Over

Dit project betrekt smartphone herstellers uit Genk in een participatief ontwerptraject dat praktijken met technologie onderzoekt die plaatsvinden in het semi-publieke domein van de stad, maar vaak over het hoofd worden gezien in het discours over 'the maker movement' of 'smart cities'. Drie ontmoetingen - een telefoon demonteren, een workshop rondleiding en een co-design sessie over 3D-printen - vormen de basis van een proces van wederzijds leren tussen artistieke onderzoekers en telefoon reparateurs. Op deze manier willen we meer te weten komen over het complexe netwerk van gereedschappen, materialen, vaardigheden, arbeid en mensen die betrokken zijn bij telefoonreparaties en speculeren over nieuwe praktijken van hacken en maken die plaats zouden kunnen vinden in het domein van de telefoonreparatiewerkplaats. Deze reflecties worden vastgelegd in een video-documentaire en in 3D-geprinte ontwerpen, die aan het eind van het project worden gepresenteerd op een publiek evenement. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met ontwerper Jesse Howard en antropoloog Janine Patricia Santos, en omvat een team van adviseurs om de voortgang en uitkomsten van het project met vaste tussenpozen te bespreken.

Onderzoekseenheid: Inter-Actions

Looptijd: 2020 - 2021

Onderzoekers

Teis de Greve