Voor veelvoorkomende vragen rond de invloed van COVID-19, check de FAQ op onze overzichtspagina.  

Coronavirus - COVID19: Update 25/03/2020 21:00u

Onze campussen blijven gesloten tot 18 mei.

Hoe we ons gaan organiseren de rest van dit semester?

Digitaal tot 18 mei, daarna terug beperkte toegang tot de campussen, we maken ruimte om te schuiven met de examenplanning, maar blijven mikken op een volwaardige juni-zittijd met daarna een welverdiende zomervakantie voor iedereen. 

Ondertussen kregen we een heleboel reacties van studenten en docenten. We willen langs deze weg iedereen bedanken voor jullie begrip en geduld. Maar jullie zitten natuurlijk ook met vragen. Dit zijn de meest voorkomende:

  • Blijven de campussen effectief helemaal dicht tot 18 mei? 
  • Gaan wij dan onze lessen nog 7 weken online volgen? 
  • Blijven de ateliers, studio's, werkplaatsen en repetitieruimtes dan ook gesloten? 
  • Is het nog mogelijk om de examens te doen en af te studeren?

Simon Van Damme, onze algemeen directeur, geeft tekst en uitleg via onze facebook pagina. Klik op deze link of bekijk de FAQ.

Our campuses will be closed until May 18.

How are we getting organized for the rest of this semester? Digitally until May 18, then again with limited access to the campuses, we are making room to shift with the exam planning, but we continue to aim for a fully-fledged June exam period followed by a well-deserved summer holiday for everyone.

In the meantime, we received a lot of reactions from students and teachers. We would like to thank everyone for your understanding and patience. But of course you also have lots of questions.

These are the most frequently asked:

  • Do campuses actually remain completely closed until May 18?
  • Are we going to follow our lessons online for another 7 weeks?
  • Will the studios, work spaces and rehearsal rooms remain closed?
  • Is it still possible to take the exams and to graduate?

Simon Van Damme, our general manager, gives an explanation on our facebook page. Click here to see it or check the FAQ page.

Spread the word