemand zich kan vergissen van fles.


Voor personeel

Werk ik thuis of op de campus?

De overheid heeft beslist dat thuiswerken de regel is. Daar moeten we ons allen aan houden. Maar er zijn uiteraard uitzonderingen. Soms kan je niet anders dan naar de campus komen. De overheid heeft aangekondigd de naleving van het verplicht telewerk in de komende maanden strenger te controleren.
Daarom dient elke medewerker die naar de campus komt te allen tijde een attest van de werkgever bij zich te hebben, met vermelding van de reden en periode waarop de aanwezigheid op de campus noodzakelijk is.

Ik moet  op de campus zijn. Hoe vraag ik een attest "Verklaring woon-werk in het kader van Covid” aan?

Indien je naar de campus dient te komen, dan stem je dit af met je leidinggevende. Je moet steeds je attest bij je hebben. Dit attest  is terug te vinden op de homepage van Sharepoint.

Kunnen theorielessen op de campus doorgaan?

Dit kan enkel en alleen voor zogenaamde interactiecolleges, wrap-up- of boostersessies. Deze worden bij voorkeur georganiseerd voor eerstejaarsstudenten. De beperkte lokaalbezetting moet steeds worden gerespecteerd. Je dient een concrete aanvraag in bij de campusplanners. Hou er rekening mee dat een aanvraag kan worden geweigerd.

Kan ik als onderzoeker mijn onderzoeksactiviteiten op de campus uitvoeren?

Ook voor onderzoekers geldt thuiswerk als de algemene regel.

Zijn vergaderingen of andere groepsbijeenkomsten mogelijk op de campus?

Vergaderen op de LUCA-campussen is niet mogelijk. De regel is dat we online vergaderen.

Zijn bezoekers welkom op de campus?

Ondanks dat externen altijd welkom zijn bij LUCA, kunnen we  geen bezoekers ontvangen op onze campussen. Stel je afspraken met derden uit of kies voor een online afspraak.

Ik moet op de campus aanwezig zijn, maar ik denk dat ik tot een risicogroep behoor. Wat moet ik doen?

Je neemt contact op met de dienst HR. Zij zullen je in contact brengen met de arbeidsgeneeskundige dienst IDEWE voor een telefonische consultatie. Het is immers de arbeidsgeneesheer die beslist of je tot een risicogroep behoort en welke extra maatregelen nodig zijn. Daarvoor worden de volgende criteria gebruikt (9/9/2020):

 • ernstige hartaandoeningen waardoor er een verminderde hartfunctie of hartfalen aanwezig is
 • COPD/longlijden waarvoor op regelmatige basis medicatie moet worden ingenomen 
 • ernstige nierinsufficiëntie, na niertransplantatie of bij dialyse
 • diabetes : indien niet stabiel geregeld en/of het gelijktijdig lijden aan twee of meerder aandoeningen (obesitas, hoge bloeddruk of nierproblemen), ziekte van Addison
 • het gebruik van immuunsuppressieve medicatie (cortisone , chemotherapie, en andere immuunonderdrukkende medicatie voor chronische systeemaandoeningen, oncologische problemen….)
 • een verminderde weerstand: bijv. door ernstige aangeboren of verworven immuunstoornis, stamceltransplantatie < 2 jaar geleden, asplenie (geen milt), ernstige leucocytopenie (tekort aan witte bloedcellen) …

Kan ik voor LUCA School of Arts op dienstreis gaan?

Als personeelslid  individueel op studiereis gaan en deelnemen aan conferenties events, workshops, enz. binnen alle landen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Hou wel steeds rekening met de actuele reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken die de epidemiologische omstandigheden op de voet volgen. Reizen buiten deze landen blijft al zeker verboden tot 1 februari 2021.

In aanloop naar je dienstreis, controleren we de kleur van de regio naar waar je wenst te reizen. Is de kleurcode rood, dan wordt een beslissing genomen volgens een vastgelegde procedure.

Kan ik een activiteit met overnachting organiseren voor studenten?

Meerdaagse activiteiten met overnachting zijn niet mogelijk.

Kan ik met studenten op studiereis naar het buitenland?

Buitenlandse studiereizen met studenten zijn niet mogelijk.

Is inkomende personeelsmobiliteit van gastsprekers, gastdocenten, … mogelijk?

Inkomende personeelsmobiliteit voor onderwijsactiviteiten is niet mogelijk.


