Geert Kestens: Teksttheatraliteit en narrativiteit in het theaterwerk van Paul Pourveur

Doctoral Project

Geert Kestens, Doctoraat in de letterkunde

Theaterteksten dragen de spanning in zich tussen het literaire (het tekstuele) en het theater (hun bestemming, de enscenering). Theaterteksten hebben een performatieve dimensie, een potentieel theatraal vermogen, ze stellen theatrale tekens in werking en beschikken daardoor over theatraliteit.

In vele ‘niet meer dramatische’ theaterteksten gaat het daarbij niet (of niet zozeer) om dramatische theatraliteit, maar om een auto-reflectieve, analytische theatraliteit, die inzet op de enscenering van de taal.  De focus van dit soort tekst-theatraliteit ligt daarbij niet zozeer meer op de communicatie tussen personages maar op de communicatie met de lezer en het publiek.

Dit doctoraat vertrekt vanuit de vraag in welke mate deze definitie van teksttheatraliteit toepasselijk is op het theaterwerk van Paul Pourveur.  Hoe zijn die complexe taligheid en de impliciete theatraliteit van de theaterteksten van Paul Pourveur met elkaar te linken? En welke (retorische) teksteigenschappen en narratieve strategieën bemoeilijken de performativiteit, waardoor een evidente theatralisering vermeden wordt?

  • Promotor: prof. dr. Bart Philipsen (KU Leuven)
  • Looptijd: 2015 - 2022