UPDATE (1/1/2022)

  OPGELET: deze FAQ's worden regelmatig geactualiseerd. Twijfel je over iets, lees ze  nog eens.

  VOOR IEDEREEN OP DE CAMPUS

  Hoe bestrijden we de Covid-pandemie?

  We zijn het nieuwe academiejaar gestart in code groen. Dat wil zeggen dat we ons in de situatie bevinden zoals we deze voor de Covid19-pandemie kenden. Maar de besmettingscijfers evolueren niet gunstig. Daarom heeft de overheid op 17 november nieuwe maatregelen genomen. Gelukkig hebben deze geen grote impact op het hoger onderwijs. Maar toch willen we ook een steentje bijdragen in het bestrijden van de pandemie.

  Hieronder een kort overzicht van de nieuwe maatregelen. Wil je meer weten, lees onder het trefwoord in de FAQ.

  Algemene mondmaskerplicht

  Vanaf heden geldt dat we in alle gebouwen van LUCA het mondmasker dragen, ook als we anderhalve meter afstand kunnen houden. De enige uitzondering is wanneer de (artistieke) activiteit dit niet echt mogelijk maakt. Tijdens onderwijs- en examenactiviteiten houden studenten het mondmasker steeds aan. Als ze voldoende afstand kunnen houden, kunnen docenten  tijdens het lesgeven het mondmasker afnemen. 

  Buiten de gebouwen op de campus draag je een mondmasker als je met velen samen bent en daarbij geen afstand kan houden.

  Bij eten en drinken mag het mondmasker uiteraard af, maar ook dan graag 1,5 meter afstand bewaren.

  Telewerk

  Het overlegcomité verplicht opnieuw telewerk voor 4 dagen per week voor functies waarbij dit mogelijk is.

  Covid Safe Ticket

  De overheid legt het Covid Safe Ticket (CST)  bij evenementen en in de horeca op. Ze vraagt waar mogelijk een CST Plus, met name een extra maatregel zoals het mondmasker of een zelftest. Voor alle evenementen  van LUCA combineren we het CST met het dragen van een mondmasker. Bij kleine evenementen met enkel personeel is het CST niet nodig, maar wordt steeds een mondmasker gedragen. Bij twijfel neem je vooraf contact op met onze VGM consulent, Pieter De Smedt.(pieter.desmedt@kuleuven.be)

  Dit komt bovenop de basisregels die gewoon blijven:

  • Respecteer de social distance en hou ca. 150 cm afstand van andere personen.
  • Was en ontsmet regelmatig je handen. LUCA stelt hiervoor de nodige producten ter beschikking.
  • Als je jouw werkplek verlaat, vragen we je om het eventuele tafelblad en je stoel te ontsmetten met de beschikbare producten.
  • In de cafetaria's mogen max. 6 personen aan dezelfde tafel zitten.
  • Zet de ramen (en deuren) open waar en wanneer het kan zodat de lokalen goed worden verlucht. LUCA voorziet LUCA mobiele CO2-meters die door personeelsleden via de uitleendiensten of onthalen kunnen worden uitgeleend om de luchtkwaliteit te bewaken.
  • Voel je je ziek, blijf thuis. Contacteer een dokter of maak gebruik van het formulier en laat je eventueel testen.
  • Heb je een risico-contact gehad? Doe een zelftest, volg de instructies van de contacttracing en van jouw behandelende arts. Algemene richtlijnen vind je hier
  • Culturele evenementen zijn toegelaten met een maximum van 200 deelnemers. De geldende protocols van de culturele sector dienen wel te worden gevolgd. Toonmomenten kunnen opgenomen of gestreamd worden (bijvoorbeeld door een mobiele set te installeren in het lokaal en een guest-link te maken voor Collaborate)

  Let op als je op één van de Brusselse campussen studeert of werkt!

  Door de lagere vaccinatiegraad in het Brussels gewest gelden er in Brussel nog enkele specifieke maatregelen.

  Wat als de overheid de regels verandert?

