Over

Positieve leerervaringen via vrije muzikale improvisatie (Larsson & Georgii-Hemming, 2018; Hickey, 2009) kunnen in het leerplichtonderwijs een impuls gebruiken. Vertrekkend vanuit de beleving van leerlingen met vrije improvisatie willen we tegemoetkomen aan de vraag uit het werkveld naar methodes om te improviseren in klasverband. 
Een ‘collectieve vrije improvisatie’ les wordt aangeboden in 10 klassen binnen het vak Muzikale Opvoeding. De les bestaat uit oefeningen met collectieve vrije improvisatie voor leerlingen met weinig tot geen muzikale expertise en is gebaseerd op de lesfiches van Jan Verbeeck en bevindingen uit het lopende doctoraatsonderzoek van Filip Verneert.
De beleving van de leerlingen wordt gemeten aan de hand van de Nederlandse versie van de Short Flow Scale 2 (FSS 2). Deze schaal geeft de (individuele) mate van ‘sense of control’, emotionele ervaring en concentratie van de leerlingen weer.
Daarnaast wordt in een groepsgesprek gepeild naar het belang van de interactie, de samenwerking en het zich comfortabel voelen tijdens de improvisatie, aan de hand van 5 open vragen. 
De resultaten van dit impulsproject leiden naar een publicatie die verspreid wordt onder leerkrachten artistieke vorming in het leerplichtonderwijs en hen een stimulans  geeft om te werken met collectieve vrije improvisatie binnen de lessen MO.
 

Onderzoekseenheid: Music & Drama

Looptijd: 2020 - 2022

Onderzoekers

Filip Verneert

Jan Verbeeck