ALGEMEEN

Mag ik vanaf 18 mei naar de campus komen?

Je mag enkel naar de campus gaan voor essentiële zaken die je niet (van) thuis kan doen: bijv. voor een onderwijs- of examenactiviteit die door de opleiding op de campus is gepland of als je een werkplek reserveerde. Op afspraak kan je ook materiaal ophalen. Kom niet langer dan een kwartier voor je afspraak naar de campus. Vanaf dat je binnen komt, ontsmet je je handen en volg je de richtlijnen van de signalisatie, het personeel en de stewards. Na afloop van je activiteit blijf je niet in de omgeving van de campus hangen, maar ga je terug naar huis of je kot.

Hoe toon ik aan dat ik op de campus moet zijn?

Uiteraard controleren we wie de campus binnen komt. Je naam moet op de controlelijst van de steward staan. Neem dus steeds je student- of personeelskaart mee en de eventuele bevestiging van de afspraak (mail of Tolinto-app).

Je krijgt alleen toegang als je een afspraak in een werkplaats, uitleendienst, bibliotheek, atelier… of een uitnodiging van een docent (jury, examen, feedback, …) hebt gekregen. De docenten en de diensten geven ook je naam door voor de lijst van de steward..

Moet ik een mondmasker dragen op de campus en zelf de nodige desinfecterende producten meebrengen?

Als je de regels van de social distance en de hygiëne correct volgt, zou dat in principe moeten volstaan. Tenzij de overheid anders beslist, is het niet verplicht dat je op de campus een mondmasker draagt. We bevelen wel aan dat je steeds zelf een mondmasker bij hebt zodat je het kan aandoen bij omstandigheden waarbij de social distance niet kan worden gerespecteerd. LUCA voorziet voldoende mogelijkheden en gepaste producten om regelmatig je handen te wassen. In lokalen waar activiteiten plaats vinden, zijn handhygiënesets aanwezig.

Hoe beweeg ik me op de campus?

Je bewaart altijd minsten 1,50 m (social distance) afstand van andere personen de campus. Je neemt de kortste weg naar het lokaal waar je moet zijn. Daarbij volg je de aangebrachte markeringen en signalisatie. Respecteer het eenrichtingsverkeer op de trappen. Liften worden enkel gebruikt door personen met een beperkte mobiliteit. Als je materiaal komt halen of brengen kan je uitzonderlijk ook de lift gebruiken. Geef dit dan duidelijk aan in je aanvraag voor je afspraak. Na afloop van je activiteit verlaat je de campus via de kortst mogelijke weg.

Met hoeveel personen mogen we in een lokaal?

Het aantal plaatsen in de lokalen is aangepast aan de regels van de social distance. De mogelijke bezetting van de lokalen is aanzienlijk verlaagd en wordt duidelijk aangegeven. Ga steeds tijdig naar je lokaal zodat je niet moet drummen om binnen te gaan, respecteer de aangebrachte markeringen en wissel tijdens de activiteit niet van plaats.

Welke hygiëne maatregelen worden er genomen?

De lokalen worden continu verlucht met buitenlucht door het regelmatig open zetten van de ramen en/of door de voorziene ventilatiesystemen. Tussen verschillende activiteiten worden werkoppervlaktes, tafels, toetsenborden, schermen, computermuizen enz. gereinigd en gedesinfecteerd. Er worden voldoende handwassers ter beschikking gesteld en in de lokalen vind je ook hygiënesets.

Is er drinkbaar water beschikbaar op de campus?

Het leidingwater op de campus is uiteraard drinkbaar. Maar je brengt zelf je eigen, bij voorkeur herbruikbare, fles mee. Zorg voor een herkenningsteken zodat niemand zich kan vergissen van fles.

Ik voel me ziek maar ik heb een afspraak op de campus?

Als je ziek bent of je vertoont milde symptomen van ziekte, dan blijf je thuis. Je komt in geen geval naar de campus. Als je toch komt en er bijv. koorts, hoesten, … zou worden vastgesteld, word je de toegang tot de campus geweigerd.

