Over het project

DE KINDERTIJD HERTEKEND

  • Onderzoekseenheid Intermedia
  • Onderzoeksgroep Deep Histories, Fragile Memories

Hoewel strips vanaf hun ontstaan sterk met kinderen werden gerelateerd, stellen academici dat jeugdliteratuur eerder een representatie is gebaseerd op de nostaligsche herinneringen van de kindertijd van de volwassen auteur dan een getrouwe weergave ervan.

Met DE KINDERTIJD HERTEKEND wil ik onderzoeken welke mogelijkheden de vormelijke aspecten van strips bieden om ideeën op te bouwen rond de kindertijd. Vanuit een gevoel van onbehagen met de dominante vormen wil ik op zoek gaan naar nieuwe en alternatieve vormen om verhalen te vertellen over deze fase van het leven. Mijn onderzoek baseert zich op de experimentele artistieke praktijk alsook op mijn eigen herinneringen aan een kindertijd ten tijde van oorlog. In DE KINDERTIJD HERTEKEND zal ik volgende vragen onder de loep nemen:

Op welke manier kan het gebruik van medium-specifieke elementen vertrekken van nostalgische representaties van de kindertijd of deze vastleggen?

Hoe kunnen de nostalgische ideeën over de kindertijd van volwassenen aan de kant worden geschoven in de werken die door volwassenen werden gecreëerd?

Hoe beïnvloeden de verschillende stadia in het creatieproces van een grafisch verhaal het genereren of het verwerpen can de nostalgische herinneringen aan de kindertijd?

Hoe beïnvloeden de verschillende fasen in de creatie van een grafisch verhaal de creatie of opheffing van nostalgische herinneringen aan de kindertijd?

  • Promotor: prof. dr. Nancy Vansieleghem (LUCA)
  • Copromotor: prof. dr. Pascal Lefèvre (LUCA)
  • Looptijd: 2020 - 2024

Contact

Dragana Radanovic
Doctoraatsstudent Onderzoeksgroep Intermedia
LUCA - Campus Sint-Lukas Brussel
Paleizenstraat 70
B-1030 Brussel

didadragana@gmail.com