  We volgen de beslissingen van de overheid nauwlettend en we onderzoeken wat dat voor ons betekent. We communiceren hier altijd zo snel mogelijk over.

  Lees verder in de FAQ's


  Moet ik een mondmasker dragen op de campus?

  Er geldt een algemene mondmaskerplicht. In alle gebouwen van LUCAdragen we het mondmasker, ook als we anderhalve meter afstand kunnen houden, tenzij de (artistieke) activiteit dit echt niet mogelijk maakt.

  Tijdens onderwijs- en examenactiviteiten houden studenten het mondmasker steeds aan. Docenten kunnen tijdens het lesgeven het mondmasker afnemen als ze voldoende afstand kunnen houden.

  Als je op je werk- of vergaderplek zit, voldoende afstand kan houden én er voldoende geventileerd wordt, mag het mondmasker af, maar gelieve het bij elke verplaatsing opnieuw te dragen.

  Buiten op de campus draag je een mondmasker als je met velen samen bent en daarbij geen afstand kan houden.

  Bij eten en drinken mag het mondmasker uiteraard af, maar ook dan graag 1,5 meter afstand bewaren.

  Moet ik de social distance  respecteren?

  Ja, waak er over dat je steeds een afstand van 150 cm bewaard tegenover andere personen.

  Moet ik de handhygiëne volgen?

  We raden je aan om regelmatig je handen te wassen en te ontsmetten. Daarom stelt LUCA aan de ingangen van de campussen en op plaatsen weer veel mensen samen komen handgel ter beschikking.

  Hoe gebruiken we de cafetaria's?

  Voor alle campussen geldt dat de cafetaria's terug kunnen worden gebruikt. Let op: met een beperking van 6 personen per tafel. 

  Kunnen we terug evenementen organiseren op de campus?

  Culturele evenementen zijn toegelaten met een maximum van 200 deelnemers. De geldende protocollen van de culturele sector dienen wel te worden gevolgd. Toonmomenten kunnen opgenomen of gestreamd worden (bijvoorbeeld door een mobiele set te installeren in het lokaal en een guest-link te maken voor Collaborate)

  Bij twijfel kan er contact genomen worden met onze VGM consulent, Pieter De Smedt. (pieter.desmedt@luca-arts.be)

  Vraag zoals voorheen je evenement ruim op voorhand aan via de activiteitenkalender van jouw campus.

  Ben je besmet of ziek? 

  Als je symptomen vertoont van een coronabesmetting, blijf dan zeker thuis. Neem contact op met je huisarts of vul de vragenlijst in. Test je positief, dan moet je uiteraard de richtlijnen volgen rond quarantaine en/of COVID-testen (deze verschillen naargelang je vaccinatiestatus). Bij een positieve test, meld je dit aan LUCA:

  Voor studenten via: https://associatie.kuleuven.be/diensten/informatie/corona/luca

  We organiseren geen actieve contact tracing meer maar de meldingen worden geregistreerd en opgevolgd om indien nodig gepaste maatregelen te treffen. Het is dan ook belangrijk dat je bij een besmetting de namen van eventueel nauwe contacten op de campus doorgeeft aan de Vlaamse Contact tracing. Je ontvangt een mail van onze VGM consulent met instructies.

  Voor personeel

  Om geen tijd verloren te laten gaan, vragen we om het meldingsformulier van Idewe in te vullen als werknemer.

  Idewe is onze externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Hun arbeidsartsen volgen deze meldingen in detail verder op en zullen jou telefonisch contacteren. De conclusie van hun analyse wordt, in alle discretie, bezorgt aan onze Dienst VGM (die indien nodig in overleg gaat met de directie/leidinggevende om bijkomende maatregelen te nemen). Om het formulier in te vullen, kan je gebruik maken van volgende gegevens: klant (LUCA School of Arts), KBO-nummer (0456.758.944) en Email (vgm@luca-arts.be).


  Waarom een CO2 meter gebruiken?