Als je door ziekte je afspraak niet kunt nakomen, verwittig je de persoon/dienst waarmee je een afspraak had. Eventueel maak je een nieuwe afspraak.


STUDENTEN

Welke lessen gaan er opnieuw door?

Ook na 18 mei zijn er geen gewone lesactiviteiten. Instructielessen die noodzakelijk zijn om bepaalde praktijkmodules af te ronden zijn wel mogelijk; maar enkel met strikte opvolging van  de algemene regels voor hygiëne, de gereduceerde capaciteit van de lokalen en het desinfecteren van de gebruikte materialen na ieder contactmoment. De aangepaste planning voor jouw afstandslessen en de eventuele activiteiten op de campus vind je terug op Toledo via je opleidingspagina.

Je kan je fysieke stages  opnieuw opstarten als  je stageplek de nodige veiligheidsregels respecteert. In overleg met je stagecoördinator en de stageplek, zal je stagecontract aangepast worden en kan je weer aan de slag. 

Gaan er nog atelieractiviteiten door?

Nee, er zijn na 18 mei geen gewone atelieractiviteiten meer. Je komt enkel op afspraak naar de campus voor een activiteit die essentieel is en niet thuis kan plaatsvinden: een instructieles, een individuele feedback sessie waarbij het belangrijk is om het werk fysiek te zien of een jury. Jouw opleiding zal via de Toledopagina aankondigen of er voor jou atelieractiviteiten plaats vinden. Volg dus de aangepaste corona-planning van je opleiding op Toledo.

Zal ik voor examens naar de campus moeten komen?

De algemene regel is dat examens online worden georganiseerd of dat ze worden vervangen door een alternatieve opdracht. De juiste informatie daarover ontvang je van je opleiding. Wanneer het echt niet anders kan wordt een examen op de campus of een externe locatie georganiseerd. Voor je examens raadpleeg je de aangepaste corona-planning van je opleiding op Toledo. Ook hier respecteer je de maatregelen van de social distance en de handhygiëne. Je volgt de richtlijnen die je worden gegeven. Je brengt steeds je eigen schrijf- en eventueel ander werkmateriaal mee.

  Zal ik mijn werk fysiek kunnen presenteren voor een jury?

  Als het echt noodzakelijk is om je werk fysiek te kunnen zien of horen om het te kunnen beoordelen, organiseren we een fysieke jury. Dit gebeurt met respect voor de social distance, de beperkte capaciteit van de lokalen en de algemene richtlijnen. We vermijden grote groepen worden en werken met tijdslots. Je opleiding bezorgt je via de opleidingspagina’s op Toledo tijdig alle concrete informatie.

  Kan ik nog een beroep doen op examenfaciliteiten in deze bijzondere examenperiode met gewijzigde examenvormen?

  Heb je een bijzonder statuut? Dan heb je ook tijdens deze uitzonderlijke examenperiode recht op examenfaciliteiten. 
  Een verandering van examenvorm kan ervoor zorgen dat er een andere soort ondersteuning nodig is. Heb je nog vragen, contacteer de zorgcoaches.

  Zij stelden hiervoor trouwens enkele tips op. 

  Ik heb nog werk en/of materiaal op de campus staan dat ik nodig heb om verder te kunnen werken aan mijn opdrachten/projecten. Kan ik dat komen ophalen?

  Vanaf 20 april kan je onder voorwaarden toegang te krijgen tot de campus om je persoonlijk materiaal op te halen dat zich daar nog bevindt. Hier doe je je aanvraag.

  Wat zijn de algemene voorwaarden?

  • Je dient je aanvraag uiterlijk elke vrijdag vóór 11.00u in, voor afhaling de daarop volgende week.
  • Het gaat om noodzakelijk materiaal voor je studievoortgang of onderzoek dat niet op een andere manier is te verkrijgen of waar geen alternatief voor is.
  • Dit geldt enkel voor persoonlijke eigendommen, niet voor materiaal van de uitleendiensten van LUCA.
  • Als je aanvraag wordt goedgekeurd, krijg je een tijdslot van max. 20 à 30 minuten toegewezen. Dat moet je respecteren.
  • Je hebt een schriftelijke en persoonlijk toestemming van de campusmanager die je moet voorleggen bij afhaling van je materiaal.

