De doctoraatsopleiding in de kunsten van de Geassocieerde Faculteit Kunsten (KU Leuven i.s.m. LUCA School of Arts) staat open voor kunstenaars en ontwerpers die het onderzoek en het onderwijs in de domeinen van muziek, drama, audiovisuele kunsten, beeldende kunsten en design willen versterken. Het doctoraat in de kunsten bestaat volgens de bepalingen in het doctoraatsreglement uit een artistiek luik en een proefschrift. Beide delen zijn evenwaardig en worden als één geheel opgevat en moeten blijk geven van het vermogen tot creatie van nieuwe kennis. Het proefschrift en de artistieke of ontwerpmatige realisaties moeten toelaten om de kwaliteit van het doctoraatsonderzoek te beoordelen. Naar vorm en inhoud zijn er geen algemene regels buiten de kwaliteitsvereisten. De doctoraatsopleiding in de kunsten is een samenwerking tussen LUCA School of Arts en de KU Leuven. Onze doctoraatsstudenten zijn ingeschreven aan de KU Leuven. De promotoren hebben in de regel een opdracht aan beide instellingen.

Doctoraatsstudenten in het domein van muziek kunnen ook het doctoraatsprogramma docARTES van het Orpheus Instituut volgen. Voor meer informatie zie deze website.

Logo docARTES Orpheus InstituteLogo docARTES Orpheus Institute

Doctoraatscommissie

De leden van de doctoraatscommissie in de kunsten zijn: Leen EngelenLut PilJeroen D’hoeSteven DevleminckJos De BackerBart GeertsAnneleen MasscheleinRolf HughesCarine WoutersEva Cardon (doctoraatsstudente) en Veerle Van der Sluys (voorzitter).

contact: phd.schoolofarts@kuleuven.be 

Doctoraatsaanvraag

De deadline voor het indienen van nieuwe doctoraatsaanvragen is 13 september 2021. Kandidaten met een ontvankelijk dossier worden uitgenodigd om hun project te bespreken met de doctoraatscommissie in de kunsten op 13 oktober 2021.

De deadline voor het indienen van nieuwe doctoraatsaanvragen na september is 10 januari 2022.

Ben je geïnteresseerd in ons doctoraatsprogramma? De eerste stap is het vinden van een promotor die je doctoraatsonderzoek wil begeleiden. Een overzicht van de mogelijke promotoren vind je hieronder. Neem tijdig, minstens enkele weken voor de deadline, contact op met de promotor.

De verdere procedure is als volgt:

STAP 1 - VOLG DE ONLINE AANVRAAGPROCEDURE

 • De promotor initieert de aanvraag door dit document in te vullen: www.ghum.kuleuven.be/schoolofarts
 • Vervolgens ontvang je een uitnodiging per mail om jouw dossier aan te vullen in de online toepassing met de volgende documenten:
  • Een kopie van jouw masterdiploma(‘s) en/of hoogst behaalde diploma(‘s)
  • Een onderzoeksvoorstel aan de hand van onderstaande template
  • Een advies van het hoofd van de onderzoekseenheid
  • Jouw CV
  • Jouw portfolio (indien relevant)

De opgeladen documenten worden in één PDF van max. 20 MB gebundeld. Maak gebruik van hyperlinks om te verwijzen naar grotere bestanden (bv. video’s of portfolio’s).

Research proposal doctorate in the arts LUCA/KU Leuven

Onderzoeksvoorstel doctoraat in de kunsten

 • De promotor ontvangt dan een uitnodiging om zijn advies en academische goedkeuring of afkeuring te geven in de online toepassing.
 • De volgende stap is afhankelijk van jouw nationaliteit (EER/niet-EER) en jouw masterdiploma (Vlaams/Niet-Vlaams).

STAP 2a - KANDIDATEN MET EEN EER-NATIONALITEIT EN EEN VLAAMS DIPLOMA

 • De academische goedkeuring van de promotor wordt verstuurd naar de facultaire doctoraatsverantwoordelijke.

STAP 2b - KANDIDATEN MET EEN NIET-EER-NATIONALITEIT EN/OF ZONDER EEN VLAAMS DIPLOMA

 • Jouw dossier wordt automatisch doorgestuurd naar de International Admissions Office van de KU Leuven, die de promotor en de doctoraatscommissie adviseert over de kwaliteit van je vooropleiding.
 • Dit advies wordt samen met de academische goedkeuring van de promotor verstuurd naar de facultaire doctoraatsverantwoordelijke.

