UPDATE: Van 1 t.e.m. 11 november schakelt LUCA School of Arts over naar code zwart

De opmars van het Covid 19 virus overtreft de stoutste verwachtingen. Vandaar dat in het hoger onderwijs code rood van kracht wordt. Maar van 1 t.e.m. 11 november is er ook geen praktijksonderwijs mogelijk. Alle LUCA campussen worden in die periode ook gesloten. 

Meer info

OPGELET: door een besluit van de burgemeester van Gent mogen er donderdag 29 en vrijdag 30 oktober geen fysieke lessen meer plaatsvinden op de campus. De campus is donderdag en vrijdag enkel nog toegankelijk om materialen, werk, ... op te halen.

ALGEMEEN

Om de ontwikkeling van de Covid19 pandemie te beheersen, gelden voor het onderwijs kleurcodes. Aan elke kleur zijn andere maatregelen gekoppeld. Deze kleurcodes kunnen wijzigen waardoor andere regels gelden. LUCA School of Arts is het academiejaar gestart in 'code geel'. Maar deze kleurcode kan steeds wijzigen, zelfs op lokaal niveau.

Vanaf 19 oktober geldt code oranje voor een aantal van onze campussen. We vragen dan ook uitdrukkelijk om de algemene vuistregels te respecteren.

Enkele algemene vuistregels:

 • Respecteer altijd de social distance van 1,50 m.
 • Mondmaskers zijn verplicht bij het betreden van de campus, ook tijdens de lessen.
 • Was zeer regelmatig je handen.
 • Volg de circulatie zoals aangeduid op de campus.
 • Zet het raam open waar het kan om voldoende te ventileren.
 • Je kan je werk- of studieplek steeds zelf desinfecteren, in elk lokaal zal er een kit (70% ethanol + papier) ter beschikking zijn.

Welke kleurcode geldt op dit ogenblik voor mijn LUCA-campus?

Om de ontwikkeling van de Covid19 pandemie te beheersen, gelden voor het onderwijs kleurcodes. Aan elke kleur zijn andere maatregelen gekoppeld. Deze kleurcodes kunnen wijzigen én verschillen van plaats tot plaats.

Vanaf 19 oktober 2020 gelden volgende kleurcodes:

Campus Sint-Lukas, Brussel: ORANJE

Campus NARAFI, Brussel:       ORANJE

Campus Lemmens, Leuven:   ORANJE

Campus Sint Lucas, Gent:        ORANJE

Campus C-mine, Genk:              GEEL

Op de campussen waar kleurcode oranje geldt, willen we de verplaatsingen van en naar de campus verlagen. Dit kan gevolgen hebben voor theorielessen en de manier waarop practica worden georganiseerd.


Voor iedereen op de campus

Kan ik naar de campus komen?

Studenten, personeel en bezoekers zijn welkom op alle campussen van LUCA School of Arts. Wel vragen we uitdrukkelijk dat de preventiemaatregelen, om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, steeds worden gerespecteerd. Als je niet op de campus moet zijn, kom je niet.

Je lesrooster of je werkplanning die is afgesproken met je docent of leidinggevende, is daarbij je leidraad. Raadpleeg dan ook regelmatig je lesrooster want dit kan steeds worden aangepast.

Studenten die dagelijks pendelen tussen Nederland en hun campus in België hoeven niet in zelf-isolatie te gaan.

Hoe beweeg ik me op de campus?

Je bewaart altijd minsten 1,50 m (social distance) afstand van andere personen op de campus en je draagt je mondmasker. Je neemt de kortste weg naar het lokaal waar je moet zijn. Daarbij volg je de aangebrachte markeringen, de fysieke barrières en signalisatie. Respecteer het eenrichtingsverkeer op de trappen. Liften worden enkel gebruikt door personen met een beperkte mobiliteit. Als je materiaal komt halen of brengen, kan je uitzonderlijk ook de lift gebruiken. Na afloop van je activiteit verlaat je de campus via de kortst mogelijke weg.