  Kan ik terugkeren naar mijn kot?

  Uiteraard kan je terugkeren naar je kot. Maar je moet wel kiezen: ofwel verblijf je op je kot, ofwel thuis. Pendelen tussen je kot en thuis is niet toegelaten. Ook op kot respecteer je de regels van social distance.


  LUCA DIENSTEN

  Kan ik nog materiaal van LUCA lenen via de uitleendiensten?

  Materiaal ontlenen kan nog steeds, maar LUS is niet beschikbaar voor studenten. Op de toledo pagina van de werkplaatsen kan je de info terugvinden die voor elke uitleendienst van toepassing is. (http://www.luca-arts.be/werkplaatsen) Ook volgen we een aantal strikte regels om de gezondheidsrisico’s te beperken. De belangrijkste maatregel is dat de uitgeleende materialen na terug inleveren 72 uren in quarantaine worden geplaatst. Dat heeft uiteraard invloed op de beschikbaarheid van materialen. Om iedereen zo goed mogelijk te kunnen bedienen, verwachten we dan ook dat je aanvragen redelijk en realistisch zijn. Volg bij het ophalen en terugbrengen van de materialen de signalisatie en de richtlijnen van de werkplaatsmedewerker.

  Heb je voor een jury bepaalde materialen langer nodig, dan doe je je aanvraag via je opleiding.

  Hoe maak  ik gebruik van de werkplaatsen op de campus?

  Studenten kunnen enkel op afspraak terecht in de werkplaatsen (http://www.luca-arts.be/werkplaatsen). Daardoor kunnen we de noodzakelijke gezondheidsmaatregelen nemen en een zo ruim mogelijke dienstverlening aanbieden. Binnen Toledo is een reservatieformulier waar je max. 2 reservaties per werkplaats kan aanvragen. Dat formulier vind je op de community-pagina van de werkplaatsen. Elke werkplaats kan eigen specifieke gebruiksrichtlijnen hebben. Die vind je ook op Toledo. Een reservatie is definitief als de werkplaatsmedewerker een bevestigingsmail heeft gestuurd. Die bevestiging is nodig om toegang tot de campus te krijgen.

  Enkele belangrijke regels:

  - respecteer je afspraak, de timing, de specifieke regels en de richtlijnen van de werkplaatsmedewerkers

  - Je kan een reservatie tot 48 u op voorhand annuleren, tenzij anders aangegeven op de toledo pagina.

  - Je voorziet zelf in de noodzakelijke Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) voor de werkplaats waar je wilt werken. Deze kunnen verschillen van werkplaats tot werkplaats. Heb je deze PBM niet bij je, dan mag je geen gebruik maken van de werkplaats.

  Welke IT-toepassingen zijn beschikbaar?

  Er wordt hard gewerkt om zoveel IT-toepassingen beschikbaar te hebben. Raadpleeg voor de meest actuele informatie regelmatig de helpdeskpagina 

  Kan ik de bibliotheek gebruiken?

  Je kan alleen terecht in de bibliotheken voor afhalen en terugbrengen van bibliotheekmaterialen. Daarvoor maak je een afspraak via de reserveringstool op de community-pagina van de LUCA bibliotheken  (C-7347677-K) op Toledo. Een afspraak maak je voor de daaropvolgende werkweek. 

  Op de campus in Brussel kan je bibliotheekmaterialen inleveren in de brievenbus, in Leuven kan het in een speciaal geplaatste inleverbus. Daarvoor hoef je de campus niet te betreden en dus ook geen afspraak te maken.

  Om besmettingsgevaar te vermijden wordt het binnengebrachte materiaal pas na 72 uren weer vrijgegeven.

  De werkplekken in de bibliotheken kan je niet gebruiken.

