elinehellemans1 [at] gmail.com
+32 479 69 05 68

Een afstand nabij

Afstand en nabijheid bestaan niet zonder elkaar. Het missen van het ene versterkt het andere. Iedereen zoekt vanuit zichzelf een balans. Waardoor we continu een dynamische ruimte creëren tussen ons en onze omgeving. Wat als we nu eens bewuster omgaan met die ruimte tussenin? Dit zou misschien kunnen helpen in het delen van ruimte. Zou textiel als tactiel en tactvol medium een bemiddelaar kunnen zijn in een ontmoeten, in die gedeelde ruimte?

Ik studeerde eerst Burgerlijk-Ingenieur met de afstudeerrichting Architectuur aan KULeuven en in september 2020 studeerde ik af in Textiel Ontwerp aan LUCA School of Arts te Gent.

De keuze voor beide richtingen komt vanuit de drang om op een tactiele en inzichtelijke manier sfeervolle ruimtes te willen creëren.

Het aftasten van de grenzen van mijn persoonlijke ruimte is hierbij heel belangrijk. Dit gaat steeds gepaard met een onderzoek naar materialiteit, tactiliteit, textuur, kleur, licht, duurzaamheid,...

CV

2019 - 2020 Master Textielontwerp aan LUCA School of Arts, Gent 
2017 - 2019 Bachelor Beeldende kunsten: Textielontwerp aan Luca School of Arts, Gent 
2015 - 2018 Master Burgerlijk-Ingenieur:Architectuur aan K.U.Leuven, Leuven 
2011 - 2015 Bachelor Burgerlijk-Ingenieur: Architectuur aan K.U.Leuven, Leuven