Is de bezettingsgraad van de lokalen aangepast?

In alle lokalen geldt de regel dat je minstens 1,50 m afstand met andere personen moet bewaren. De klassieke leslokalen, aula’s en vergaderzalen hebben een aangepaste bezettingsgraad. Deze verschilt van kleurcode tot kleurcode. In code geel wordt uitgegaan van een 50% capaciteit. In code oranje daalt de capaciteit tot 20%. Respecteer steeds de aangegeven capaciteit van de lokalen en de aanduiding van de beschikbare zitplaatsen. Verplaats ook geen stoelen en tafels.

Kunnen we evenementen (tentoonstellingen, voorstellingen, filmopnames, ….) organiseren op of buiten de campus?

Je kan toonmomenten, voorstellingen etc. organiseren. Je reserveert daarvoor bij de planner van je campus een lokaal. Je zorgt er ook voor dat de deelnemers aan je activiteit zich vooraf inschrijven. Zo kunnen we steeds de maximale capaciteit beheersen. We verwachten wel dat je de algemene regels van de hogeschool (als de activiteit op de campus is) en de respectievelijke sectorprotocollen respecteert. Deze sectorprotocollen vind je hier 

Recepties zijn niet mogelijk.

Wat doe ik als er brandalarm is?

Als je het evacuatiesignaal hoort, dan gelden de gebruikelijke richtlijnen om de campus te evacueren. Je moet dan de Corona-signalisatie niet volgen. De algemene veiligheid van alle aanwezigen op de campus gaat boven de social distancing-maatregelen.


Mondmaskers

Moet ik een mondmasker dragen?

Als je naar de campus komt met het openbaar vervoer draag je steeds een mondmasker. Buiten de campus volg je de lokaal geldende richtlijnen over het dragen van een mondmasker. Informeer je dus ook lokaal.

Op de campus draag je in principe altijd je mondmasker, ook in de buitenruimtes. In werkplaatsen, studio’s of kantoren waar een personeelslid kan controleren of je de 1,50 m social distance respecteert of waar er plexi schermen staan, kan je je mondmasker afzetten vanaf het ogenblik dat je op je werkplek zit of staat.

Je moet ook geen mondmasker dragen op de plaatsen waar je eet, maar hou steeds min. 1,5 m afstand van andere personen, desinfecteer je handen en je zitplaats voor en na het eten.


Diensten op de campus

Kan ik gebruik maken van faciliteiten zoals uitleendiensten, werkplaatsen, etc?

Je kan terecht in al deze faciliteiten na afspraak via de gekende reservatiesystemen. Vrije inloop is eventjes niet mogelijk. Kijk op de Toledo pagina (www.luca-arts.be/werkplaatsen) voor alle details.

Voor materiaal uit de Uitleendiensten moet je op voorhand reserveren via LUS (www.luca-arts.be/lus). Vrije ontleningen zijn niet mogelijk.

We verwachten wel dat je voor en na gebruik van materialen van de hogeschool je handen desinfecteert met de middelen die we daarvoor ter beschikking stellen. Sommige voorwerpen die naar het gelaat worden gebracht (bijv. camera’s) kunnen tussen twee gebruikers tijdelijk in quarantaine worden gehouden.

Kan ik in de bibliotheken terecht om boeken uit te lenen, te raadplegen en te werken?

De verschillende bibliotheken op de LUCA-campussen werken normaal. Het aantal zit- en werkplekken is wel beperkt. Als er teveel bezoekers tegelijkertijd zouden zijn, kan het voorvallen dat je moet wachten of later terug komen. Je kan uiteraard ook de online catalogus raadplegen en je boeken online reserveren.

Er wordt wel verwacht dat je als gebruiker regelmatig je handen desinfecteert met de beschikbare middelen.

Zijn de cafetaria’s op de campussen open?

