Wat gebeurt er nu met lessen, stages en andere onderwijsactiviteiten?

Er worden voorlopig geen onderwijsactiviteiten georganiseerd op de campussen van LUCA School of Arts. De opleidingen en de docenten nemen de nodige acties om jullie via digitale tools zoveel mogelijk alternatieven voor de geplande lessen aan te bieden. Vanaf 18 mei (tenzij de overheid tussentijds anders zou beslissen) worden de campussen en de faciliteiten terug gecontroleerd open gesteld voor activiteiten waar geen digitaal alternatief voor bestaat. Raadpleeg voor concrete informatie regelmatig Toledo. 

Alle fysieke stages worden tot nader order opgeschort. Als je stageplek thuiswerk toelaat, dan kan je met hen afspraken maken om je stage verder zetten. Informeer je stagecoördinator hierover. Als je je stage moet onderbreken, dan zal je even moeten wachten om duidelijkheid te krijgen over hoe het verder moet. In de loop van april wordt binnen het Vlaamse hoger onderwijs noodzakelijke afspraken gemaakt voor het verdere verloop van dit academiejaar.

Kan de opleiding me tijdig een (week)planningen bezorgen?

LUCA streeft ernaar dat elke opleiding een (week)planning opstelt voor de studenten. Daarbij wordt gevraagd om duidelijk aan te geven wat ze van je verwachten en welke platforms worden gebruikt. Raadpleeg daarom regelmatig Toledo.

Hoe wordt omgegaan met de studielast van mijn vervangopdrachten?

De docenten waken erover om je studielast te coördineren en goed te spreiden. Ze zorgen  er voor dat vervangende opdrachten je niet meer tijd kosten dan de oorspronkelijke les. Aarzel niet om je docenten aan te spreken indien je het gevoel hebt dat de studiebelasting niet meer evenwichtig is.

Ik heb nog werk en/of materiaal op de campus staan dat ik nodig heb om verder te kunnen werken aan mijn opdrachten/projecten. Kan ik dat komen ophalen?

Vanaf 20 april kan je onder voorwaarden toegang te krijgen tot de campus om je persoonlijk materiaal op te halen dat zich daar nog bevindt. Hier doe je je aanvraag.

Wat zijn de algemene voorwaarden?

 • Je dient je aanvraag uiterlijk elke vrijdag vóór 11.00u in, voor afhaling de daarop volgende week.
 • Het gaat om noodzakelijk materiaal voor je studievoortgang of onderzoek dat niet op een andere manier is te verkrijgen of waar geen alternatief voor is.
 • Dit geldt enkel voor persoonlijke eigendommen, niet voor materiaal van de uitleendiensten van LUCA.
 • Als je aanvraag wordt goedgekeurd, krijg je een tijdslot van max. 20 à 30 minuten toegewezen. Dat moet je respecteren.
 • Je hebt een schriftelijke en persoonlijk toestemming van de campusmanager die je moet voorleggen bij afhaling van je materiaal.

Is een eenmalige verplaatsing tussen thuis en kot onder de toegelaten? Hoe kan ik mij als student dan legitimeren?

Onderwijs op afstand vereist dat je als student al je studiemateriaal bij de hand hebt. Studeer je thuis en moet je langs je kot om dingen op te halen, dan kan je je daarvoor legitiem verplaatsen. Beperk dit wel tot één keer en denk meteen aan alles wat je nodig hebt. Neem de kortste weg en houd rekening met de aanbevelingen van social distancing.

Zorg dat je je zo goed mogelijk als kotstudent kan legitimeren: neem je studentenkaart en een kopie van je studentenfiche mee. Voor deze laatste ga je naar KU Loket - studentendossier - tabblad adressen.

Je kunt ook vragen aan je opleidingshoofd of de campusmanager om een mail aan jou te sturen waarin wordt bevestigd dat het voor jou noodzakelijk is om je studiemateriaal op te halen op je kot.

Hoe zullen de examens en jury’s verlopen aan het einde van het academiejaar?

LUCA doet er alles aan om je examens, jury, recital, eindwerk, stages en jaarafsluitingen zo vlot mogelijk te laten verlopen. Om jullie na 18 mei zoveel mogelijk aan jullie praktijk te laten werken, is beslist om de examenperiode dit jaar uitzonderlijk in te korten en te laten lopen van 15 tot 28 juni. 

Als het nodig is kunnen er ook al voor 15 juni evaluatieactiviteiten worden georganiseerd buiten de examenperiode, of in een korte bijkomende examenperiode tussen 11 en 20 mei, op het einde van de digitale lesweken. Dit wordt bekeken per opleiding. Meer concrete informatie zal je op Toledo vinden.

