Doctoral projects (completed) Music & Drama

Doctoral Project

Alessandro Cervino: Mapping the performer's creative space. An exploration in and through piano playing

Benjamin Van Tourhout:Hybrid Heroes & Ambiguous Empathy

Carl Van Eyndhoven: A la recherche du temps perdu. Een artistieke reconstructie van de beiaardmuziek tussen 1600 en 1650 in de Zuidelijke Nederlanden op basis van historische versteekboeken.

Jean-Pierre Van Hees: Situering van de doedelzak en zijn specifieke traditionele speeltechnieken in de uitvoering van historische en actuele muziek.

Katrien Foubert: Transformation in Improvisation. An exploratory study of interpersonal interactions in musical improvisations of patients with borderline personality disorder

Klaas Hoek: Vormgevend gebruik van klank en dynamiek. De uitvoering van Bachs Johannespassion benaderd als een autonome esthetische verschijning.

Lucia d'Errico: Powers of Divergence – An experimental approach to written music

Mariske Broeckmeyer: unVOICING Migraine - A Study of the Failing Voice

Piet Swerts: 'Imitatio et aemulatio. De l'homme armé-traditie in heden en verleden als inspiratiebron voor een vernieuwde toonspraak, renaissance van de polyfonie?'

Pieter Schuermans: On the Multilevel Organizing Principles of Duration and Time in the Perception of Music

Sarah Vandemoortele: "Eye gaze in musical interaction"

Thomas De Baets: “On-the-Spot Music Teaching”. The Music Teacher in Direct Musical Interactions

Tiziano Manca: Writing the Flow: Time, Rhythm, and Western Music Notation

Ellen Nimeroski: François Xavier Tourte’s modern violin bow

Johanna Zwoferink: The performance practice of the organ works of Johann Sebastian Bach

Vincent Caers: Living Scores Live - towards an extended and interdisciplinary contemporary percussion performance