  Een goede luchtkwaliteit in de lokalen is van essentieel belang. Regelmatig verluchten van de lokalen is dan ook nodig. Heb je twijfels ofvragen over de effectiviteit of wanneer je best verlucht, leen dan zeker eens een CO2-meter uit via de uitleendienst of het onthaal van de campus.  

  Waar kan ik een CO2 meter uitlenen?

  Om de luchtkwaliteit te controleren stelt LUCA op elke campus een aantal mobiele CO2 meters ter beschikking. Personeelsleden kunnen die ontlenen bij de uitleendiensten of het onthaal van hun campus.

  Waarom moet je voldoende verluchten en ventileren?

  Zorgen voor verse lucht is een efficiënte manier om het besmettingsrisico op een infectieziekte te verkleinen. De luchtstromen voorkomen dat microdruppels zich verspreiden en in de lucht blijven hangen. Verse lucht is, ook zonder besmettingsrisico, nodig om de binnenlucht gezond te houden en zo het lescomfort voor leerlingen en personeel optimaal te houden.

  Weet dat een CO2-meting  een surrogaatmeting is die, indien  juist  uitgevoerd, in de eerste plaats een maat is voor luchtverversing en niet voor het aantal microdruppels.

  Welke actie onderneem ik bij welke kleur?

  • Groen: de ventilatie en de luchtverversing zijn voldoende.  Zorg voor verluchting om dit te behouden.
  • Geel: bijkomend verluchten is aangewezen, zet ramen en/of deuren minstens op een kier, bij voorkeur indien mogelijk (diagonaal) tegenover elkaar.
  • Rood: maximaal verluchten is noodzakelijk om zo snel mogelijk terug te keren naar minstens niveau geel. Als je dat niet bereikt, ondanks maximaal ventileren, verwittig je de campusmanager.

  Het is steeds aangewezen om tijdig, voor het begin van de les, te verluchten om  in optimale omstandigheden (groen) te blijven zodat dat meer ingrijpende acties met mogelijk negatieve invloed op het verloop van de les niet nodig zijn.  We raden ook aan als er een pauze wordt ingelast, het lokaal maximaal te verluchten door bijv. ramen én deuren open te zetten.

  VOOR STUDENTEN

  Impact uitgestelde afstudeerdata 2021 voor toelatingsaanvragen

  Covid-19 heeft de eindexamens en evaluatieperiodes van scholen en universiteiten over de hele wereld grotendeels verstoord. We begrijpen dat dit ook van invloed kan zijn op je eerste afstudeerdatum of de verwachte afgiftedatum van uw middelbare school- of universitaire diploma/transcript of records kan vertragen. Elke casus wordt individueel en tot op zekere hoogte flexibel beoordeeld.

  Engelse taaltesten in 2021 voor toelatingsaanvragen

  Hetzelfde geldt voor veel opgeschorte Engelse taaltests op locatie. Thuistesten en andere alternatieve testmethoden die door de erkende centra tijdens de COVID-19-pandemie worden aangeboden, worden ook geaccepteerd voor de intake 2021-2022. Naast de gebruikelijke Engelse taaltests accepteren we ook online alternatieven die momenteel worden aangeboden door TOEFL iBT Special Home Edition en de IELTS Indicator. Ook wordt de ACT-test als alternatief geaccepteerd.

  Verlate of vertraagde aankomst in het studiejaar 2021-2022

  De LUCA Onderwijsraad heeft op 5 juli 2021 besloten dat internationale studenten die niet op tijd in België kunnen zijn vanwege visumvertragingen of reisbeperkingen voor landen met een hoog risico, uiterlijk op 3 november 2021 fysiek aan het programma kunnen deelnemen. Voor deze datum zullen opleidingen hun uiterste best doen om cursussen te streamen/opnemen of tot op zekere hoogte blended/online leren en lesgeven aan te bieden. Afhankelijk van de epidemische situatie in de loop van augustus en september zullen de opleidingen zoveel mogelijk proberen te anticiperen op een overstap van fysieke naar blended/online mode waar nodig. Meer informatie zal te zijner tijd beschikbaar zijn. Als je nog vragen hebt, neem dan contact op met de internationale coördinator van de campus waar je studeert.