STAP 3 - EVALUATIE EN GOEDKEURING DOOR DE DOCTORAATSCOMMISSIE

 • De doctoraatscommissie in de kunsten evalueert jouw dossier en nodigt je uit om het onderzoeksvoorstel toe te lichten op de eerstvolgende vergadering. Indien nodig kan het gesprek online plaatsvinden.
 • Als je doctoraatsonderzoek is goedgekeurd, ontvang je per mail de uitnodiging om je in te schrijven als doctoraatsstudent aan de KU Leuven.

Doctoraatsopleiding

Volgens het reglement bestaat de doctoraatsopleiding ten minste uit volgende elementen:

 1. het schrijven van ten minste één wetenschappelijke publicatie op internationaal niveau of een gelijkwaardige realisatie op internationaal niveau.
  • Onder een publicatie op internationaal niveau wordt verstaan: een gereviewde bijdrage (tijdschriftartikel, bijdrage in een boek, conferentieproceeding, octrooi, ontwerp) over het eigen onderzoek en geschreven in de forumtaal van het vakgebied. De bijdrage is gericht op een internationaal publiek. Om de doctoraatsopleiding succesvol te kunnen afronden, moet de bijdrage  gepubliceerd zijn of aanvaard zijn voor publicatie,
  • Onder een gelijkwaardige realisatie op internationaal niveau wordt verstaan: een artistieke of ontwerpmatige realisatie (AOR) die de uitkomst is van het eigen onderzoek en gepresenteerd wordt aan een internationaal publiek middels het passende medium. De AOR wordt gearchiveerd in Lirias,
 2. het geven van ten minste twee seminaries, hetzij over het eigen doctoraatsonderzoek, hetzij over een meer algemeen thema,
 3. het geven van ten minste één mondelinge of poster presentatie op een internationaal wetenschappelijk congres,
 4. het volgen van ten minste één seminariereeks of opleidingsonderdeel specifiek georganiseerd voor doctorandi/ae. Hieronder wordt verstaan: de deelname aan 4 seminaries georganiseerd door de promotor, de eigen onderzoekscluster of de eigen onderzoekseenheid evenals 3 seminaries georganiseerd buiten de eigen onderzoekscluster- of eenheid. Een doctorandus/a kan een gemotiveerd voorstel voor een alternatieve seminariereeks of opleidingsonderdeel ter goedkeuring voorleggen aan de doctoraatscommissie, mits steun van de promotor,
 5. het volgen van het opleidingsonderdeel ‘Scientific integrity for starting PhDs’ tijdens het eerste jaar van de doctoraatsopleiding.
 6. het jaarlijks rapporteren over de voortgang van het doctoraatsonderzoek.

De onderzoekseenheden organiseren geregeld onderzoeksseminaries, lezingen en workshops die openstaan voor alle doctorandi in de kunsten. Een overzicht van de komende activiteiten vind je in de agenda op de research homepagina.

Naast deze seminaries kunnen doctorandi gebruik maken van het aanbod van de Doctoral School for the Humanities & Social Sciences. Meer info hierover vind je hier.

Promotoren

De promotor van een doctoraat in de kunsten is docent aan LUCA School of Arts en heeft ofwel het statuut “bijzonder gastdocent in de kunsten” ofwel een ZAP-statuut aan de KU Leuven. Docenten van LUCA zonder dit statuut kunnen steeds copromotor zijn van een doctoraat in de kunsten. Hieronder vindt u een lijst van de mogelijke promotoren voor een doctoraat in de kunsten.

Dr. Tom Beghin

 • Research topics: Eighteenth-century and early-nineteenth century music, Technologically Inspired Performance (TIP), Historically Informed Performance (HIP), Beethoven’s rhetoric, pianism, and pianos
 • Research unit: Music & Drama

Dr. Jos De Backer

 • Research topics:
  clinical improvisation
  music therapeutic processes
  psychiatry
 • Research unit: Music & Drama

Dr. Thomas De Baets     

 • Research topics:
  professional development of music educators
  processes of educational innovation in music education
  practitioner research in music education
  musical communication
 • Research unit: Music & Drama

Dr. Liesbeth Decan

 • PhD in Art Sciences
 • Research topics: photography, theory of photography, contemporary art, conceptual art, art in Belgium, humor
 • Research unit: Intermedia

Dr. Peter De Graeve

 • Research topics: 
  art history
  aesthetics
  political theory
  painting
  drama
  hermeneutics
  classical culture
 • Research unit: Image

Dr. Steven Devleminck

 • PhD in the Arts
 • Research topics: digital media and art, cartography, artistic mapping, information design
 • Research unit: Intermedia

