Over

De hedendaagse diversiteit in de samenleving biedt veel organisaties in de sociale en culturele sector zowel een uitdaging als een kans. Het DiCE-project is een onderzoek naar de aanwezigheid van en omgang met diversiteit en inclusie van 170 professionele organisaties in het brede kunstenveld. Het doel van het onderzoek is om te zoeken naar goede praktijken, maar ook om vragen en problemen met betrekking tot diversiteit aan de orde te stellen. Aan het eind van het project worden inspirerende cases gedeeld met de deelnemende en andere organisaties door middel van posters, workshops en lezingen. 
Het DiCE project is een onderzoeksproject binnen de Educatieve Master of Arts van LUCA School of Arts, Campus C-mine. Het richt zich op een toekomst waarin ontwerpers en kunstenaars hun vaardigheden binnen culturele instellingen gebruiken om een divers publiek te informeren, te betrekken en te onderwijzen. Van lokale bibliotheken en musea tot steden en scholen en hun groeiende behoefte om een divers publiek te betrekken en erop te reageren; wat is de rol van de ontwerper en de kunstenaar en hoe kan hun opleiding deze toekomstige rol in de samenleving ondersteunen? 

Onderzoekseenheid: Inter-Actions

Looptijd: 2019 - 2022

Onderzoekers

Steven Lenaers is socioloog met een focus op gender, diversiteit en gelijke kansen in economie, media, kunst en design en is professor aan de LUCA School of Arts, Campus C-Mine. Zijn onderzoek gaat momenteel over het definiëren van de rol van diversiteit binnen een kunst- en designschool en de rol van culturele diversiteit in het kunstonderwijs.


Andrea Wilkinson is een ontwerper met een focus op interaction design, communicatie en service design en is een post-doc in de Inter-Actions Research Group aan de LUCA School of Ats, Campus C-Mine. In haar doctoraatswerk onderzocht ze de diversificatie van de studentenervaring binnen het designonderwijs en de relatie tussen ervaring en leren.