Voor studenten

Zal ik  vanaf 19 april opnieuw les krijgen op de campus?

Onderwijsactiviteiten die online kunnen worden georganiseerd, blijven online. Praktijkonderwijs waarvoor geen digitaal alternatief bestaat, kan op de campus doorgaan. Maar steeds in kleine groepen waarbij alle bestaande richtlijnen worden gerespecteerd. Als er in het betrokken culturele werkveld protocollen bestaan, dan worden deze steeds gevolgd. Deze protocollen vind je hier

Voor alle concrete informatie over al je lessen raadpleeg je best regelmatig je planning en lesrooster.

De specifieke maatregelen voor de opleidingen muziek en drama blijven behouden.

Worden vanaf 19 april theorielessen gegeven op de campus?

In principe worden er geen theorielessen aangeboden op de campus. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor zogenaamde interactiecolleges, wrap-up- of boostersessies. Deze worden bij voorkeur georganiseerd voor eerstejaarsstudenten. De beperkte lokaalbezetting moet steeds worden gerespecteerd.

Voor alle concrete informatie over al je lessen raadpleeg je best regelmatig je planning en lesrooster.

Ik kan de online lessen niet bijwonen wegens ziekte/quarantaine. Moet ik een bewijsstuk voor mijn afwezigheid?

Ook voor online lessen kan je aanwezigheid verplicht zijn. Het is dus belangrijk om ziekte te melden via de normale weg van ziektemelding.

Een bewijsstuk kan een doktersattest zijn, maar als dat niet mogelijk of noodzakelijk is (bv. omdat je in quarantaine zonder bij de dokter langs te moeten gaan), kan je ook andere bewijsstukken gebruiken die staven dat je in quarantaine moet blijven.

Vergeet niet om contact op te nemen met je docent als je er niet in slaagt de informatie van de gemiste les bij medestudenten op te vragen of extra uitleg nodig hebt. Voor bepaalde activiteiten zal je gebruik kunnen maken van het online materiaal dat beschikbaar gesteld wordt voor studenten die de hoorcolleges niet kunnen bijwonen.

Daarnaast verwachten we dat je, als je positief test op COVID-19 en recent op de campus was, je dit meldt.

Waar, hoe en wanneer kan ik me laten testen? 

Ik studeer/verblijf in Gent:

Je kan je laten testen in het testcentrum van het Jan Palfijn ziekenhuis. Als student van LUCA School of Arts en KU Leuven Faculteit Architectuur in Gent kan je terecht bij de studentenartsen van UGent voor een doorverwijzing. 

Ik studeer/verblijf in Brussel:

In Brussel kan je terecht in 19 testcentra op doorverwijzing van een huisarts. Als student van LUCA School of Arts en KU Leuven Faculteit Architectuur in Brussel kan je een afspraak maken in de universitaire groepspraktijk van de VUB, een huisarts vinden via Doctena of via deze groepspraktijk van huisartsen in Brussel centrum. 

Ik studeer/verblijf in Leuven: 

Ben je student aan KU Leuven of LUCA School of Arts en verblijf je momenteel in Leuven? Dan kan je terecht in het testcentrum van de KU Leuven. 

Ik studeer/verblijf in Genk: 

Je kan terecht in het drive – in testcentrum van de stad Genk. Je kan een huisarts vinden via mediawacht.be. 

Verblijf je momenteel niet in je studentenstad? 

Op de info-coronawebsite kan je een overzicht vinden van alle testcentra in België waar je terecht kan. 

Wat mag ik verwachten van het studentenleven?

De algemene regels die gelden voor onze samenleving, gelden uiteraard ook voor studenten. Vandaag kan je niets verwachten van het fysieke studentenleven. Maar niets belet je om je online met je medestudenten te verbinden.

Welke regels gelden voor studenten die uit Nederland komen?

Voor inkomende reizigers (langer dan 48 uur in het buitenland verbleven, en voor langer dan 48 uur in België) gelden volgende maatregelen:

Het Passenger Locator Form moet binnen 48 uur voor aankomst in België ingevuld worden.

Een recent (<72 uur) negatief COVID-19-PCR-testresultaat is verplicht voor alle niet-inwoners die aankomen in België vanuit een rode zone. Een tijdelijke inwoner met verblijfskaart (e-id) of bijlage 8 wordt beschouwd als een officiële inwoner van België, die niet onderworpen is aan de plicht om bij aankomst een negatieve COVID-19-test voor te leggen. Een bijlage 33 wordt echter niet gelijkgesteld met een verblijfskaart en we adviseren studenten met bijlage 33 om een test te voorzien.