Dr. Jeroen D'hoe

 • Research topics:
  musical composition
  interdisciplinary research and creations
  integration of artistic practice, research and education
  interaction of musical analysis and performance practice
  musicology
  pop music
 • Research unit: Music & Drama

Dr. Leen Engelen

 • Research topics: 
  visual media: stereoscopy, lantern projections, postcards, panorama paintings, film
  history of film
  media history
  cultural heritage
  audio-visual heritage
  First World War
  archive
  historical and media archaeological approaches
  ephemeral arts
  memory and remembrance
 • Research unit: Inter-Actions

Dr. Bart Geerts

 • PhD in the Arts
 • Research topics: contemporary painting, medium specificity, spatiality, (re)presentation models, artists’ archive, rhetorics of artistic research
 • Research unit: Image

Dr. Niels Hendriks

 • Research topics: Participatory design and Codesign, Inclusive design, Design for health, Design for people with neurocognitive disorders, dementia or Alzheimer, Design for disability and Systemic design approaches
 • Research unit: Inter-Actions

Dr. Steven Malliet

 • Research topics:
  design of meaningful game and interaction rules
  relationship between image and music in audiovisual media
  creation of digital and virtual environments
 • Research unit: Inter-Actions

Dr. Volkmar Mühleis

 • Research topics:
  regenerative aesthetics
  haptic aesthetics
  reverse perspective
  responsive and transformative phenomenology
  phenomenology of pop culture
 • Research unit: Image

Dr. Frank Maet

 • Research topics:
  technology and/as art
  technology and ethics
  art and science
  art and other media
  post-artistic theory
  philosophy of artistic research
  philosophy in relation to the practice of art and design
  philosophy of contemporary culture
 • Research unit: Image

Dr. Wendy Morris

 • PhD in the Arts
 • Research topics: animation, constructions of Whiteness, letters in contemporary art writing, walking in artistic practice, marginalized histories, broken world botany and migration histories
 • Research unit: Intermedia

Dr. Jan Peeters

 • PhD in the Arts
 • Research topics: practice of fine art and experimental film, intermediality, word-image-interaction, poetry film, (auto)fiction
 • Research unit: Image

Dr. Lut Pil

 • Research topics: 
  contemporary art
  design
  textile
  clay and ceramics
  glass
  art of the 19th century
 • Research unit: Image

Dr. Nicola Setari

 • PhD in History of Architecture and Art Sciences
 • Research topics: contemporary art, visual culture and media studies, with a focus on iconoclasm in contemporary culture
 • Research unit: Intermedia

Dr. Piet Swerts

 • Research topics:
  composition
  orchestration
  piano
  analysis
 • Research unit: Music & Drama

Dr. Veerle Van der Sluys

 • Research topics:
  interplay design and science/technology
  network visualisation 
  playful design
  interaction design
 • Research unit: Inter-Actions

Dr. Carl Van Eyndhoven

 • Research topics:
  historically informed performance practice
  carillon
  mechanical music instruments
  versteek-books
  intavolation
 • Research unit: Music & Drama

Dr. Isolde Vanhee

 • Research topics: 
  cinema and the visual arts, painting, experimental film,
  slow cinema, essay film, artistic authorship, genre,
  the ordinary, narrative, myth, fiction, writing, script
  criticism, ethics / aesthetics, word / image, imagination / reflection
 • Research unit: Image

Dr. Tom Van Imschoot

 • Research topics: 
  literary studies, art theory, interpretation studies, phenomenology, aesthetics, ethics, writing, reading, the essay, poetics, criticism, word-image-interaction, verbal reflexivity, the artistic process, attention and affect studies, fascination, intuition, illusion, metamorphosis, epiphany, the imaginary, corporeality, romanticism, self-evidence, (auto)fiction, shared reality.
 • Research unit: Image

Dr. Roel Vande Winkel

 • PhD in Communication Studies
 • Research topics: cinema, media history, film & television studies, cultural heritage, arts in wartime
 • Research unit: Intermedia

Dr. Nancy Vansieleghem

 • Research Topics:
  art-education, pedagogy of arts, pedagogy of the camera, pedagogy of the digital screen, pedagogy of the art-school/art-studio), pedagogy of childhood, speculative science, cabinets of curiosity, the art of noticing, equality, affection, exposure and attention
 • Research unit: Image

Dr. Esther Venrooij

 • Research topics:
  Audio topography
  Spatial experiences: visual, auditory, sensorimotor, tactile and conceptual
  Spatial narrativity
 • Research unit: Image

Dr. Katrien Foubert

 • PhD in the Arts
 • Research topics:
  Social interaction
  Music therapy improvisation analysis
  Therapeutic processes of change
 • Research unit: Music & Drama

Handboek