Annelies Monseré studeerde Schilderkunst, Cultuurwetenschappen en Geschiedenis, en doctoreerde binnen het domein van de Filosofie. Daarnaast is ze ook componist/muzikant. Momenteel doceert ze Kunstgeschiedenis, Kunst en Cultuur, Muziek, Ethiek van de Media en Actuele Kunst, Cultuur & Design aan verschillende opleidingen binnen LUCA. In haar onderzoek focust ze op culturele, socio-economische, gender-gerelateerde en geracialiseerde exclusie binnen het domein van de kunsten. Vooral via onderzoek naar filosofische en kunsthistorische methodologieën en concepten tracht ze de mechanismen die schuilgaan achter deze exclusies bloot te leggen. Ook uit haar artistieke muzikale praktijk blijkt een interesse in verschillende vormen van culturele exclusie en methodologieën. Daar experimenteert ze met verschillende artistieke methodologieën (zowel in individuele als in participatieve context met haar bands Luster, Distels en Hydromedusae) en reflecteert ze over de implicaties van deze methodes. Daarnaast richt ze haar aandacht ook op interpretaties van zogenaamde traditionals, de maatschappelijke implicaties van dit toe-eigenen van liederen van ondergeprivilegieerde groepen en de oorspronkelijke betekenis van deze muziek.

Haar onderzoek publiceert ze in filosofische en kunstfilosofische academische tijdschriften zoals Estetika en Acta Analytica en haar muziek werd uitgegeven door diverse platenmaatschappijen, waaronder Stroom en BlueSanct. Ze concerteert op nationale en internationale podia en festivals, zowel voor experimentele als folk muziek.

Projecten: Bibliography (kuleuven.be)

Contact:
annelies.monsere@luca-arts.be
KU Leuven: wie is wie