  Uitstel van je toelating van 2021-2022 naar studiejaar 2022-2023

  Studenten die er voor kiezen om hun toelating tot het studiejaar 2022-2023 vanwege Covid-19-omstandigheden uit te stellen, moeten rekening houden met het volgende:

  - Studenten die geslaagd zijn voor een van de verplichte artistieke bekwaamheidstoetsen of masterbeoordelingen en die zijn toegelaten tot het studiejaar 2021-2022, mogen doorschuiven naar 2021-2022 zonder opnieuw de artistieke bekwaamheidstest te halen. De toetsuitslag is twee achtereenvolgende jaren geldig: ook 2021-2022 en 2022-2023, maar de geldigheid kan verlopen als je van opleiding, afstudeerrichting of specialisatie verandert. Neem contact op met admissions@luca-arts.be voor verdere vragen.

  - Besluit je na betaling van het collegegeld uitstel te geven voor studiejaar 2021-2022, bekijk dan de voorwaarden in onze opzeg- en restitutieregeling 2021-2022.


  REIZEN

  Huidige principes

  Vanuit EU-landen en landen van het Schengengebied kunnen alle reizen naar België plaatsvinden.

  Vanuit niet-EU-landen of landen buiten het Schengengebied kunnen alleen noodzakelijke reizen plaatsvinden. Studenten die vanuit het buitenland naar LUCA School of Arts reizen, worden als essentieel beschouwd. Afhankelijk van de vaccinatiestatus en het land van herkomst, moet een aanstaande student in quarantaine gaan en een verplichte PCR-test ondergaan. Aangezien het federale reisbeleid regelmatig verandert, wordt aanbevolen dat je de relevante informatie over reizen op de overheidswebsites blijft volgen om te weten of quarantaine en testen in uw geval vereist zijn. Het Passenger Locator Form moet altijd worden ingevuld.

  Een belangrijke uitzondering op het principe van essentiële reizen voor studiedoeleinden is echter een aantal niet-EU/niet-Schengen-landen waar een reisverbod geldt. Deze landen worden geclassificeerd als potentieel ‘zeer risicovolle’ landen. Studenten uit deze landen mogen momenteel niet naar België reizen, tenzij ze al ingezetene zijn of de Belgische nationaliteit hebben. Het principe van essentiële reizen is hier niet van toepassing. Op de website van de overheid staat de meest actuele lijst van landen waar een inreisverbod geldt. De Belgische regering heeft nog niet aangekondigd hoe lang het reisverbod zal gelden.

  Wij adviseren je om voor het boeken van uw reistickets regelmatig de website van de overheid en de lijst met ‘risicolanden’ te raadplegen. We hopen dat de reisomstandigheden zo snel mogelijk zullen normaliseren en we zullen de overheidsbeperkingen regelmatig controleren.

  Meer informatie over reizen naar België via de Info-Coronavirus website.

  De Belgische regering heeft een reisverbod uitgevaardigd voor verschillende risicolanden. Kan ik nog vanuit deze landen naar België reizen?

  Het reisverbod stelt dat het personen die zich de voorbije 14 dagen op het grondgebied van landen met een zeer hoog risico hebben bevonden, op geen enkel moment, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar het Belgische grondgebied mag reizen. Mensen die hun hoofdverblijf in België hebben of mensen met de Belgische nationaliteit kunnen nog steeds terugkeren naar België, maar we verwachten dat dit moeilijk zal zijn door een afnemend aantal vluchten. In alle andere situaties is het niet toegestaan om voor studie- of werkdoeleinden naar België te reizen. Als dit reisverbod op jou van toepassing is, laat het ons dan weten. Kijk op de website van de overheid voor de meest actuele lijst van landen waar een reisverbod geldt.


