Dr. Anja Veirman

Onderzoekseenheid: Image en Intermedia

Expertise: 

  • de mediërende rol van textiel en (textiele) maakprocessen
  • belichaamde kennis en bio-centrische kennissystemen
  • pluriforme ontologische/epistemologische perspectieven voorbij binaire, antropocentrische en hiërarchische denkkaders
  • co-creatie als dialogerende etnografie en makerspraktijk
  • non-lineaire tijdsperspectieven en transhistorische vertellingen/vormgeving/creatie

Anja Veirman (°1968)  is een kunsthistoricus/antropoloog die actief is op de raakvlakken van textielstudies, globale kunstgeschiedenis en audio-visuele etnografie. Ze werkte met etnografische en hedendaagse collecties en archieven in tal van erfgoedinstellingen en musea, en gaf les aan diverse kunst en design-opleidingen. In uiteenlopende samenwerkingsvormen co-realiseerde ze exposities, publicaties, audio-visuele installaties, multi-media projecten, uitwisselingsprogramma’s en evenementen.

Reeds 3 decennia engageert Anja Veirman zich in lange-termijn veldwerk met de Senufo-gemeenschappen in Ivoorkust, Burkina Faso en Mali. In haar PhD onderzocht ze de relatie tussen kennissystemen (divinatie), performatieve acties en textiele praktijken, met focus op Senufo-moddertextiel in Mali. Vanuit haar interesse voor kennisdelen werkt ze momenteel aan het video co-creatie project ‘Textile Dialogues’ over de verwevenheid van rituele-sociale-artistieke interacties tijdens textiele praktijken en maakprocessen in de Senufo context van Burkina Faso.

Anja Veirman doceert Antropologie van de kunsten en Textiel Studies in LUCA School of Arts, waar ze een seminarie over dekoloniseren en/in de kunsten initieerde. Haar in 2022 opstartend onderzoeksproject ‘Fluid Futures’ is een interdisciplinair platform voor PhD-onderzoekers in de kunsten en diverse makers, kunstenaars en onderzoekers. Het artistiek onderzoek situeert makerschap en materialen in een mondiale context van meervoudige geschiedenissen en identiteiten en richt zich op een fluïde (toekomst)perspectief voorbij binaire, oppositionele en antropocentrische denkkaders.

Projecten: 

Contact:
anja.veirman@luca-arts.be
KU Leuven: wie is wie