About

Jean-Pierre Van Hees, PhD in the Arts

Deze studie bestaat uit drie grote delen. Het eerste deel, "La cornemuse – L’instrument, son histoire, ses ressources", bespreekt vooreerst de gehanteerde terminologie, de karakteristieken van de familie instrumenten en de organologie, uitmondend in een typologie.  Vervolgens wordt ingegaan op de geschiedenis en de organologische evolutie van de instrumentengroep van de antieke oudheid tot de 21e eeuw.  Vervolgens wordt ingegaan op de verschillende muzikale bronnen.  Voor twee representatieve instrumenten, de "Blanc-Dubois Sol 16" en de "Musette Baroque", wordt de speeltechniek beschreven. Het tweede deel, "La cornemuse et sa musique", heeft een didactisch karakter en is gebaseerd op de studie door de uitvoerende kunstenaar van het repertoire vanaf de traditionele muziek tot en met de actuele muziek. Het derde deel, "Cantus & Utriculus" beschrijft een artistiek project waarin de relatie gelegd wordt tussen het vocale (Gregoriaanse muziek) en het instrumentale (doedelzakmuziek).  Dit project werd uitgevoerd op 18 januari te Leuven. Het werk sluit met een bibliografie en omvat, naast de portfolio van de kandidaat, vier bijlagen: 1: DVD: Galerie d’instruments; 2: DVD: Techniques de jeux et Répertoires; 3. CD Audio: Répertoires; 4. Classification typologyque des cornemuses.

Supervisors:

  • Prof. dr. Joris Verdin (supervisor, KU Leuven)
  • Dr. J.C. Maillard (co-supervisor, Université de Toulouse-le Mirail)
  • Mr. Carl Van Eyndhoven (co-supervisor, LUCA) 

Research Unit: Music & Drama

Duration: completed 2010