  QUARANTAINE EN ZELF-ISOLATIE

  Hoe werkt de quarantaine na aankomst in België?

  De quarantaine houdt in dat je meerdere dagen binnen blijft op het adres dat je hebt ingevuld op het Public Health Passenger Locator Form. Het aantal dagen is afhankelijk van uw vaccinatiestatus en uw land van herkomst. Kijk op de website van de overheid voor meer informatie. Ga dan zo snel mogelijk na aankomst in België naar dit adres. Tijdens de quarantaine kun je in je studentenkamer, pension of vaste woonruimte verblijven.

  Tijdens deze periode dien je contact met andere mensen te vermijden (d.w.z. 1,5 meter afstand houden):

  • Het is verboden fysiek aanwezig te zijn bij sociale en werkgerelateerde activiteiten of schoolactiviteiten.

  • Handdoeken, bedlinnen en keukengerei mogen niet gedeeld worden met huisgenoten. Gebruik indien mogelijk een aparte badkamer en toilet. Maak realistische afspraken met je verhuurder en huisgenoten.

  • Het is niet toegestaan ​​om gasten te ontvangen.

  • Het openbaar vervoer moet worden vermeden, tenzij je geen veiliger alternatief kunt vinden om je locatie van zelfisolatie te bereiken bij aankomst in België. Het is verplicht om te allen tijde een mondmasker te dragen.

  • Je moet gedurende de gehele periode van zelfisolatie beschikbaar blijven voor de gezondheidsautoriteiten.

  • Alleen in onderstaande gevallen kan je afwijken van deze periode van zelfisolatie. Als u in deze gevallen uw woonplaats verlaat, is het dragen van een mondkapje te allen tijde verplicht: medische zorg, voedsel en medicijnen kopen als er niemand is die je hierbij kan helpen, het regelen van juridische en financiële zaken en veranderende accommodatie

  Kan ik tijdens de periode van zelfisolatie van huisvesting veranderen?

  Je mag tijdens de periode van zelfisolatie verhuizen naar een andere accommodatie, maar je moet wel van tevoren weten op welke locatie(s) je de hele periode van 14 dagen zult verblijven. Zodra je bent verhuisd, wordt van je verwacht dat je een nieuw Passenger Locator Form indient. Tijdens het verhuizen moet je toch fysieke afstand houden van anderen en contact zoveel mogelijk vermijden, zodat je geen vrienden kunt vragen om te komen helpen met bewegen.


  ZELFTESTEN & VACCINATIE

  Wat is een zelftest?

  Een zelftest is een antigeentest. Antigeentesten meten de aanwezigheid van bepaalde eiwitten en moeten niet in een labo worden geanalyseerd. Ze kunnen meteen worden uitgevoerd en afgelezen, waardoor het resultaat snel (meestal na 15 minuten) beschikbaar is. Een zelftest is minder betrouwbaar dan een PCR-test. Het is daarom ook essentieel om alle basismaatregelen te blijven respecteren ( afstand, mondmasker, handhygiëne).

  Waarom testen op Covid19?

  Op de website van de overheid vind je alle nuttige informatie over zelftesten.

  Zijn zelftesten verplicht?

  Het gebruik van zelftesten is steeds op vrijwillige basis en kan nooit verplicht worden door de hogeschool.

  Hoe gebruik ik de zelftest?

  Een instructievideo kan je hier bekijken.  

  Ik test positief bij de zelftest. Is een PCR-test nog nodig? 

  Door gebruik te maken van de aangeboden zelftesten stem je, ingeval een zelftest positief is, ook in met volgende afspraken:

  • Je gaat onmiddellijk in isolatie
  • Je neemt onmiddellijk contact op met je huisarts voor een PCR-test. Het resultaat van de PCR-test bepaalt of je effectief besmet bent of niet.

  Hoe bewaar ik de zelftest?

  De zelftesten  bewaar je op kamertemperatuur en donker, maar nooit in de koelkast of de diepvriezer.

  Hoe geraak ik aan een zelftest?