  Maak zo veel mogelijk gebruik van de digitale bronnen die onze bibliotheken aanbieden en vergeet niet de bibliothecarissen altijd beschikbaar zijn om al jouw vragen te beantwoorden!

  Contact: LUCA bibliotheken

  Kan ik de administratieve diensten van de hogeschool, Stuvo, de zorgcoaches, de trajectbegeleiders of de ombudsen bereiken?

  Je de STUVO-medewerkers contacteren via de gekende contactgegevens. In deze bijzondere tijden kun je meer dan ooit bij hen terecht als je vragen hebt over studiekosten, studiefinanciering, psychologische begeleiding… Momenteel organiseert Stuvo Brussel en Gent iedere weekdag tussen 16 en 17 uur een live chatbox. Daarnaast zijn afspraken mogelijk via skype of telefoon. Studenten in Leuven en Genk kunnen terecht bij hun lokale stuvo-medewerkers.

  Omdat thuiswerken de algemene regel blijft, kan je ook de collega’s van de verschillende administratieve diensten, trajectbegeleiders, ombudsen, ... enkel online contacteren via de gekende mailadressen en telefoonnummers. Indien nodig kan je een afspraak maken via de mailadressen van de betrokken medewerkers.

  Kan ik op de campus eten?

  Door de planners worden alle activiteiten zo gepland dat (middag)pauzes of springuren niet op de campus plaats vinden. Studentenrestaurant, broodjesbar, … zijn gesloten. Ook andere ontmoetingsruimtes zijn niet toegankelijk.

  Kan ik beroep doen op de EHBO tijdens mijn activiteit op de campus?

  Gedurende de kantooruren is er  één EHBO’er aanwezig op campus. Door de opgelegde afstandsmaatregel is de dienstverlening beperkter dan voorheen. Er zal sneller een beroep worden gedaan op professionele hulpverlening. Heb je de EHBO-medewerker nodig dan contacteer je het onthaal op de campus.


  PERSONEEL

  Welke maatregelen zijn er voor lessen of atelieractiviteiten die plaats vinden op de campus?

  In principe geen. Het algemene uitgangspunt dat iedereen thuis werkt blijft gelden. De enige uitzondering wordt gemaakt voor Instructielessen die noodzakelijk zijn om bepaalde praktijkmodules af te ronden. Deze kunnen doorgaan op voorwaarde dat een aantal strikte regels wordt gerespecteerd:  de regels i.v.m. hygiëne,  de gereduceerde capaciteit van de lokalen (o.a. werkplekken: minimaal 10 vierkante meter per persoon) en het desinfecteren van de gebruikte materialen na ieder contactmoment (alle tafels, stoelen, toetsenborden, schermen, knoppen desktop en computermuizen desinfecteren/schoonmaken na gebruik of 72 uur ongebruikt laten tussen twee sessies).

  Kan ik activiteiten (bezoeken/werkplaatsen/jury’s/…)plannen buiten de campus?

  Indien deze activiteiten doorgaan in een professionele omgeving (bijv. een bedrijf/tentoonstellingsruimte met ondersteuning) waar er voldoende maatregelen worden genomen om over een veilige situatie te kunnen spreken, kan dit perfect doorgaan. Zo niet (bijv. jury’s bij studenten thuis) dient een er een alternatief te worden gezocht.

  Hoe maak ik een afspraak met een of meerdere studenten?

  10 dagen voor de start van de lesweek dien je een aanvraag in bij de planner van jouw campus. De planner bespreekt jouw aanvraag met de campusmanager en de regio facility manager. Zij toetsen je aanvraag af aan de veiligheidsmaatregelen die LUCA moet respecteren. Na hun goedkeuring krijg je toegang tot de campus en kan je concrete afspraken met jouw studenten vastleggen. De namen van de studenten bezorg je uiterlijk 5 dagen voor de start van de lesweek aan de planner zodat de studenten kunnen worden opgenomen op de controlelijst van de steward.
  Let op, ook als je studenten individueel toegang tot een atelier wilt geven, moet je dat via de planner aanvragen.

