vr 07.10.2022, 12u - wo 26.10.2022, 16u

LUCA School of Arts - campus Brussel / Sint-Lukas
Paleizenstraat 70 + 116
1030 Brussel

maandag tot vrijdag van 12-16u

donderdag van 12-19u

(In) Living Memory

Tentoonstelling

Elk jaar maakt LUCA een selectie van afstuderende studenten en toont hun werk in een groepstentoonstelling. Dit jaar brengt '(In) Living Memory' beeldend werk samen van een aantal veelbelovende jonge kunstenaars op campus Brussel/Sint-Lukas.

(In) Living Memory

LUCA Young Artists 2022

Een nieuwe lichting kunstenaars

Na elk academiejaar nodigt LUCA een curator uit om een tentoonstelling samen te stellen met werk van enkele recent afgestudeerde studenten. Dit jaar wordt er op de campus Sint-Lukas Brussel een selectie getoond van 12 jonge getalenteerde kunstenaars. Het geselecteerde werk vormt een dwarsdoorsnede van de verschillende disciplines, in de beeldende en toegepaste kunsten, die binnen LUCA worden aangeboden.

(In) Living Memory

Vandaag wordt onze relatie tot de werkelijkheid steeds meer uitgedaagd. Ons fysieke bestaan speelt zich af in een wereld die één grote data cluster lijkt te zijn geworden. Het reële en het virtuele zijn soms nog moeilijk van elkaar te onderscheiden. Heden, verleden en toekomst zijn dimensies die mekaar overlappen. Het materiële en immateriële lopen in elkaar over. Dit complexe spanningsveld vol tegenstellingen is de voedingsbodem voor de creaties van deze nieuwe generatie kunstenaars.

(In) Living Memory brengt contrasterende universa samen: tactiel versus virtueel, traditioneel vakmanschap versus digitale technologie, historisch versus futuristisch, …

De tentoonstelling omvat fotografie, video, animatie, beeldverhaal, mixed-media, VR, AI, grafische kunst, textielontwerp, ... . Deze diversiteit aan media zorgt telkens weer voor een unieke visuele ervaring, ontstaan vanuit de zeer persoonlijke creatieve benadering van de artiesten.

Opvallend is, dat ondanks het gebruik van verschillende media, er toch heel wat raakvlakken zijn in de thematiek van de getoonde werken. Herinnering is vaak een vertrekpunt. Een herinnering als een puur persoonlijke ervaring, als een mythologisch verhaal of als een ruimtelijk concept dat omgezet wordt in data. Een terugkerend gegeven is het verlangen om het verleden te vatten, te (her)interpreteren en te controleren.

In andere creaties wordt dat verlangen naar controle dan net weer volledig losgelaten. Er wordt er o.a. via AI gestuurde randomisatie telkens opnieuw een uniek beeld gegenereerd. Door het gebruik van VR worden we meegenomen in een utopische technologische toekomst of worden we geconfronteerd met een universum waarin het zintuiglijke en het digitale zich verenigen.

Door verschillende kunstenaars wordt er ook onderzoek gedaan vanuit het object en de concrete materie naar de zuivere handeling van het maken, naar het ‘zijn’ in het moment van de creatie.

In al deze diversiteit worden we als kijker ertoe aangezet om dichterbij te komen, te ervaren en in vraag te stellen wat er ons getoond wordt. We worden uitgenodigd tot (be)leven en tot het creëren van onze eigen herinning in het hier en nu - (In) Living Memory.

An Debie - curator

Bio An Debie

An Debie is fotograaf en beeldend kunstenaar. Ze studeerde fotografie aan ICP - International Center of Photography in New York en is Master in de Kunstwetenschappen (UGent).  Gedurende vele jaren was ze actief in het domein van de performance art en was ze o.a. co-curator voor Momentum - Platform voor Performance Art. Sinds 2018 doceert ze theorie- en praktijkvakken in fotografie aan Luca School of Arts, campus Narafi.

LUCA Graduation & Graduates

Ieder jaar studeert een nieuwe lichting jong, artistiek geweld af bij LUCA School of Arts. LUCA School of Arts toont de afstudeerwerken van haar bachelors en masters met gepaste trots tijdens de Graduation shows en vult de maand juni de nok toe met tentoonstellingen, films, concerten en theaterstukken in Brussel, Gent, Genk en Leuven.

Nadien gaan deze werken een eigen leven leiden en worden ze opgepikt door professionele festivals en showcases, galeries en musea, cinema en theaterzalen en awarduitreikingen.

#WeArt #LUCAgrad #LUCAschoolofarts