Ondanks deze noodzakelijke aanpassingen aan de examens en jury’s blijven de domein- en opleidingsspecifieke leerresultaten gelden op het moment dat je je bachelor- of masterdiploma behaalt. De kwaliteit van je diploma wordt dus niet aangetast.

  Omdat ik geen gebruik kan maken van de infrastructuur en de uitrusting van LUCA dreigt mijn eindwerk niet tijdig klaar te zijn voor de jury. Worden er hiervoor maatregelen genomen?

  LUCA zal er alles aan doen om je studievoortgang maximaal te faciliteren. De opleidingen zullen zelf gepaste acties en maatregelen uitwerken. LUCA School of Arts zal vanaf 18 mei de campussen en faciliteiten gecontroleerd terug open te stellen voor zaken die digitaal onmogelijk te realiseren zijn. Dit vraagt een plan van aanpak. Meer concrete informatie volgt. Blijf ondertussen regelmatig Toledo raadplegen.

  Ik kan niet thuis studeren. Wat moet ik doen?

  Helaas kunnen we voorlopig onze campussen niet openstellen. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat iedereen de lessen goed kan volgen. De komende dagen evalueren we continu of er bijkomende maatregelen nodig zijn. Blijf op de hoogte via Toledo over je lesopdrachten.

  Heb je vragen en/of problemen op vlak van huisvesting, financieel moeilijkheden, psychologische begeleiding …? Contacteer onze STUVO-medewerkers.

  Hoe kan ik inloggen op Academic Software?

  Door de recente cyberaanval zijn er een aantal log in-problemen. Geen nood. Academic Software blijft bereikbaar voor jou. Je logt gewoon rechtstreeks in via hun website 

  Voor deze en andere informatica-problemen kan je ook altijd kijken op onze helpdeskpagina 

  Ik heb nog uitgeleend materiaal van de bibliotheek of de uitleendienst in mijn bezit. Wat moet ik doen?

  Je draagt zorg van deze boeken en materialen alsof ze van jezelf zouden zijn. Je blijft er verantwoordelijk voor. Vanaf het ogenblik dat de campus terug opent, lever je deze materialen onmiddellijk terug binnen bij de uitleendienst of bibliotheek. Raadpleeg daarom zowel Toledo als de website van LUCA regelmatig voor de meest actuele informatie.

  Zijn de medewerkers van STUVO bereikbaar?

  Net zoals de andere personeelsleden van LUCA, kan je de STUVO-medewerkers contacteren via de gekende contactgegevens. In deze bijzondere tijden kun je meer dan ooit bij hen terecht als je vragen hebt over studiekosten, studiefinanciering, psychologische begeleiding… Momenteel organiseert Stuvo Brussel en Gent iedere weekdag tussen 16 en 17 uur een live chatbox. Daarnaast zijn afspraken mogelijk via skype of telefoon. Studenten in Leuven en Genk kunnen terecht bij hun lokale stuvo-medewerkers.

  Wat gebeurt er met de voorziene vakanties?

  Daaraan wordt niet gemorreld. De Paasvakantie van 6 tot en met 17 april blijft behouden. En dat geldt ook voor de zomervakantie. Enkel het einde van de examenperiode in juni zou wat kunnen verschuiven. Maar we houden vast aan de voorziene vakantieperiodes, omdat iedereen – meer dan ooit – de batterijen zal moeten opladen.

  Vinden er nog evenementen op de LUCA-campussen plaats?

  Alvast tot en met 18 mei blijven de deuren van de campussen gesloten. Er vinden tot dan ook geen activiteiten plaats. Publieke events zoals de Graduations-tentoonstellingen worden uitgesteld tot na de zomer. Raadpleeg daarvoor onze website, Toledo en onze social media.

  Ik heb een attest nodig?

  De deuren van LUCA zijn weliswaar gesloten, maar onze medewerkers van de onderwijsadministratie zijn per mail en telefonisch bereikbaar. Zij zullen binnen de geldende beperkingen het nodige doen om het gevraagde spoedig aan jou te bezorgen. Gebruik hiervoor de formulieren op onze website. 


  Bestellingen en leveringen in tijden van Corona

  Heb je vragen over hoogdringende aankopen n.a.v. de coronacrisis, of over leveranciers met uitvoeringsproblemen n.a.v. de coronacrisis, neem dan contact op met onze aankoopadviseur. Hij kijkt dan samen voor een oplossing, conform de wet op de overheidsopdrachten.

  Voor status updates, veelvoorkomende vragen rond de invloed van COVID-19 op je lesactiviteiten check onze overzichtspagina.