  Hoe organiseer ik overleg/bespreking (van werk) op de campus?

  Het uitgangspunt blijft dat overleg en besprekingen zoveel mogelijk via digitale platforms moeten gaan. Kant het echt niet anders dan op de campus, hou dan minimaal 1,5m afstand van elkaar, wissel geen documenten uit, vraag aan de student om zelf het eigen werk te hanteren desinfecteer  na gebruik het meubilair en eventuele apparaten met de producten van de hygiëneset. Verlucht het lokaal zo veel mogelijk.

  Hoe neem ik examen af?

  De algemene regel is dat examens online worden georganiseerd of dat ze worden vervangen door een alternatieve opdracht. Binnen de opleidingen zijn daarover afspraken gemaakt. Wanneer het echt niet anders kan, wordt een examen of een jury op de campus of een externe locatie georganiseerd. Daarbij worden de regels van de social distance gerespecteerd. Voor het uitdelen van de schriftelijke examens wast en desinfecteert de docent de handen. Na afloop van het examen deponeren de studenten hun examenkopie in een kartonnen doos die wordt afgesloten door de docent. De ingevulde documenten mogen pas na 48 uur door de docent uit de doos worden genomen om te verbeteren. Bij een mondeling examen is het niet de bedoeling dat de student de vragen zelf trekt. Aanwijzen mag, waarna de docent zelf de gekozen vragen van de tafel neemt en voorleest. Tussen twee studenten in reinigt en desinfecteert de docent de stoel en de tafel waar de student plaats neemt.

  Kunnen studenten nog een beroep doen op examenfaciliteiten in deze bijzondere examenperiode met gewijzigde examenvormen?

  Ja, dat kan nog steeds. Een verandering van examenvorm kan ervoor zorgen dat er een andere soort ondersteuning nodig is. De zorgcoaches stelden hiervoor enkele tips op. Voor eventuele vragen kan je terecht bij de zorgcoaches.

  Zijn er bijzondere maatregelen voor het gebruik van de film- en fotostudio’s en repetitielokalen?

  Uiteraard bewaak je steeds de regels van de social distancing. De nu geldende  okaalcapaciteit is hierop aangepast. Zorg er voor dat elke gebruiker zoveel mogelijk eigen materiaal meebrengt. Desinfecteer gemeenschappelijk gebruikt materiaal bij wissel van gebruikers en zeker na afloop van de activiteit.. Voor veel materiaal is dit niet mogelijk zonder het te beschadigen. Idealiter wacht je dan 72u voor het materiaal door iemand anders te laten gebruiken. Indien dit niet mogelijk is, zorg er voor dat iedereen de handen wast voor gebruik en aan het einde van de activiteit. Verlucht deze ruimtes regelmatig.

  Als de regel van de social distancing moeilijk te garanderen is, wijs de aanwezigen er op dat ze een mondmasker moeten opzetten.

  Hoe is de organisatie in de uitleendiensten?

  Materialen uitlenen van de verschillende uitleendiensten blijft mogelijk en enkel en alleen op afspraak. LUS is wel niet beschikbaar. Op de toledo pagina van de werkplaatsen kan je de info terugvinden die voor elke uitleendienst van toepassing is. (http://www.luca-arts.be/werkplaatsen)

  Er worden wel een aantal strikte regels gevolgd met de bedoeling om de gezondheidsrisico’s te beperken. Omwille van de gevoeligheid van vele materialen en technologie desinfecteren we niet. De uitgeleende materialen worden nadat ze terug zijn ingeleverd 72 uren in quarantaine te plaatsen. Daarna worden ze via LUS terug aangeboden.

