De Nabije Toekomst

Hoe ongewoon opmerkelijk het mag klinken in Corona-tijden, ook in 2020 studeerden er aan LUCA School of Arts bijzondere talenten af die vooruitblikken op een creatieve toekomst. Juist in troebele tijden groeit bij velen de behoefte om hun eigen levenstraject in handen te nemen. De jongste kunstenaars- en ontwerpgeneratie leeft mee met de hartklop van deze tijd. Hoe kijken ze naar de wereld en wat beweegt hen?

Opvallend binnen het werk van de geselecteerde kunstenaars is de diepe bekommernis voor de nabije omgeving: de familie en de voorouders, het culturele erfgoed, het landschap. Een zorgzame aandacht die zich niet louter op de eigen voorgeschiedenis richt, maar evenzeer naar de herontdekte menselijkheid van vluchtelingen en krakers. Deze altruïstische verhalen worden doorkruist door elementaire fysieke ervaringen, zoals dansbewegingen, geuren, geluiden en lichtflitsen. Concreet uit zich dat in foto’s van woonkamers, camerabewegingen rond wervelende lichamen of van een leeuwensculptuur. Bij anderen laat de beleefde energie een intieme indruk achter in fijngevoelige weefstukken of bij monde van hoopjes aarde en flesjes water.

Hoewel deze virtuele tentoonstelling een  selectie omvat van zowel ‘autonome’ als ‘toegepaste’ kunstenaars bestaan er heel wat onderlinge raakvlakken. Een opvallende combinatie van een sterk persoonlijke benadering die zich laat inspireren door de maatschappij. Emotionele betrokkenheid gaat hand in hand met een cognitieve nieuwsgierigheid die er niet voor terugdeinst onze realiteit in vraag te stellen. De visie primeert op het medium dat wel telkens met sterke kennis van zaken wordt gehanteerd. Elke kunstenaar geeft betekenis aan concrete ervaringen en plaatst die binnen een breder kader, al dan niet door gebruik te maken van meerdere technieken. Allen bezitten een affiniteit voor de ruimtelijkheid waarbij de verschijningsvorm in een tentoonstelling, zowel in relatie tot de architectuur als de toeschouwer, het werk vervolledigt.

De gepresenteerde kunstenaars en ontwerpers vormen een dwarsdoorsnede van LUCA School of Arts. Dat bestaat uit een gevarieerd aanbod van campussen, opleidingen en praktijken. Tevens reflecteren ze de regionale en culturele diversiteit van de studenten. De toestroom van internationale studenten verrijkt ongetwijfeld de artistieke visie. In tal van projecten wordt grensoverschrijdend en interdisciplinair gewerkt. Daarbij wordt de hand gereikt naar een veelvoud van componenten in de samenleving, zoals in de tentoonstelling naar voren komt. 

Ronald Clays en Filip Luyckx                curators

Lennert Berx

+32 (0)494 08 24 02
lennert-berx [at] hotmail.com

Lara Bongard

+31 620 33 69 78
larabongard [at] gmail.com

Antia Caldeiro

+ 34 661 00 62 81
rodriguezcaldeiro [at] gmail.com

Miguel Angel Escobar

+32 493 12 99 44
maer92 [at] yahoo.es

Eline Hellemans

+32 479 69 05 68
elinehellemans1 [at] gmail.com

Zoé Komkommer

+ 32 489 31 69 60
zoekomkommer [at] hotmail.com

Cami Laureyssens

+32 498 20 74 79
camilaureyssens [at] gmail.com

Siebert Mispelon

mispelon.siebert [at] gmail.com

Eriya Miura

contact [at] eriyamiura.com

Sara Tremblay

saratremblay [at] hotmail.fr

Vincent Van Lieshout

+32 498 01 11 17
vinvanlieshout [at] hotmail.com

Joy Vervaeke

+32 495 15 53 44
joy.vervaeke [at] hotmail.com

Eva Maria Bouillon

evamaria.bouillon [at] hotmail.com