Over

Publicaties hebben laten zien hoe patiënten verschillende manieren van spelen presenteren die samenhangen met hun psychische stoornis (Smeijsters, 2005; Streeter, 1999). Naast anekdotisch bewijs uit klinisch werk is er ook bewijs voor pathologisch spel te vinden in onderzoek (De Backer, 2008; Schumacher et al. 2011; Von Moreau & Koenig, 2013). Een literatuurstudie laat zien hoe het mogelijk is dat het muzikale samenspel van gediagnosticeerde pathologische groepen gebruikt kan worden om specifieke aspecten zoals expressie, emotioneel contact, motoriek, intersubjectiviteit, muzikale interactie, communicatie te onderzoeken ten behoeve van de ontwikkeling van een diagnostiek of als een assessment instrument. In deze studie willen we ons alleen richten op de muziek in de muziekimprovisatie in een klinische context. Dit is gebaseerd op het onderzoek van De Backer (2008), dat aantoonde hoe karakteristieke manieren van spelen zichtbaar worden binnen een therapeutisch proces. We weten dat een transformatie in de modaliteit van het spelen een transformatie op psychologisch niveau met zich meebrengt. In dit onderzoek willen we onderscheid maken tussen de verschillende stijlen (modaliteiten van spelen) in het muzikale samenspel van improvisatie. Door dit onderzoek zullen we inzicht krijgen in de verschillende karakteristieke improvisatiestijlen. Als gevolg hiervan wordt het mogelijk om muzikale interventies te onderzoeken en te definiëren. Deze muzikale interventies zijn noodzakelijk voor het transformeren van de spelmodaliteiten van de patiënt in een klinische context. Het ontwikkelen en definiëren van muzikale interventies zal ook gebeuren in samenwerking met componisten. Vanuit de bevindingen met betrekking tot de muzikale componenten van het klinische materiaal, zal de componist nieuwe composities creëren waarin transformaties van de ene improvisatiestijl naar de andere kunnen worden onderzocht. Op deze manier wordt een duidelijke cross-over gemaakt tussen de klinische praktijk en de artistieke praktijk van het componeren. Onderzoeksvragen zijn: welke modaliteiten van spel kunnen onderscheiden worden in een muzikale improvisatie met psychiatrische patiënten? Welke muzikale interventies kunnen vanuit de artistieke praktijk van het componeren worden ontwikkeld om transformaties in de modaliteiten van het spelen mogelijk te maken? Op welke manieren kan de componist de specifieke spelmodaliteiten uit klinische settings gebruiken als bouwstenen voor nieuwe composities of compositiestijlen?

Onderzoekers:

  • Dr. Jos De Backer (projectleider, KU Leuven/LUCA)
  • Dr. Foubert Katrien (KU Leuven/LUCA)
  • Dr. Lowyck Bendicte (KU Leuven)
  • Dhr. Jan Van Camp (LUCA)
  • Dr. Verhaest Yannick (KU Leuven)
  • Dr. Rudi Vermote (KU Leuven)

Onderzoekseenheid: Music & Drama

Looptijd: 2014 - 2016