  De medewerker van de uitleendienst zorgt er voor dat het uitlenen volgens de algemene richtlijnen onder hygiënische omstandigheden verloopt. Bij het terugbrengen plaats de ontlener het uitgeleende materiaal in de quarantaine-zone. In aanwezigheid of onder toezicht van de uitleendienstmedewerker controleert de ontlener het materiaal. Daarbij wordt door de uitleendienstmedewerker een foto gemaakt van het materiaal met de studentenkaart van de ontlener er zichtbaar bij. Na 72 uur plaatst de uitleenmedewerker het materiaal onder hygiënische omstandigheden terug in de uitleendienst en staat het opnieuw beschikbaar in LUS.

  Voor jurymomenten kunnen studenten enkel via de opleidingen materialen (bijv. projectoren) voor langere tijd uitlenen. Binnen de opleiding wordt dan afgesproken wie die dit materiaal bedient. Dit kan slechts één persoon zijn.

  Hoe maak ik een afspraak in een van de werkplaatsen?

  Op de Toledo-community ‘werkplaatsen en uitleendiensten’ vind je een overzicht van alle werkplaatsen. Misschien ben je nog niet geregistreerd voor die community? Dat kan eenvoudig via Toledo. (C-7883155-K)
  Als jouw werkplaats toegankelijk is, dan vind je bij die werkplaats een inschrijvingstool waarmee je een afspraak kan maken. Om een geldige afspraak te verwerven moet je ze minimum 3 dagen op voorhand aanvragen. Je krijgt daarna een bevestigingsmail, die breng je mee of toon je op je gsm aan de steward. Geen bevestiging, geen toegang.

  Ik voer administratief werk uit op de campus. Waar moet ik op te letten?

  Spreek vooraf af met de collega’s die een werkplek hebben in dezelfde ruimte. Werk enkel aan je eigen bureau, gebruik geen flexwerkplekken. Verlucht de ruimte zoveel als mogelijk. Moet je met meerdere collega’s dezelfde deuren hanteren, hou de deur dan open met een bijv. een spie. Dit mag niet bij branddeuren (te herkennen aan de rondjes in de rug van deur). Beperk het gebruik van fotokopieermachines en was je handen veelvuldig.

  Ik moet als personeelslid op de campus aanwezig zijn maar ik denk je  tot een risicogroep te behoren?

  Je neemt contact op met de dienst HR zodat deze jou in contact kan brengen met IDEWE voor een telefonische consultatie. Het is immers de arbeidsgeneesheer die beslist of je tot een risicogroep behoort en welke extra maatregelen nodig zijn.

  Op 1/5/2020 hanteerde IDEWE onderstaande criteria: ernstige hartaandoeningen waardoor er een verminderde hartfunctie of hartfalen aanwezig is, COPD/longlijden waarvoor op regelmatige basis medicatie moet ingenomen worden, ernstige nierinsufficiëntie, na niertransplantatie of bij dialyse, diabetes (indien niet stabiel geregeld en/of aanwezigheid van comorbiditeit (obesitas, hoge bloeddruk of nierproblemen), ziekte van Addison, inname van immuunsuppressieve medicatie (cortisone , chemotherapie, en andere immuunonderdrukkende medicatie voor chronische systeemaandoeningen, oncologische problemen….), verminderde weerstand: bv door ernstige aangeboren of verworven immuunstoornis, stamceltransplantatie < 2 jaar geleden, asplenie (geen milt), ernstige leucocytopenie…

  Bestellingen en leveringen in tijden van Corona

  Heb je vragen over hoogdringende aankopen n.a.v. de coronacrisis, of over leveranciers met uitvoeringsproblemen n.a.v. de coronacrisis, neem dan contact op met onze aankoopadviseur. Hij kijkt dan samen voor een oplossing, conform de wet op de overheidsopdrachten.

  Ik kom met de fiets naar het werk. Kan ik gebruik maken van de douches?

  Het gebruik van douches op de campus is momenteel niet toegelaten.

  Kan ik een attest krijgen om mijn professionele verplaatsingen te verantwoorden?

  Als je een attest nodig hebt voor noodzakelijke professionele verplaatsingen, dan kan je dat via mail aanvragen bij de campusmanager.

  Voor status updates, veelvoorkomende vragen rond de invloed van COVID-19 op je lesactiviteiten check onze overzichtspagina.