(For the English version see below)

Impact van de beslissingen van het Overlegcomité van 22 december 2021 (geldig tot minstens 28 januari 2022):

  • voor studenten en docenten gaan de onderwijs- en examenactiviteiten door zoals gepland, met respect voor alle veiligheidsmaatregelen op de campus

  • publieke evenementen zijn in België verboden, dus kunnen we toonmomenten niet langer openstellen voor publiek (externe juryleden zijn toegestaan)

  • uiteraard mogen toonmomenten wel opgenomen of gestreamd worden (bijvoorbeeld door een mobiele set te installeren in het lokaal en een guest-link te maken voor Collaborate)

  • fysieke bijeenkomsten (bv. nieuwjaarsrecepties) zijn niet toegelaten, vergaderingen blijven zo veel mogelijk online, en telewerk blijft de norm voor wie kan

Check de FAQ-pagina van de website.

Impact of the decisions of the consultation committee of December 22, 2021 (valid until at least January 28, 2022)

  • for students and teachers, teaching and examination activities will continue as planned, respecting all security measures on campus
  • public events are prohibited in Belgium, so we can no longer open showings to the public (external judges are allowed)
  • of course, showings can be recorded or streamed (e.g. by installing a mobile set in the room and creating a guest link for Collaborate)
  • physical meetings (e.g. New Year's receptions) are not permitted, meetings remain online as much as possible, and teleworking remains the norm for those who can

Check the FAQ page of the website.

Spread the word