De cafetaria’s op de verschillende LUCA campussen zijn open met een beperkt afhaalaanbod. Daarbij volgen ze de afspraken die zijn gemaakt met de Horeca. Je respecteert de geldende regels en de richtlijnen van het personeel. Eventueel aanwezige tafels en stoelen verplaats je niet. Ook bij het nuttigen van maaltijden en/of drank dient de 1,5 m afstand bewaard te blijven. Als gebruiker desinfecteer je voor en na gebruik je zitplaats en tafel met de daarvoor beschikbare producten.

Is er drinkbaar water beschikbaar op de campus?

Het leidingwater op de campus is uiteraard drinkbaar. Maar je brengt zelf je eigen, bij voorkeur herbruikbare, fles mee. Zorg voor een herkenningsteken zodat niemand zich kan vergissen van fles.


Voor personeel

Zijn vergaderingen of andere groepsbijeenkomsten mogelijk op de campus?

Vergaderingen of andere bijeenkomsten met meerdere personen in lokalen op de campus kunnen blijven plaatsvinden. Dit kan enkel op voorwaarde dat de aangegeven capaciteit en de maximaal beschikbare zitplaatsen worden gerespecteerd. Let op: naar gelang de kleurcode waarin je campus zich bevindt kunnen ter plaatse steeds wijzigingen worden doorgevoerd.

Verlucht de lokalen en respecteer de algemeen geldende hygiënemaatregelen.

Zijn bezoekers welkom op de campus?

Als hun aanwezigheid noodzakelijk is en er is geen ander alternatief, zijn bezoekers welkom op de LUCA-campussen. Uiteraard dienen bezoekers alle geldende preventiemaatregelen te respecteren. We verwachten van personeel en studenten dat ze hun bezoekers informeren over de op de campus geldende maatregelen.

Is de bezettingsgraad van de lokalen aangepast?

In alle lokalen geldt de regel dat je minstens 1,50 m afstand met andere personen moet bewaren. De bezettingsgraad is aangepast aan de geldende kleurcode.  In code geel wordt uitgegaan van een 50% capaciteit. In code oranje daalt de capaciteit tot 20%. Respecteer steeds de aangegeven capaciteit van de lokalen en de aanduiding van de beschikbare zitplaatsen. Verplaats ook geen stoelen en tafels.

Lokalen worden steeds vooraf gereserveerd. De planner van je campus kan je informeren over de capaciteit van je lokaal.

Moet ik als docent altijd een mondmasker dragen tijdens de les?

Als je in je lokaal steeds minstens 1,50 m afstand bewaart van de studenten, hoef je geen mondmasker te dragen tijdens de les. Zorg  er wel voor dat je lokaal voldoende verlucht wordt. Zet regelmatig ramen en deuren open. En maak gebruik van de aanwezige hygiënesets om regelmatig je handen te desinfecteren.

Werk ik thuis of op de campus?

Voor onderwijsactiviteiten die op de campus doorgaan, kom je uiteraard naar de campus. Voor online onderwijsactiviteiten werk je van thuis. Is dat niet mogelijk dan kan je na afspraak met je opleidingshoofd en de campusmanager een werkplek op de campus gebruiken.

In code oranje is voor administratief personeel telewerk meer de norm dan in code geel. Maar iedereen blijft welkom op de campus. Door de aard van je functie kan dit nodig zijn om de continuïteit van de werking van LUCA te garanderen. Maar ook wanneer je beter of effectiever op de campus kan werken dan thuis blijft dit een mogelijkheid. We verwachten wel dat je de coronamaatregelen naleeft. Het is belangrijk om een nieuw soort evenwicht te vinden met oog op onze fysieke én mentale gezondheid en met aandacht voor samenwerking. Het is aan te raden om hierover afspraken te maken met elkaar en met je diensthoofd.

Wat als de overheid de regels nog verstrengt?

