About

Dit onderzoek vertrekt vanuit de vaststelling dat een transdisciplinaire aanpak bij de ontwikkeling van nieuwe ideeën en concepten leidt tot innovatie. Onze maatschappij, waarbinnen de zoektocht naar de transitie tot een duurzame maatschappij steeds meer centraal staat, wordt dagelijks geconfronteerd met complexe uitdagingen die vragen om een innovatieve invulling. Complexe vragen die disciplines overstijgen en waar zowel rekening gehouden moet worden met sociale, economische en ecologische balans, vragen om toekomst- en oplossingsgerichtheid, transdisciplinariteit én creativiteit.  Die transitie zal heel wat herpositionering vragen, zowel in het werkveld als op vlak van levensstijl.

Observaties in het werkveld tonen aan dat ontwerpers vaker een andere rol opnemen dan de louter vormelijk of ruimtelijk ontwerpende. Creatieve profielen worden steeds meer gevraagd als consultant of procesbegeleider in een zoektocht naar innoverende oplossingen voor nieuwe vraagstukken. Dit onderzoek richt zich op de samenwerking als transdisciplinair team, samengesteld uit profielen van verschillende sectoren, bij de ontwikkeling van innovatieve concepten. 

Als die transdisciplinaire samenwerkingsvorm de weg is naar betere op de toekomst gerichte vraagstellingen en ideeën, dan willen we in dit onderzoek vooral het belang van de rol van de ontwerper centraal stellen. Hoe kan een ontwerper zich positioneren als ‘creatieve liaison’ in een veranderende maatschappij? Hoe kan je als ontwerper het proces van conceptontwikkeling beter laten inspelen op de verwevenheid van sociaal-culturele, economische en ecologische belangen?  

Dit PWO sluit aan op lopend onderzoek naar de skills van de future designer, de toepassing van diverse ontwerpmethodieken en het belang van ontwerpers bij de transitie naar een duurzame maatschappij.
 

Projecten

Als onderdeel van het onderzoek worden co-creaties en andere activiteiten opgezet binnen lopende projecten.

  • SONMAT Case study rond de vraagstelling: hoe kunnen we meer ruimte creëren voor microbiota in de keuken? Bacteriën en schimmels in onze omgeving hebben een grotere invloed op ons dan we denken. Ze kunnen de textuur, smaak en houdbaarheid van onze gerechten beïnvloeden, maar ook de onmisbare component vormen in heel wat producten door het proces fermentatie. Het gebruik van microbiota in toepassingen met voeding gebeurt vaak met een mensgerichte mindset. Hoe kunnen we samenleven en fysieke ruimte maken voor microbiota op zo’n manier dat er win-win is voor mens en organisme? Het traject start met een co-creatie  met 10 personen waarmee we zowel expertise rond microbiota, ruimtelijk ontwerp, food innovation, kooktechnieken, maar ook andere diverse invalshoeken en vooral een open mindset samenbrengen.
     
  • Design Facilitation In het voorjaar 2022 organiseren we een reeks exploratieve sessies rond ontwerpen en faciliteren van co-creaties.  Deze reeks sessies valt binnen de filosofie dat onderwijs, maar ook ontwerpers/creatieve sector mee de transitie naar een duurzame samenleving kan leiden en leunt aan bij  Design for Impact,  Future thinking, Levenslang leren, www.ikblijfbij.be en het versterken/bestendigen van de link tussen onderwijs en maatschappij. Van hieruit exploreren we verder de uitbouw van een masterclass.
     
  • Stem&Vork STEAM projecten zijn interdisciplinair. Binnen het project zoeken we naar inzichten over de diverse denkpatronen en hoe zij een impact hebben op een samenwerking. Anderzijds zal via een co-creatie gezocht worden naar ideeën voor de uitdaging in het project:  Hoe kunnen we jongvolwassenen terug connecteren met gezonde voeding.

Researchers

Annelies Goffin

Fien Rebry