Examenresultaten

Quoteringschaal bij evaluaties

LUCA streeft maximale transparantie na over de wijze van evalueren en beoordelen. De leerdoelen die je in elk opleidingsonderdeel moet bereiken vind je in de ECTS-fiches.
Op basis van deze doelstellingen word je beoordeeld.
Docenten gebruiken hierbij ook een algemene beoordelingsschaal (zie bijlage).