Uiteraard passen we die dan toe. Vanaf 19 oktober 2020 stelt de overheid: “Telewerk wordt de regel, voor functies die zich ertoe lenen met respect voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening.” We rekenen op het verantwoordelijkheidsgevoel en het gezond verstand van alle LUCA-medewerkers (en studenten) om te beslissen hoe ze deze regel voor hun activiteiten toepassen.

Kan ik als onderzoeker mijn onderzoeksactiviteiten op de campus uitvoeren?

In code oranje heeft telewerk de voorkeur. Maar als het niet anders kan, ben je uiteraard welkom op de campus. Als je  gebruik maakt van individuele werkplekken voor onderzoekers, dan respecteer je de regels van social distance en hygiëne.

Als het online niet mogelijk is, dan kan je onderzoeksactiviteiten in groep laten plaatsvinden op de campus. Je reserveert dan vooraf een lokaal bij de planner van je campus. Tijdens je activiteit hou je rekening met de aangegeven maximale bezettingsgraad en volg je de algemene hygiëneregels.

Als je de uitrusting en eventuele infrastructuur van de hogeschool nodig hebt voor je onderzoek, dan volg je de afspraken en regels die gelden voor  studenten. Je maakt vooraf de nodige afspraken en reservaties via de gebruikelijke procedures.

Ik moet op de campus aanwezig zijn, maar ik denk dat ik tot een risicogroep behoor. Wat moet ik doen?

Je neemt contact op met de dienst HR. Zij zullen je in contact brengen met de arbeidsgeneeskundige dienst IDEWE voor een telefonische consultatie. Het is immers de arbeidsgeneesheer die beslist of je tot een risicogroep behoort en welke extra maatregelen nodig zijn. Daarvoor worden de volgende criteria gebruikt (9/9/2020):

 • ernstige hartaandoeningen waardoor er een verminderde hartfunctie of hartfalen aanwezig is
 • COPD/longlijden waarvoor op regelmatige basis medicatie moet worden ingenomen 
 • ernstige nierinsufficiëntie, na niertransplantatie of bij dialyse
 • diabetes : indien niet stabiel geregeld en/of het gelijktijdig lijden aan twee of meerder aandoeningen (obesitas, hoge bloeddruk of nierproblemen), ziekte van Addison
 • het gebruik van immuunsuppressieve medicatie (cortisone , chemotherapie, en andere immuunonderdrukkende medicatie voor chronische systeemaandoeningen, oncologische problemen….)
 • een verminderde weerstand: bijv. door ernstige aangeboren of verworven immuunstoornis, stamceltransplantatie < 2 jaar geleden, asplenie (geen milt), ernstige leucocytopenie (tekort aan witte bloedcellen) …

Kan ik voor LUCA School of Arts op dienstreis gaan?

Als personeelslid  individueel op studiereis gaan en deelnemen aan conferenties events, workshops, enz. binnen alle landen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Hou wel steeds rekening met de actuele reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken die de epidemiologische omstandigheden op de voet volgen. Reizen buiten deze landen blijft al zeker verboden tot 1 februari 2021.

In aanloop naar je dienstreis, controleren we de kleur van de regio naar waar je wenst te reizen. Is de kleurcode rood, dan wordt een beslissing genomen volgens een vastgelegde procedure.

Kan ik een activiteit met overnachting organiseren voor studenten?

Momenteel heeft LUCA noch de overheid een beleid hiervoor.  Onze dienst VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) raadt af om meerdaagse activiteiten met overnachtingen te organiseren.  Als er één persoon drager zou zijn van het Corona-virus is de kans groot dat het virus zich zal verspreiden onder de deelnemers. Dan is het zeer waarschijnlijk dat alle deelnemers in quarantaine moeten gaan en zich moeten laten testen. Deze groep kan groter worden als de deelnemers zich daarna mengen onder de andere studenten op de campus. We verwachten dat dit soort activiteiten mogelijk verboden zullen worden (zie ook recente verstrengingen bij jeugdwerk in Vlaanderen).  Daardoor ontstaat ook een financieel risico als je dit verder te organiseert. Heb je nog vragen, contacteer onze preventieadviseur Pieter De Smedt: pieter.desmedt@kuleuven.be

Kan ik met studenten op studiereis naar het buitenland?

