Educatieve masteropleiding
2 jaar / 120 studiepunten

Hoe ziet de opleiding eruit?

Over de opleiding

Na je bacheloropleiding Audiovisuele Kunsten, Beeldende Kunsten of Productdesign kan je kiezen tussen een Domein-specifieke Master of een Educatieve Master. In een educatieve masteropleiding ga je vanuit je artistieke praktijk een dialoog aan met educatie.

De nieuwe Educatieve Master is gericht op de rol van de kunstenaar in de maatschappij. Naast je bevoegdheid in het onderwijs, de vroegere lerarenopleiding, verwerf je competenties om sociaal-artistiek en publieksgericht te werken. De leraar-kunstenaar inspireert jong en oud met actuele educatieve processen. Als betrokken kunstenaar vertaal je ‘leren en creëren’ naar artistieke, sociale, politieke, culturele, museale en bedrijfseconomische contexten.

De Educatieve Master is een tweejarig traject van 120 studiepunten met een gevarieerd programma. 

In het artistieke luik ga je aan de slag in de masterateliers waar je vooropleiding bepaalt bij welke discipline je aansluit. Binnen je eigen artistieke praktijk ontstaat er een voortdurende wisselwerking tussen domeinspecifieke en kunsteducatieve invloeden. Verder biedt de opleiding het unieke atelier Labo aan waar collectief en experimenteel onderzoek centraal staan. Vanuit diverse invalshoeken word je gestimuleerd om mediumoverschrijdend te werken en publieksvriendelijke presentatiemogelijkheden te exploreren. Aan de hand van concrete veldwerkoefeningen, lees- en filmseminaries, werkweken en een actieve deelname aan projecten uit het werkveld zoek je naar de basiscondities voor het ontwerpen en opzetten van een artistiek-educatieve praktijk. 

Je masterproef vormt een geïntegreerd project dat beeldende kunsten, audiovisuele kunsten of productdesign verenigt met een maatschappelijk geëngageerd standpunt. De proef bestaat uit het afstudeerproject en een scriptie. De masterproef beoogt een afstudeerproject met een actuele centrale onderzoeksvraag die zowel op artistiek als educatief gebied relevant is. In je scriptie koppel je een theoretische onderzoekskader aan je artistiek project. Voor de begeleiding en oriëntatie van je  masterproef slaan de docenten uit je specialisatie en de Educatieve Master de handen in elkaar.

Naast een artistieke vorming biedt de opleiding diverse vakdidactieken, (internationale) stages, educatieve- en algemene vakken om als kunsteducator aan de slag te gaan in het werkveld. 

Meer informatie over het programma vind je terug in onze brochure. 

Het volledige curriculum  kan je ook terugvinden in het onderwijsaanbod.

Wanneer heb je les?

De educatieve lessen worden aangeboden op een vaste dag in de week (maandag in Brussel en Genk of dinsdag in Gent). De masterateliers, het labo en de stages worden gespreid in functie van je persoonlijk traject. Naast de contactmomenten werk je zelfstandig aan taken, groepswerken, lees- en studiemateriaal. 

Onderwijspartners

De Educatieve Master is stevig ingebed in een divers en breed netwerk van stageplaatsen in het onderwijs en in de kunsteducatieve sector. Zo wordt er in de opleiding samengewerkt met organisaties als Globe Aroma, Bronks, Art Basics, Musica, S.M.A.K., Kaaitheater, Artforum ...  Bovendien worden ook elk jaar stageplaatsen in Zambia en Cambodja ingericht.

