Facing the Hero

Internal Financing

Joseph Campbell destilleerde uit alle grote klassieke verhalen de ‘hero’s journey’3. Het verhaal van de held die een oproep krijgt om zijn vertrouwde wereld achter te laten en daar na reflectie op ingaat. De held ondergaat fysiek en psychisch lijden om zo een oplossing te vinden voor het gevaar dat zijn gemeenschap bedreigt. Transformational heroes doen dat vanuit een moreel ideaal, terwijl transactional heroes eerder instrumenteel handelen en pragmatische oplossingen zoeken. Beiden houden de droom in stand dat het collectief geluk maakbaar is. En omdat zij bewonderenswaardige eigenschappen bezitten, willen we ons -als kijker- aan hen spiegelen.
De held is archetypisch en universeel, maar heeft duizend gezichten. In de oudheid was de held een god-mens of een koningszoon. In de Verlichting werd hij gedemocratiseerd en in de postmoderniteit gedeconstrueerd. Hij moest de hoofdrol overlaten aan de falende antiheld, die hierdoor de ontreddering en teleurstelling van het publiek vertaalde.
Maar vandaag duikt de held weer overal op. Populaire narratieve genres4 creëren
heldenverhalen rond de opbouw van een nieuwe maatschappij of rond de vraag hoe te overleven na een ingrijpende verandering. In meer realistische contexten echter leidt die collectieve verbeeldingskracht vooral tot moreel ambivalente helden. In academische kringen wordt de held vaak kritisch bekeken vanwege zijn prototypische mannelijkheid of als uitdrager van een meritocratisch wereldbeeld.
De dromen en het verlangen naar heroïek zijn dus niet dood. Evenmin als de nood tot spiegelen.
Alleen lijkt de rol en het gezicht van de hedendaagse  held  grondig  geproblematiseerd. Facing the hero wil nagaan welke gezichten (persona’s) de held moet aannemen om in deze tijd een appel te kunnen doen op de huidige en komende generaties. Hoe kan een kritische benadering van de
concepten ‘held’ en ‘heldenverhaal’ jonge theatermakers en kunstenaars inspireren en aanzetten om -ook interdisciplinair- te reflecteren en creëren?
In Facing the hero gaat LUCA Drama een partnerschap aan met twee theatergezelschappen en de opleiding Animatiefilm (campus Sint Lukas). Zes in het onderwijs ingebedde artistieke werkpakketten behandelen telkens één specifiek aspect van de onderzoeksvragen. Een team van doctoraatsonderzoekers en academici zorgt voor reflectieve omkadering van alle artistieke werkpakketten en werkt daarbij samen met de internationale partner,
de Albrecht-Ludwigsuniversität van Freiburg (D).

Onderzoekers:

  • Geert Kestens (projectleider, KU Leuven/LUCA)
  • Benjamin Van Tourhout (NUNC)
  • Kris Cuppens (LUCA)
  • Geert Vandenbroele (LUCA)

Onderzoekseenheid: Music & Drama

Looptijd: 2015 - 2019