About the Doctorate in the Arts

De doctoraatsopleiding in de kunsten van de Geassocieerde Faculteit Kunsten (LUCA School of Arts, KU Leuven) staat open voor kunstenaars en ontwerpers die het onderzoek en het onderwijs in de domeinen van muziek, drama, audiovisuele kunsten, beeldende kunsten en design willen versterken. Het doctoraat in de kunsten bestaat volgens de bepalingen in het doctoraatsreglement uit een artistiek luik en een proefschrift. Beide delen zijn evenwaardig en worden als één geheel opgevat en moeten blijk geven van het vermogen tot creatie van nieuwe kennis. Het proefschrift en de artistieke of ontwerpmatige realisaties moeten toelaten om de kwaliteit van het doctoraatsonderzoek te beoordelen. Naar vorm en inhoud zijn er geen algemene regels buiten de kwaliteitsvereisten. De doctoraatsopleiding in de kunsten is een samenwerking tussen LUCA School of Arts en de KU Leuven. Onze doctoraatsstudenten zijn ingeschreven aan de KU Leuven. De promotoren hebben in de regel een opdracht aan beide instellingen.

Doctoraatsstudenten in het domein van muziek kunnen ook het doctoraatsprogramma docARTES van het Orpheus Instituut volgen. Voor meer informatie zie deze website.

Logo docARTES Orpheus Institute

Doctoraatscommissie

De leden van de doctoraatscommissie in de kunsten zijn: Leen EngelenLut PilJeroen D’hoeSteven DevleminckJos De BackerBart GeertsAnneleen MasscheleinRolf HughesCarine WoutersEva Cardon (doctoraatsstudente) en Veerle Van der Sluys (voorzitter).

contact: research@luca-arts.be

Application procedure

De deadline voor het indienen van nieuwe doctoraatsaanvragen is 17 mei 2021. Kandidaten met een ontvankelijk dossier worden uitgenodigd om hun project te bespreken met de doctoraatscommissie in de kunsten op 9 juni 2021.

Ben je geïnteresseerd in ons doctoraatsprogramma? De eerste stap is het vinden van een promotor die je doctoraatsonderzoek wil begeleiden. Een overzicht van de mogelijke promotoren vind je hieronder. Neem tijdig, minstens enkele weken voor de deadline, contact op met de promotor.

De verdere procedure is als volgt:

STAP 1 - VOLG DE ONLINE AANVRAAGPROCEDURE

 • De promotor initieert de aanvraag door dit document in te vullen: https://www.arts.kuleuven.be/personeel/onderzoek/doctoraat/aanvraag-tot-doctoreren-kunsten
 • Vervolgens ontvang je een uitnodiging per mail om jouw dossier aan te vullen in de online toepassing met de volgende documenten:
  • Een kopie van jouw masterdiploma(‘s) en/of hoogst behaalde diploma(‘s)
  • Een onderzoeksvoorstel aan de hand van onderstaande template
  • Een advies van het hoofd van de onderzoekseenheid
  • Jouw CV
  • Jouw portfolio (indien relevant)

De opgeladen documenten worden in één PDF van max. 20 MB gebundeld. Maak gebruik van hyperlinks om te verwijzen naar grotere bestanden (bv. video’s of portfolio’s).

  • De promotor ontvangt dan een uitnodiging om zijn academische goedkeuring of afkeuring te geven in de online toepassing.
  • De volgende stap is afhankelijk van jouw nationaliteit (EER/niet-EER) en jouw masterdiploma (Vlaams/Niet-Vlaams).

  STAP 2a - KANDIDATEN MET EEN EER-NATIONALITEIT EN EEN VLAAMS DIPLOMA

  • De academische goedkeuring van de promotor wordt verstuurd naar de facultaire doctoraatsverantwoordelijke.

  STAP 2b - KANDIDATEN MET EEN NIET-EER-NATIONALITEIT EN/OF ZONDER EEN VLAAMS DIPLOMA

  • Jouw dossier wordt automatisch doorgestuurd naar de International Admissions Office van de KU Leuven, die de promotor en de doctoraatscommissie adviseert over de kwaliteit van je vooropleiding.
  • Dit advies wordt samen met de academische goedkeuring van de promotor verstuurd naar de facultaire doctoraatsverantwoordelijke.

  STAP 3 - EVALUATIE EN GOEDKEURING DOOR DE DOCTORAATSCOMMISSIE

  • De doctoraatscommissie in de kunsten evalueert jouw dossier en nodigt je uit om het onderzoeksvoorstel toe te lichten op de eerstvolgende vergadering. Indien nodig kan het gesprek online plaatsvinden.
  • Als je doctoraatsonderzoek is goedgekeurd, ontvang je per mail de uitnodiging om je in te schrijven als doctoraatsstudent aan de KU Leuven.

