Over

Het onderzoeksproject Ctrl + Alt + Del stelt een interactief multimodaal pakket voor dat adolescenten helpt bij het voorkomen van en het reageren op verschillende vormen van Online Teen Dating Violence (OTDV), door ook de ouders en de actoren van onderwijs- en protectiesystemen te betrekken.
Het is gericht op: (i) vooroordelen, genderstereotypen en normen die OTDV aanmoedigen / goedkeuren (ii) positieve intieme relaties tussen tieners bevorderen (iii) potentiële slachtoffers in staat stellen om hun rechten op te eisen (iv) optimaliseren van professionele competenties op dit gebied (v) ontwikkelen van een innovatief preventiepraktijk en het testen van de effectiviteit ervan (vi) het publieke bewustzijn rond OTDV vergroten.

Doelgroep: tieners, ouders, professionals, kinderen: direct min 440; indirect: min. 4.000 tot 10.000.

Het project heeft een tienergericht perspectief, met de nadruk op apps en sociale netwerken.
De activiteiten omvatten: een educatief pad om tieners te helpen bij het leren om: (CTRL) de verspreiding van hun intieme afbeeldingen op sociale netwerken te beheersen; (Alt) halt te zeggen tegen ongepast gedrag met betrekking tot potentieel risicovolle praktijken vanwege hun intimiteit; (Delete) verwijderen van persoonlijk materiaal dat op internet circuleert.

Een bewustmakingscampagne onder leeftijdsgenoten, volwassenen en kinderen, dat volledig gebaseerd is op sociale media.

Onderzoekseenheid: Music & Drama

Looptijd: 2020 - 2022

Financiering: EU

Partners:

  • Leidende partner:
    UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II (PI: Prof. Patrizia Cozzolino)

  • Project partners:
    ROOTS IN ACTION (ROOTS IN ACTION)
    PROTOM GROUP SPA (PROTOM)
    LUCA SCHOOL OF ARTS (LUCA)

Onderzoekers

Dr. Jos De Backer
Dr. Katrien Foubert

Publicaties en realisaties