ma 16.05 - wo 18.05.2022

Campus Sint-Lucas Gent

Futures Bootcamp

Talks, lezingen en congressen

De UNESCO runt over de hele wereld Futures Literacy Labs waar ze changemakers, sociale ondernemers, uitvinders, rebellen en visionairen leren om nieuwe, complexe problemen aan te pakken zonder blinde vlekken. Wij halen die manier om te denken in scenario’s en het paradigma zonder pardon te shiften naar Gent. 

‘Futures literacy’, de toekomst kunnen lezen, is volgens de VN een essentiële competentie voor de 21ste eeuw.

Om de toekomst te plannen en te voorspellen, kijk je naar het verleden. Logisch? Niet als je dan de kans loopt de fouten uit het verleden te herhalen. Mensen zitten vol denkfouten. Die maken ons mooi, maar niet per se goed geëquipeerd om de toekomst slim aan te pakken. De toekomst lezen op een manier die niet Madame Soleil is, maar je wel voorbij je eigen ‘bias’ laat kijken, dat leer je hier. In drie dagen. Met toekomstpro(feet) Maya Van Leemput.

Deze bootcamp is een geleide rondleiding naar de toekomst, hoe ze er kan uitzien en hoe verbeelding, anticipatie en gerichte actie ons kunnen helpen om alle mogelijke scenario’s te bedenken en vervolgens af te wegen.

Drie dagen back to the future met Maya Van Leemput, toekomstkenner

Problemen oplossen zonder er nieuwe te creëren, daarvoor moet je je onderbewuste veronderstellingen durven benoemen en obstakels uit de weg ruimen die je brainpower en verbeeldingskracht in de weg liggen. Dat is de basis van wat Maya Van Leemput doceert. 

Maya Van Leemput is senior researcher bij ‘Open Time | Applied Futures Research’ van het departement Toegepaste Wetenschap & Kunsten van de Erasmushogeschool Brussel. Op haar cv staan UNESCO en the Association of Professional Futurists tussen vele andere namen met hoofdletters en gewicht. Wereldwijd trekt ze het onderzoek naar de toekomst en stelt ze vragen als ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet blijven hangen aan de oppervlakte in onze zoektocht naar potentiële nieuwe toekomstbeelden’

Je leert

  • Je oogkleppen afzetten en heel nieuwe perspectieven zien
  • Wat futures thinking is en hoe je de methodes en tools toepast op interdisciplinaire projecten
  • Toekomstscenario’s bedenken die heel nieuwe paden blootleggen
  • Reflecteren op je eigen research en professionele praktijk, met de blik op die mogelijke toekomsten

Het programma

Krijg inzicht in de verschillende manieren waarop je de toekomst kan ‘gebruiken’ in je eigen praktijk als lesgever, onderzoeker, kunstenaar...

Dag 1: Hoop & verwachtingen (16/5)
The Polak Game helpt ons determineren waar we nu staan. Volgende stap: hoe zien we de toekomst? En hoeveel invloed hebben we er zelf op? De topics waarvoor je dat toekomstdenken nodig hebt, verken je aan de hand van Open Space Technology — net zo spectaculair als de naam doet vermoeden.

Dag 2: Radicale reframe (17/5)
Tijd voor instrospectie. We leggen je aannames en assumpties bloot, zoeken de gaten in jouw en onze redenering en gaan met die hiaten aan de slag voor een nieuw plan. Een kaas zonder gaten, gebouwd op nieuwe uitgangspunten.

Dag 3: Personal futures formuleren (20/5)
Als het voorgaande al theorie was, dan is dit de praktijk. Met de oefeningen die je deed en de nieuwe blik die je hebt op de wereld is de vraag: hoe ga je die toekomstinzichten toepassen op jouw eigen professionele praktijk?

Praktisch

Het Futures Literacy Bootcamp is een driedaagse op ma, di en vr 16, 17 en 20 mei 2022 van 9u tot 17u.

Locatie: LUCA School of Arts, campus Beeldende Kunst Gent (Alexianenplein), lokaal 204.

Kostprijs: 300 euro
Gratis voor personeel en werknemers LUCA (beperkt aantal plaatsen beschikbaar)

Inschrijven