Over

Bijna de helft van de dementerenden in België wordt verzorgd in woonzorgcentra. Deze woon- en zorgcentra kunnen gezien worden als 'totale instituten' (Foucault), plaatsen waar een veralgemeende aanpak de voorkeur krijgt boven een persoonlijke: het eten, het tijdstip van gaan slapen, de muziek voor ontspanning,... wordt bepaald door het woonzorgcentrum en 'op maat' gemaakt voor de grotere groep van bewoners. Weinigen zullen het zorgcentrum als een thuis ervaren, een plaats waar de dagelijkse gewoonten, gebruiken en voorwerpen de jouwe zijn en aanvoelen. Dit onderzoeksvoorstel heeft de 'verpersoonlijking' van een 'veralgemeende' plaats als thema. Het voorstel tracht te onderzoeken hoe artistieke en vormgevende praktijken het thuisgevoel van een persoon met dementie in een woonzorgcentrum kunnen versterken. Het tracht een methode te creëren om rekening te houden met de wensen, behoeften en verlangens van mensen met dementie. Het zal leiden tot twee artefacten die ontworpen zijn voor en samen met mensen met dementie. Rekening houden met de wensen, behoeften en verlangens van mensen met dementie is echter geen gemakkelijke zaak. Een persoon met dementie heeft vaak moeilijkheden met communiceren (afasie), het maken van abstracties of het kenbaar maken van zijn of haar voorkeuren (onder andere gekoppeld aan de moeilijkheid om keuzes te maken). Hoe dementie het dagelijkse leven van een persoon beïnvloedt, is ook moeilijk te voorspellen. De resulterende ontwerpmethode is gebaseerd op de principes van participatief ontwerpen, maar houdt rekening met de unieke en individuele kenmerken van de persoon met dementie . Het eindresultaat van dit tweejarige project is een tentoonstelling van twintig artefacten om het gevoel van verbondenheid te versterken en een kader voor individueel participatief design met mensen met dementie. In de loop van het project zal ook een multidisciplinaire en campusoverschrijdende onderwijsmodule met hetzelfde thema worden opgestart. 

Onderzoekers:

  • Niels Hendriks (projectleider, LUCA)
  • Andrea Wilkinson (LUCA)
  • Nele Maesen

Onderzoekseenheid: Inter-Actions

Looptijd: 2014 -