  Doctoral programme

  Volgens het reglement bestaat de doctoraatsopleiding ten minste uit volgende elementen:

  1. het schrijven van ten minste één wetenschappelijke publicatie op internationaal niveau of een gelijkwaardige realisatie op internationaal niveau.
   • Onder een publicatie op internationaal niveau wordt verstaan: een gereviewde bijdrage (tijdschriftartikel, bijdrage in een boek, conferentieproceeding, octrooi, ontwerp) over het eigen onderzoek en geschreven in de forumtaal van het vakgebied. De bijdrage is gericht op een internationaal publiek. Om de doctoraatsopleiding succesvol te kunnen afronden, moet de bijdrage  gepubliceerd zijn of aanvaard zijn voor publicatie,
   • Onder een gelijkwaardige realisatie op internationaal niveau wordt verstaan: een artistieke of ontwerpmatige realisatie (AOR) die de uitkomst is van het eigen onderzoek en gepresenteerd wordt aan een internationaal publiek middels het passende medium. De AOR wordt gearchiveerd in Lirias,
  2. het geven van ten minste twee seminaries, hetzij over het eigen doctoraatsonderzoek, hetzij over een meer algemeen thema,
  3. het geven van ten minste één mondelinge of poster presentatie op een internationaal wetenschappelijk congres,
  4. het volgen van ten minste één seminariereeks of opleidingsonderdeel specifiek georganiseerd voor doctorandi/ae. Hieronder wordt verstaan: de deelname aan 4 seminaries georganiseerd door de promotor, de eigen onderzoekscluster of de eigen onderzoekseenheid evenals 3 seminaries georganiseerd buiten de eigen onderzoekscluster- of eenheid. Een doctorandus/a kan een gemotiveerd voorstel voor een alternatieve seminariereeks of opleidingsonderdeel ter goedkeuring voorleggen aan de doctoraatscommissie, mits steun van de promotor,
  5. het volgen van het opleidingsonderdeel ‘Scientific integrity for starting PhDs’ tijdens het eerste jaar van de doctoraatsopleiding.
  6. het jaarlijks rapporteren over de voortgang van het doctoraatsonderzoek.

  De onderzoekseenheden organiseren geregeld onderzoeksseminaries, lezingen en workshops die openstaan voor alle doctorandi in de kunsten. Een overzicht van de komende activiteiten vind je in de agenda op de research homepagina.

  Naast deze seminaries kunnen doctorandi gebruik maken van het aanbod van de Doctoral School for the Humanities & Social Sciences. Meer info hierover vind je hier.

  Supervisors

  De promotor van een doctoraat in de kunsten is docent aan LUCA School of Arts en heeft ofwel het statuut “bijzonder gastdocent in de kunsten” ofwel een ZAP-statuut aan de KU Leuven. Docenten van LUCA zonder dit statuut kunnen steeds copromotor zijn van een doctoraat in de kunsten. Hieronder vindt u een lijst van de mogelijke promotoren voor een doctoraat in de kunsten.

  Dr. Tom Beghin

  • Research topics: Eighteenth-century and early-nineteenth century music, Technologically Inspired Performance (TIP), Historically Informed Performance (HIP), Beethoven’s rhetoric, pianism, and pianos
  • Research unit: Music & Drama

  Dr. Jos De Backer

  • Research topics:
   clinical improvisation
   music therapeutic processes
   psychiatry
  • Research unit: Music & Drama

  Dr. Thomas De Baets     

  • Research topics:
   professional development of music educators
   processes of educational innovation in music education
   practitioner research in music education
   musical communication
  • Research unit: Music & Drama

  Dr. Liesbeth Decan

  • PhD in Art Sciences
  • Research topics: photography, theory of photography, contemporary art, conceptual art, art in Belgium, humor
  • Research unit: Intermedia

  Dr. Peter De Graeve

  • Research topics: 
   art history
   aesthetics
   political theory
   painting
   drama
   hermeneutics
   classical culture
  • Research unit: Image

  Dr. Steven Devleminck

  • PhD in the Arts
  • Research topics: digital media and art, cartography, artistic mapping, information design
  • Research unit: Intermedia

  Dr. Jeroen D'hoe

  • Research topics:
   musical composition
   interdisciplinary research and creations
   integration of artistic practice, research and education
   interaction of musical analysis and performance practice
   musicology
   pop music
  • Research unit: Music & Drama