Iedereen die vanuit een rode zone in België aankomt, moet gedurende zeven dagen in quarantaine. Kom je uit een andere zone, dan moet je enkel in quarantaine indien er hierover een instructie gestuurd werd per SMS, na het invullen van het PLF.

Inwoners van België moeten zich op dag 1 van de quarantaine laten testen.

De quarantaineverplichting vervalt NIET bij een negatief PCR-testresultaat (voor niet-inwoners) of een negatieve test op dag 1 van de quarantaine (voor inwoners). De quarantaine eindigt na een negatieve test ten vroegste zeven dagen na aankomst. In de tussentijd moeten alle voorzorgsmaatregelen zorgvuldig toegepast worden en moet men aandachtig zijn voor mogelijke covid-symptomen.

Dagelijks pendelen tussen Nederland en België blijft mogelijk. Het is belangrijk om ook de Nederlandse regelgeving te blijven volgen. Dit academiejaar raden we sterk aan om je in te schrijven bij de Belgische gemeente waar je verblijft. Op deze manier krijg je een Belgisch rijksregisternummer, wat het procedureel makkelijker maakt om een covid-19-test te ondergaan.


Hygiëne & gezondheid

Welke hygiëne maatregelen worden er genomen?

Door het regelmatig open zetten van de ramen en/of door de voorziene ventilatiesystemen worden de lokalen continu verlucht met buitenlucht. Er zijn voldoende handwassers en in de lokalen vind je ook hygiënesets. Was en desinfecteer regelmatig je handen. Desinfecteer ook regelmatig je zit- en werkplek.

Ik voel me ziek, wat doe ik?

Als je ziek bent of je vertoont milde symptomen van ziekte, dan blijf je zeker thuis. Je komt in geen geval naar de campus. Als je toch komt en er bijv. koorts, hoesten, … zou worden vastgesteld, wordt je de toegang tot de campus geweigerd.

Ik voel me niet goed met de huidige situatie waarin we leven en werken. Waar kan ik terecht?

We beseffen dat het aanslepen van de Covid-crisis en de maatregelen die worden genomen kunnen wegen op je mentaal welbevinden. Daarom biedt LUCA ook ondersteuning, een luisterend oor.

Als student kan je steeds terecht bij studentenvoorzieningen.

Personeelsleden kunnen steeds terecht bij hun leidinggevenden, collega’s en leidinggevenden en de vertrouwensantennes.

Mijn Corona-test is positief. Hoe verwittig ik de hogeschool?

Om je privacy maximaal te waarborgen hebben we een apart webformulier opgemaakt, waarmee je de hogeschool op de hoogte brengt. Op basis daarvan kan onze preventiedienst de situatie evalueren en eventueel bijkomende maatregelen nemen zodat iedereen veilig gebruik kan blijven maken van de campussen. 

Word ik verwittigd als iemand op de campus besmet is?

Na de melding van een besmetting maakt LUCA een risicoanalyse om te bekijken welke maatregelen moeten worden getroffen. Als er een hoog risicocontact is geweest met andere personen op de campus, dan wordt aan de betrokken personen individueel meegedeeld welke maatregelen worden genomen. De naam van de besmette persoon wordt hierbij niet meegedeeld. In het geval van een laag risicocontact zal het opleidingshoofd beslissen of betrokken studenten moeten worden geïnformeerd.

Indien vastgesteld wordt dat er geen risicocontact was op de campus, dan zijn er geen bijkomende maatregelen nodig en zal hierover niet worden gecommuniceerd.

Ik heb nauw contact met een persoon die positief is getest op COVID-19 buiten LUCA?

Kom niet naar de campus en wacht de instructies af van de overheid of neem contact op me je huisarts. Moet je een test ondergaan en blijkt deze positief, dan meld je dit.

Kan ik beroep doen op de EHBO tijdens mijn activiteit op de campus?

Door de verplichting om thuis te werken kunnen we niet garanderen dat er steeds een EHBO-medewerker aanwezig. Er zal meestal een beroep worden gedaan op externe hulpverlening. Heb je een probleem, contacteer onmiddellijk het onthaal van je campus.


Meer info

Heb je nog vragen of bezorgdheden over de impact van het virus op je opleiding? Stuur dan een mail naar info@luca-arts.be

Algemene informatie over Covid 19