Jan Lust: Bach+

Doctoral Project

Jan Lust, PhD in the Arts

Het onderzoek behandelt de 19de eeuwse pianotranscripties van orgelmuziek van Bach in de tradities van Liszt en Busoni. Na het creëren van een historische kader waarin via 3 hoofdstukken rond Bach, Liszt en Busoni, de nadruk ligt op de traditie van het transcriberen, de ontwikkeling van het instrumentarium en de voortschrijdende evolutie van de esthetische inzichten rond Bach en de transcripties, volgt een praktisch vergelijkend onderzoek rond de transcripties gemaakt door Liszt, Busoni en hun studenten van BWV 542, 565 en 582. Dit onderzoek zal afgetoetst worden aan transcripties van tijdgenoten en aan het instrumentarium (historisch en hedendaags). Ook de hedendaagse visie zal via een “herregistratie” van de transcripties en nieuwe muziek, gebaseerd op Bachs origineel materiaal, haar beslag krijgen.

Supervisors:

  • Dr. Carl Van Eyndhoven (supervisor, KU Leuven/LUCA)
  • Reitze Smits (co-supervisor)

Research Unit: Music & Drama

Duration: 2019 - 2023