  De zelftesten kunnen afgehaald worden op het onthaal na goedkeuring van de campusmanager.  Dit wordt nog verder geconcretiseerd  met de campusmanagers.

  VACCINATIE

  Waar kan ik me laten vaccineren?

  In Brussel: https://coronavirus.brussels/nl/vaccinatie-covid-menu/vaccinatie-covid-brussel/

  Maar ook in de vaccinatiebus ter hoogte van Groenstraat 162 (achterkant campus Sint – Lukas), 26 oktober van 10 tot 18 uur.

  In Gent: https://stad.gent/nl/alles-over-corona-gent/vaccinatie-tegen-corona

  In Leuven: https://leuven.be/vaccinatie

  In Genk: https://www.genk.be/laatjevaccineren 

  Waar nog in Vlaanderen ? https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatiecentra-in-vlaanderen-waar-krijg-ik-mijn-vaccin

  Heb je nog twijfel of vragen over vaccinatie? https://www.laatjevaccineren.be/

  VOOR PERSONEEL

  Moet ik thuiswerken?

  Het overlegcomité heeft beslist om telewerk opnieuw te verplichten verplicht voor 4 dagen per week. Dit enkel voor functies waarbij thuiswerken mogelijk is.

  Deze beslissing ligt in de lijn van de praktijk bij LUCA waar diensten met niet-locatiegebonden activiteiten,  elkaar nu ook al vaak één of soms twee dagen per week ontmoeten. Deze afspraken kunnen  wellicht  behouden blijven of eventueel in overleg met de leidinggevende en de collega’s worden aangepast.

  Een verdere uitbreiding van het telewerk is weinig realistisch door de activiteiten die voortvloeien uit onderwijs in ‘code groen’. Daarom wordt de bezetting ook niet beperkt. 

  Kan ik op dienstreis voor LUCA School of Arts?

  Als medewerker individueel op studiereis gaan en deelnemen aan congressen, evenementen, workshops, etc. is mogelijk. Er wordt hetzelfde reisbeleid gehanteerd als voor studenten. 

  In aanloop naar je dienstreis controleren wij de kleur van de regio waar je naar toe wilt reizen. Merk op dat het reisbeleid van de KU Leuven nog steeds bepaalt dat werkgerelateerd reizen naar donkerrode EU-regio's of regio's met een hoge circulatie van 'zorgwekkende varianten' niet is toegestaan, ongeacht of je een COVID-certificaat hebt of niet.

  Voor je vertrek wordt de kleur van uw bestemming gecontroleerd. Als het land of de zone van je bestemming in het buitenland voor vertrek rood kleurt, wordt een reisadviesbesluit genomen volgens onderstaande procedure .

  Als de reis kan doorgaan, vergeet dan niet om je in te schrijven in het LUCA-reislogboek om in orde te zijn met de reisverzekering van LUCA: https://sharepoint.luca-arts.be/Verzekeringen/SitePages/Reisregister.aspx  .

  Wat als ik niet volledig ben ingeënt voordat ik naar het buitenland ga?

  De meeste COVID-19-vaccins die in ons land worden gebruikt, bieden na twee doses de beste bescherming. Als je voor je vertrek slechts één dosis hebt gekregen, is het, afhankelijk van je bestemming, mogelijk om terug te keren naar België voor uw tweede dosis. Als dit vanwege je locatie of andere praktische problemen geen optie is, neem dan contact op met je gastinstelling om na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor lokale vaccinatie.  Als u voor een langer verblijf naar het buitenland reist, is het de moeite waard om te overwegen uw verlof uit te stellen totdat u volledig bent ingeënt.

  Meer informatie over vaccinatie van Belgen in het buitenland vind je op deze website van de overheid.

  Is inkomende personeelsmobiliteit van gastsprekers, gastdocenten, ... mogelijk?

  Inkomende personeelsmobiliteit voor onderwijsactiviteiten is mogelijk. In de meeste gevallen moet binnen 48 uur voor aankomst in België een Public Health Passenger Locator Form worden ingevuld.

