Green Impact is een vrolijke wedstrijd tussen de nieuwe Impact Teams van LUCA. Tot mei 2022 doen de teams zoveel mogelijk acties en vallen daarmee in de prijzen. En daar horen workshops, uitwisselingen, zelfs audits en een heuse prijsuitreiking bij. 

We vieren het ontstaan van 6 Impact Teams op onze 5 campussen. Er is dus getoverd. 4 teams lieten zich auditen en vielen in de prijzen: zilver voor de Groene Zwartezusters in Gent, accreditatie voor Oscar, Green DC en Groendienst Narafi in Brussel en Vorst. Het Green Impact Report toont knappe resultaten!

Geen bla bla bla, the time is now.

Op iedere LUCA-campus is er minstens één Impact team met studenten en collega’s. Het team werkt volop aan het verduurzamen van de campus. Dat kan gaan over afval, water en energie, eten en drinken, groen, mobiliteit, diversiteit, werkplaats, gezondheid en welbevinden, sociale en structurele verandering en eigen acties van het Impact team.

LUCA & duurzaamheid

Hoe duurzaam is LUCA? Wat kunnen we doen om onze voetafdruk te verkleinen, diversiteit te laten floreren en de meest aangename studie- en werkplek te creëren? The time is now! 

LUCA gaat voluit voor duurzaamheid. Dit is maar een van de vele projecten van LUCA waarin duurzaamheid centraal wordt gesteld. Wil je meer weten over circulair design, trage technieken, vegetale inkten, herbruikbare sets, makers die de uitstoot van hun project monitoren, podcasts over diversiteit, de opleiding ‘Design for impact’? Check dan onze overzichtspagina!

Dit project werd gesteund met LUCA.breakoutmiddelen

Dit project werd gerealiseerd met breakout.steun van LUCA School of Arts. LUCA steunt studenten, onderzoekers, docenten en medewerkers die LUCA School of Arts via allerlei initiatieven zichtbaar willen maken in de buitenwereld en bundelt daarvoor middelen. Een centraal budget verleent op laagdrempelige wijze ondersteuning aan welomschreven initiatieven.