About

Eva Cardon, doctoraat in de kunsten

Nooit meer alleen: zoektocht naar een beeld/taal voor het prille moederschap bekijkt hoe meerstemmig werken de artistieke praktijk en reflectie kan verbinden. Aan de hand van getuigenissen van buitenaf werd een beeldverhaal opgebouwd rond verschillende aspecten van het moederschap en relaties die verschuiven na het krijgen van een kind. Niet de autobiografische impuls stond centraal, maar het zoeken naar en documenteren van gemeenschappelijke kernen in de ervaring. Ook het onderzoek naar creatieve processen van kunstenaars uit verschillende domeinen vormt een laag die resoneert en Nooit meer alleen in een ruimer veld plaatst. In de tekst worden de bewegingen achter het maken van een beeldverhaal ontsloten. Het project bevraagt de grenzen van het medium terwijl het ze verlegt.

Promotoren:

  • Prof. dr. Anneleen Masschelein (Promotor, KU Leuven)
  • Dr. Tom Lambeens (Copromotor, PXL)

Begeleidingscommissie:

  • Mrs. Judith Vanistendael (LUCA)
  • Dr. Leni Van Goidsenhoven (KU Leuven)

Onderzoekseenheid: Intermedia

Looptijd: 2015 - 2021

Contact: eva.cardon@luca-arts.be