  Dr. Leen Engelen

  • Research topics: 
   visual media: stereoscopy, lantern projections, postcards, panorama paintings, film
   history of film
   media history
   cultural heritage
   audio-visual heritage
   First World War
   archive
   historical and media archaeological approaches
   ephemeral arts
   memory and remembrance
  • Research unit: Inter-Actions

  Dr. Bart Geerts

  • PhD in the Arts
  • Research topics: contemporary painting, medium specificity, spatiality, (re)presentation models, artists’ archive, rhetorics of artistic research
  • Research unit: Image

  Dr. Niels Hendriks

  • Research topics: Participatory design and Codesign, Inclusive design, Design for health, Design for people with neurocognitive disorders, dementia or Alzheimer, Design for disability and Systemic design approaches
  • Research unit: Inter-Actions

  Dr. Steven Malliet

  • Research topics:
   design of meaningful game and interaction rules
   relationship between image and music in audiovisual media
   creation of digital and virtual environments
  • Research unit: Inter-Actions

  Dr. Volkmar Mühleis

  • Research topics:
   regenerative aesthetics
   haptic aesthetics
   reverse perspective
   responsive and transformative phenomenology
   phenomenology of pop culture
  • Research unit: Image

  Dr. Frank Maet

  • Research topics:
   technology and/as art
   technology and ethics
   art and science
   art and other media
   post-artistic theory
   philosophy of artistic research
   philosophy in relation to the practice of art and design
   philosophy of contemporary culture
  • Research unit: Image

  Dr. Wendy Morris

  • PhD in the Arts
  • Research topics: animation, constructions of Whiteness, letters in contemporary art writing, walking in artistic practice, marginalized histories, broken world botany and migration histories
  • Research unit: Intermedia

  Dr. Jan Peeters

  • PhD in the Arts
  • Research topics: practice of fine art and experimental film, intermediality, word-image-interaction, poetry film, (auto)fiction
  • Research unit: Image

  Dr. Lut Pil

  • Research topics: 
   contemporary art
   design
   textile
   clay and ceramics
   glass
   art of the 19th century
  • Research unit: Image

  Dr. Nicola Setari

  • PhD in History of Architecture and Art Sciences
  • Research topics: contemporary art, visual culture and media studies, with a focus on iconoclasm in contemporary culture
  • Research unit: Intermedia

  Dr. Piet Swerts

  • Research topics:
   composition
   orchestration
   piano
   analysis
  • Research unit: Music & Drama

  Dr. Veerle Van der Sluys

  • Research topics:
   interplay design and science/technology
   network visualisation 
   playful design
   interaction design
  • Research unit: Inter-Actions

  Dr. Carl Van Eyndhoven

  • Research topics:
   historically informed performance practice
   carillon
   mechanical music instruments
   versteek-books
   intavolation
  • Research unit: Music & Drama

  Dr. Isolde Vanhee

  • Research topics: 
   cinema and the visual arts, painting, experimental film,
   slow cinema, essay film, artistic authorship, genre,
   the ordinary, narrative, myth, fiction, writing, script
   criticism, ethics / aesthetics, word / image, imagination / reflection
  • Research unit: Image

  Dr. Tom Van Imschoot

  • Research topics: 
   literary studies, art theory, interpretation studies, phenomenology, aesthetics, ethics, writing, reading, the essay, poetics, criticism, word-image-interaction, verbal reflexivity, the artistic process, attention and affect studies, fascination, intuition, illusion, metamorphosis, epiphany, the imaginary, corporeality, romanticism, self-evidence, (auto)fiction, shared reality.
  • Research unit: Image

  Dr. Roel Vande Winkel

  • PhD in Communication Studies
  • Research topics: cinema, media history, film & television studies, cultural heritage, arts in wartime
  • Research unit: Intermedia

  Dr. Nancy Vansieleghem

  • Research Topics:
   art-education, pedagogy of arts, pedagogy of the camera, pedagogy of the digital screen, pedagogy of the art-school/art-studio), pedagogy of childhood, speculative science, cabinets of curiosity, the art of noticing, equality, affection, exposure and attention
  • Research unit: Image

  Dr. Esther Venrooij

  • Research topics:
   Audio topography
   Spatial experiences: visual, auditory, sensorimotor, tactile and conceptual
   Spatial narrativity
  • Research unit: Image

  Dr. Katrien Foubert

  • PhD in the Arts
  • Research topics:
   Social interaction
   Music therapy improvisation analysis
   Therapeutic processes of change
  • Research unit: Music & Drama