Dr. Katrien Foubert

  • Onderzoekshoofd Music & Drama
  • Doceert in de bachelor- en masteropleiding Muziektherapie en aan de faculteit Geneeskunde van de KU Leuven
  • Expertise: klinische improvisatie, muziektherapeutische processen, synchronisatie, interpersoonlijk vertrouwen, persoonlijkheidsstoornissen, autisme spectrum stoornis

Prof. Dr. Katrien Foubert behaalde een master in muziek (viool) aan het Conservatoire de Bruxelles, en een master in muziektherapie aan LUCA School of Arts. Tijdens haar doctorale en postdoctorale studies ontwikkelde ze innovatieve methodes om muzikale interactie te includeren in psychiatrisch diagnostische– en therapeutische assessments bij patiënten met een persoonlijkheids– of autisme spectrum stoornis. Momenteel richt ze zich in onderzoek naar de studie van muzikaal-improvisatorische processen in relatie tot mentale gezondheid en psychopathologie. Haar onderzoek werd ondersteund door nationale en Europese beurzen.

Foubert is als muziektherapeut verbonden aan het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven. Ze is professor in de bachelor- en masteropleiding muziektherapie aan LUCA School of Arts, en professor aan de faculteit geneeskunde KU Leuven. Foubert werkt als senior onderzoeker bij de onderzoekseenheden Muziek & Drama LUCA en bij het departement Ontwikkeling en Regeneratie aan de medische faculteit KU Leuven. Ze is lid van het Leuven Brain Institute (KU Leuven), en is ook verbonden aan het Centre for Contextual Psychiatry (KU Leuven).

Foubert wordt als gastdocent regelmatig uitgenodigd binnen opleidingen muziektherapie in Nederland, Italië en Tsjechië. Ze presenteerde op meer dan 50 nationale en internationale conferenties, en publiceerde in verschillende internationale peer-reviewed tijdschriften. Momenteel is ze bestuurslid van het consortium van 8 universiteiten voor onderzoek in muziektherapie (Bergen, Oxford, Philadelphia, Oslo, Leuven, Cambridge, Jyväskylä en Melbourne).

Projects

Contact

katrien.foubert@luca-arts.be
KU Leuven: wie is wie