(For the English version see below)

Code Groen: aanpassingen in de strijd tegen de 4de coronagolf

Het Overlegcomité heeft op 17 november beslist over nieuwe maatregelen om de 4de coronagolf te bestrijden. De uitbreiding van de mondmaskerplicht, het gebruik van het Covid Safe Ticket in combinatie met meer testen en (opnieuw) verplicht telewerk moeten de stijgende coronacijfers afremmen.

De voorbije weken hebben we met zijn allen al heel wat inspanningen geleverd om contactonderwijs in code groen mogelijk te maken, dat met respect voor ieders veiligheid en gezondheid. Daarvoor dank. Ook vandaag zetten we verder in op contactonderwijs in combinatie met online lessen, streaming en lesopnames op onze campussen. In de FAQ's vinden jullie een overzicht van de maatregelen die vanaf heden van kracht zijn op onze campussen. We houden deze niet langer aan dan nodig en we brengen jullie zeker op de hoogte bij wijzigingen.

Vanuit de directie willen we niet teveel extra regels of nieuwe maatregelen opleggen als het niet nodig is. Daarom rekenen we op ieders gezond verstand om kritisch te kijken naar de geplande activiteiten en hoe deze op een zo veilig mogelijke manier kunnen plaats vinden, zonder dat dit de effectiviteit of het werkplezier al te veel in de weg staat. Zo kunnen we ook de volgende weken in code groen blijven werken. 

Alvast heel veel dank om hier samen blijvend werk van te maken.  We beseffen dat de opstart van het academiejaar van iedereen al erg veel gevraagd, in alweer nieuwe omstandigheden, maar met een goede samenwerking kunnen we dit volhouden.

Take care,

Het directieteam

Check de FAQ-pagina van de website.

Code Green: Adjustments in the campaign against the 4th corona wave

On November 17, the government decided on new measures to combat the 4th corona wave. The extended obligation for mouth masks, the use of the Covid Safe Ticket in combination with more tests and (again) obligatory telework should slow the increasing corona figures.

In the last few weeks, we have all made great efforts to make life in education in code green possible while respecting everyone's health and safety. Thank you for that. Today we continue to focus on in-person learning combined with online classes, streaming and lesson recordings on our campuses. In the FAQs, you will find an overview of the measures that are in effect on our campuses starting today. We will not maintain these any longer than necessary. We will certainly inform you of any changes.

From the management side, we don't want to impose too many extra rules or new measures if it is not necessary. Therefore, we count on everyone's common sense to take a critical look at the planned activities and how they can take place in the safest possible way, without interfering too much with the effectiveness or the pleasure of working. 

Thank you very much for continuing to work on this together.  We realize that the start of the academic year has already demanded a lot from everyone, in new circumstances, but with good cooperation, we can keep this up.

Take care,

The management team

Check the FAQ page of the website.

Spread the word