De hogeschool beveelt aan om in het eerste semester van het nieuwe academiejaar geen buitenlandse studiereizen te organiseren. Stel jezelf dus steeds de vraag of de studiereis ook in het tweede semester kan worden georganiseerd. Als het echt niet anders kan dan in het eerste semester, dan geldt de beperking tot de landen van de EER (+ Zwitserland) en dien je rekening te houden met alle op dat ogenblik geldende regels en beperkingen.

Is inkomende personeelsmobiliteit van gastsprekers, gastdocenten, onderzoekers … mogelijk?

Vanaf 1 juli 2020 is individuele inkomende mobiliteit weer mogelijk binnen de EER (+ Zwitserland). Inkomende mobiliteit uit andere landen blijft verboden.

Hygiëne & gezondheid

Welke hygiëne maatregelen worden er genomen?

Door het regelmatig open zetten van de ramen en/of door de voorziene ventilatiesystemen worden de lokalen continu verlucht met buitenlucht. Er worden voldoende handwassers ter beschikking gesteld en in de lokalen vind je ook hygiënesets. Was en desinfecteer regelmatig je handen. Desinfecteer ook regelmatig je zit- en werkplek.

Ik voel me ziek, wat doe ik?

Als je ziek bent of je vertoont milde symptomen van ziekte, dan blijf je zeker thuis. Je komt in geen geval naar de campus. Als je toch komt en er bijv. koorts, hoesten, … zou worden vastgesteld, wordt je de toegang tot de campus geweigerd.

Mijn Corona-test is positief. Hoe verwittig ik de hogeschool?

Om je privacy maximaal te waarborgen hebben we een apart webformulier opgemaakt, waarmee je de hogeschool op de hoogte brengt. Op basis daarvan kan onze preventiedienst de situatie evalueren en eventueel bijkomende maatregelen nemen zodat iedereen veilig gebruik kan blijven maken van de campussen. 

Word ik verwittigd als iemand op de campus besmet is?

Na de melding van een besmetting via www.luca-arts.be/helpikbenbesmet maakt LUCA een risicoanalyse om te bekijken welke maatregelen moeten worden getroffen. Als er een hoog risicocontact is geweest met andere personen op de campus, dan wordt aan de betrokken personen individueel meegedeeld welke maatregelen worden genomen. De naam van de besmette persoon wordt hierbij niet meegedeeld. In het geval van een laag risicocontact zal het opleidingshoofd beslissen of betrokken studenten moeten worden geïnformeerd.

Indien vastgesteld wordt dat er geen risicocontact was op de campus, dan zijn er geen bijkomende maatregelen nodig en zal hierover niet worden gecommuniceerd.

Ik heb nauw contact met een persoon die positief is getest op COVID-19 buiten LUCA?

Kom niet naar de campus en wacht de instructies af van de overheid of neem contact op me je huisarts. Moet je een test ondergaan en blijkt deze positief, meldt dit dan via www.luca-arts.be/helpikbenbesmet.

Kan ik beroep doen op de EHBO tijdens mijn activiteit op de campus?

Gedurende de kantooruren is er  een EHBO’er aanwezig op campus. Door de opgelegde afstandsmaatregel is de dienstverlening beperkter dan voorheen. Er zal sneller een beroep worden gedaan op professionele hulpverlening. Heb je de EHBO-medewerker nodig dan contacteer je het onthaal op de campus.


Meer info

Heb je nog vragen of bezorgdheden over de impact van het virus op je opleiding? Stuur dan een mail naar info@luca-arts.be

Algemene informatie over Covid 19

 

Voor studenten

Zal ik daadwerkelijk les krijgen op de campus?