Wil je aan de slag als leraar? Bekijk dan onze pagina over Werken in het onderwijs

Je docenten

Je docenten zijn actief als kunstenaar of ervaringsdeskundigen in kunsteducatie, pedagogie, kunstwetenschappen, sociologie,... Ze stellen jouw groeiproces centraal en staan je als coach, vanuit verschillende disciplines, bij doorheen je persoonlijk traject. Het uitgebreide docententeam bestaat uit Liesa Behiels, Grietje Cleys, Seppe Decubber, Chloë Delanghe, Mattijs Driesen, Joery Erna, Roel Kerkhofs, Steven Lenaers, Maureen Magerman, Lieven Segers, Stijn Van Dorpe, Els Vanobberghen, Nancy Vansieleghem, Filip Verneert, Andrea Wilkinson, Liesbet Verschueren en Sien Wissels. Voor de begeleiding van je masterproef en atelier kan je beroep doen op docenten uit de Audiovisuele Kunsten, Beeldende Kunsten en Productdesign. 

Waar heb je les?

Je kan inschrijven voor de Educatieve Master (inclusief verkort traject) op de campus in Gent, Brussel en Genk. 

LUCA zet als grootste School of Arts in op campusoverschrijdend onderwijs en brengt studenten uit verschillende artistieke disciplines met elkaar in contact. Deze waardevolle uitwisseling wordt in de opleiding concreet gemaakt door een aantal lessen of projecten collectief te organiseren. 

Na je studie

Na je studie ben je klaar voor het echte werk. Je bent in staat om je eigen artistiek praktijk te vertalen naar inspirerend onderwijs en/of sociaal-educatieve projecten. Je hebt de nodige inzichten verworven om te weten waar je jouw talenten kan ontplooien in het culturele veld. 

In het kader van levenslang leren nodigen we alumni uit voor werkdagen die aanzetten tot voortdurende bijscholing. 

Verkort traject

Ben je al leraar in het lager, secundair, hoger of deeltijds kunstonderwijs? Dan kan je de stagecomponent van de opleiding afwerken in je eigen klas als Leraar In Opleiding (LIO-baan). Deze is binnen de opleiding aan bepaalde voorwaarden onderworpen. Voor vragen over LIO, eventuele vrijstellingen of vragen rond de  overstap van de Specifieke Lerarenopleiding naar de Educatieve Master maak je een individuele afspraak met de studieloopbaanbegeleider. (grietje.cleys@luca-arts.be)

Wil je aan de slag als leraar? Bekijk dan onze pagina over Werken in het onderwijs

Starten

Je dient te voldoen aan de voorwaarden i.v.m. taal, leerkrediet en verblijf. Meer info 

Om te starten in de Educatieve Master Beeldende Kunsten, Audiovisuele Kunsten of Productdesign beschik je over een academisch bachelordiploma in de kunsten. Wie dit diploma in Vlaanderen behaalde, kan rechtstreeks inschrijven. Voor instromers met een niet-Vlaams diploma organiseren we driemaal per jaar een Master Assessment.

Dezelfde voorwaarden gelden om in te tekenen voor het verkort traject. Hier beschik je weliswaar over een academisch master diploma in de kunsten. 

De introductiemomenten voor de opleiding Educatieve Master gaan door op:

- campus Sint - Lucas Gent maandag 20 september om 10u30 (lokaal A2)

- campus Sint - Lukas Brussel donderdag 23 september om 09u00 (C-3.15 = groot auditorium)

- campus C-mine Genk donderdag 23 september (tijdstip en locatie nog te bevestigen)

Probeer deze momenten niet te missen zodat je met alle nodige informatie van start kan gaan. 

Kom langs

Op maandag 23 augustus ben je welkom op het infomoment campus Sint-Lukas Brussel van 14u30 tot 17u00 of campus C-mine Genk van 09u00 - 13u30. 

Campus Sint - Lucas Gent voorziet een infomoment Beeldende Kunsten op dinsdag 31 augustus om 14u en 16u waar ook de Educatieve Master aan bod komt. 

Dinsdag 7 september kan je om 18u30 een online Edu infosessie volgen over het verkorte traject. Meer info

Nog vragen?

Contacteer ons : 

educatie.brussel@luca-arts.be

educatie.gent@luca-arts.be

educatie.genk@luca-arts.be

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.

Laat je alvast verleiden door alumni Timothy Wennekes.

(gemaakt in het kader van een infosessie voor 3BA audiovisuele kunsten)

Video

Download onze brochure: