LUCA wil een inclusieve school zijn waar plaats is voor medewerkers en studenten ongeacht kleur, gender of geaardheid. Daarvoor moeten bepaalde acties binnen personeelsbeleid, werving van studenten en ... scherper geformuleerd worden.

Workshop door Omar Ba over diversiteit met het directiecomité

Om die verankering in gang te zetten begeleidde Omar Ba een workshop met het directiecomité van LUCA.

Omar Ba is diversiteitsconsulent en activist pur sang die o.m. actief was bij KifKif, het Platform Afrikaanse Gemeenschappen, Nuff Said, Arenbergschouwburg, Elcker-Ik, …

Een initiatief van de werkgroep "We need to talk" van campus Sint-Lukas Brussel

Op de campus brussel is er werkgroep opgezet "We need to talk" bestaande uit docenten en studenten die zich buigen over verschillende thema's gerelateerd met diversiteit - inclusieve school.

Deze werkgroep kaart enkele belangrijke pijnpunten aan zoals de beperkte diversiteit in personeel maar ook in studentenpopulatie.  Op vraag van deze werkgroep zal samen met het DC en gast Omar Ba een eerste workshop opgezet worden.

Dit project werd gesteund met LUCA.breakoutmiddelen

Dit project werd gerealiseerd met breakout.steun van LUCA School of Arts. LUCA steunt studenten, onderzoekers, docenten en medewerkers die LUCA School of Arts via allerlei initiatieven zichtbaar willen maken in de buitenwereld en bundelt daarvoor middelen. Een centraal budget verleent op laagdrempelige wijze ondersteuning aan welomschreven initiatieven.

Spread the word