Er wordt zoveel mogelijk ingezet op normaal contactonderwijs. Omdat de bezettingsgraad van de lokalen afhankelijk is van de kleurcode, wordt er bij code oranje minder contactonderwijs georganiseerd. Voor theorielessen wordt dan meer ingezet op online lessen, webinars, …

Raadpleeg regelmatig je lesrooster voor de meest actuele informatie.

Ik kan de lessen op de campus niet bijwonen wegens quarantaine. Moet ik een bewijsstuk voor mijn afwezigheid bezorgen? 

Als je in quarantaine moet, gelden voor de lessen dezelfde regels als bij ziekte in normale omstandigheden. Het is belangrijk om dit te melden via de normale weg van ziektemelding, met name: https://proform.luca-arts.be/student/ziektemelding

Een bewijsstuk kan een doktersattest zijn, maar als dat niet mogelijk of noodzakelijk is (bv. omdat je in quarantaine zonder bij de dokter langs te moeten gaan), kan je ook andere bewijsstukken gebruiken die staven dat je in quarantaine moet blijven.

Vergeet niet om contact op te nemen met je docent als je er niet in slaagt de informatie van de gemiste les bij medestudenten op te vragen of extra uitleg nodig hebt. Voor bepaalde activiteiten zal je gebruik kunnen maken van het online materiaal dat beschikbaar gesteld wordt voor studenten die de hoorcolleges niet kunnen bijwonen.

Daarnaast verwachten we dat je, als je positief test op COVID-19 en recent op de campus was, je dit meldt.

Waar, hoe en wanneer kan ik me laten testen? 

Ik studeer/verblijf in Gent:

Je kan je laten testen in het testcentrum van het Jan Palfijn ziekenhuis. Als student van LUCA School of Arts en KU Leuven Faculteit Architectuur in Gent kan je terecht bij de studentenartsen van UGent voor een doorverwijzing. 

Ik studeer/verblijf in Brussel:

In Brussel kan je terecht in 19 testcentra op doorverwijzing van een huisarts. Als student van LUCA School of Arts en KU Leuven Faculteit Architectuur in Brussel kan je een afspraak maken in de universitaire groepspraktijk van de VUB, een huisarts vinden via Doctena of via deze groepspraktijk van huisartsen in Brussel centrum. 

Ik studeer/verblijf in Leuven: 

Ben je student aan KU Leuven of LUCA School of Arts en verblijf je momenteel in Leuven? Dan kan je terecht in het testcentrum van de KU Leuven. 

Ik studeer/verblijf in Genk: 

Je kan terecht in het drive – in testcentrum van de stad Genk. Je kan een huisarts vinden via mediawacht.be. 

Verblijf je momenteel niet in je studentenstad? 

Op de info-coronawebsite kan je een overzicht vinden van alle testcentra in België waar je terecht kan. 

Kan ik naar het buitenland in het kader van een Exchange programma?

Je kan vertrekken naar de zones die volgens de gegevens van KU Leuven niet rood zijn. Je vindt deze informatie hier . In aanloop naar je vertrek, controleren we regelmatig de kleur van de zone waarnaar je wilt vertrekken. Kleurt de regio rood, dan wordt een reisadviesbeslissing genomen op basis van deze procedure op Toledo

Verblijf je in een zone die rood kleurt als je er al bent, dan word je door LUCA regelmatig gecontacteerd. In overleg met jou en de partnerschool beslissen we over een eventuele terugkeer naar België.

Wat mag ik verwachten van het studentenleven?

De algemene regels die gelden voor onze samenleving, gelden uiteraard ook voor studenten. Vermijd situaties waar geroepen, gezongen of gedanst wordt. Op de campussen van LUCA kunnen geen studentenactiviteiten plaats vinden. We zijn genoodzaakt om in de huidige omstandigheden voorrang te geven aan het organiseren van onderwijs en onderzoek.

Voor studenten die studeren in Gent: Lees de FAQ's vanuit de Stad Gent over studeren, op kot gaan en activiteiten organiseren in Gent.