  Testen en quarantainemaatregelen zijn afhankelijk van uw vaccinatiestatus en land van herkomst. Aangezien het Belgische reisbeleid regelmatig verandert, is het raadzaam om de relevante informatie op de overheidswebsites te blijven volgen. LUCA vraagt inkomend personeel deze maatregelen goed op te volgen en je collega's of medestudenten niet onnodig bloot te stellen aan besmettingsgevaar.


  VOOR LUCA STUDENTEN DIE NAAR HET BUITENLAND GAAN

  Mag ik voor mijn studie naar het buitenland?

  Ons reisbeleid staat toe om naar landen binnen de EER, het VK en Zwitserland te reizen. Een uitzondering kan worden gemaakt voor donkerrood gekleurde zones en gebieden met een hoge circulatie van ‘varianten van zorg’, zoals aangegeven door het European Centre for Disease Prevention and Control.

  Voor alle reizen naar landen buiten de EER, VK en Zwitserland houdt LUCA rekening met het reisbeleid van de KU Leuven. De commissie voor bestemmingen met een hoger risico geeft een lijst van landen die is gebaseerd op een aantal criteria. De lijst wordt om de twee weken bijgewerkt en bevat enkel bestemmingen waar KU Leuven-studenten of -medewerkers naartoe reizen of van plan zijn te reizen. Staat je bestemming niet op de lijst, dan zal LUCA je mobiliteitsaanvraag voorleggen aan de Commissie Risicovollere Bestemmingen van de KU Leuven voor verdere risicoanalyse. Het zal beslissen op basis van het essentiële karakter van de reis, de epidemiologische situatie in het land, evenals de geldende voorschriften en de algemene veiligheidssituatie.

  Dit beleid zal tot nader order van toepassing zijn, maar zal ook mee evolueren met de epidemiologische situatie over de hele wereld.

  Voor je vertrek wordt regelmatig de kleur van uw bestemming gecontroleerd. Als de zone van je bestemming voor vertrek donkerrood kleurt, wordt conform de hierboven beschreven procedure een reisadviesbesluit genomen. Verblijf je in een zone die donkerrood kleurt terwijl je daar bent, dan wordt je regelmatig gecontacteerd door LUCA. In overleg met jou en de partnerschool beslissen we over een eventuele terugkeer naar België.

  Heb ik een certificaat nodig om vrij te reizen binnen de EU?

  De Belgische autoriteiten leveren een digitaal COVID-certificaat af, dat vrij reizen binnen de EU toelaat vanaf 1 juli 2021, op basis van:

  • COVID-vaccinatiegegevens: elk EU-lid kiest of en hoe lang je volledig moet worden gevaccineerd

  • Een bewijs van een eerdere COVID-infectie, door een positief PCR-testresultaat: elk EU-lid kiest hoe lang dit geldig is

  • Een negatief COVID PCR-testresultaat: elk EU-lid kiest hoe recent dit moet zijn

  Je kan je certificaat online of telefonisch aanvragen.

  Houd er rekening mee dat elke staat aanvullende maatregelen kan toepassen. Specifieke regelgeving per EU-lidstaat vind je op Reopen Europe.

  Merk op dat het KU Leuven/LUCA-reisbeleid nog steeds bepaalt dat studie- of werkgerelateerd reizen naar donkerrode EU-regio's of regio's met een hoge circulatie van 'zorgwekkende varianten' niet is toegestaan, ongeacht of je een COVID-certificaat hebt of niet .

  Testen op eigen verzoek en kosten (LUCA-studenten die naar het buitenland gaan)

  Reis je naar een land waar een negatief testresultaat vereist is? Raadpleeg de volgende procedure op de FAQ van KU Leuven.


  MEER INFO

  Heb je nog vragen of bezorgdheden over de impact van het virus op je opleiding? Stuur dan een mail naar info@luca-arts.be

  De voornaamste informatiebronnen zijn:

  Algemene informatie over Covid 19